Legionellabeheersmaatregelen op campings vaak niet op orde. ILT intensiveert controles.

Legionellabeheersmaatregelen op campings vaak niet op orde. ILT intensiveert controles.

20 april 2017

Legionella campings

Op 19 april maakte het ILT (Inspectie leefomgeving en Transport) kenbaar meer controles te gaan uitvoeren bij campings. Directe aanleiding zou zijn dat campings hun legionellabeheer vaak niet op orde hebben. Het ILT maakt zich zorgen over de risico’s ten aanzien van de drinkwaterveiligheid.

Legionellabeheersmaatregelen

Het ILT (voormalig VROM) is belast met de uitvoering van controles op wet –en regelgeving, onder meer op het gebied van legionella. In situaties van tekortkoming waarbij de volksgezondheid risico’s loopt, kan de inspectiedienst overgaan tot handhaving. De eigenaar van de drinkwaterinstallatie loopt daarbij onder meer het risico op (tijdelijke) sluiting van de onderneming of op een boete.

Volgens cijfers van ILT voldoet ongeveer de helft van alle campings in Nederland aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in onder meer de drinkwaterwet. De andere helft scoort slecht en deze campings zullen hun beheer dus per omgaande op orde moeten brengen.

Welke campings zullen worden onderworpen aan een controle wordt door het ILT bepaald aan de hand van een vragenlijst welke naar waarheid dient te worden ingevuld. Eventueel incomplete vragenlijsten geven volgens het ILT directe aanleiding tot een inspectie.

Waar dient u aan te voldoen als eigenaar van een prioritaire drinkwaterinstallatie?

Allereerst is het zaak dat de eigenaar c.q. de uitbater een risicoanalyse en een legionellabeheersplan laat opstellen. Deze documenten mogen enkel worden opgesteld door een bedrijf dat beschikt over een geldig BRL 6010 certificaat. Vervolgens is het zaak dat u het beheersplan integreert in uw dagelijkse bedrijfsvoering en dat u de beheersmaatregelen uitvoert c.q. laat uitvoeren. Denk daarbij aan periodieke monstername, keerklepcontrole, temperatuurneming, spoelactiviteiten etc. Alle uitgevoerde beheersmaatregelen dienen aantoonbaar te kunnen worden gemaakt tijdens een inspectie van zowel het drinkwaterbedrijf als een inspectie door ILT. Hiervoor dient het logboek te worden bijgehouden.

Mogelijk adviseert uw BRL 6010 adviseur (eenmalige) aanpassingen aan de drinkwaterinstallatie. Vaak gaat het hierbij om het verwijderen van zogenaamde dode leidingen, het (ver)plaatsen van keerkleppen etc. Zorgt u ervoor dat u deze adviezen ter harte neemt.

Voorkomen beter dan genezen

In Nederland kennen we een strikt beleid op het gebied van drinkwaterveiligheid. Niet voor niets behoort onze drinkwaterkwaliteit tot de beste ter wereld. Legionella kan onder meer voorkomen in drinkwater en kan leiden tot (ernstige) gezondheidsklachten. Volledig herstel is lang niet altijd gegarandeerd. Voorkoming valt dan ook te prefereren boven genezing.

Heeft u vragen over veilig beheer van uw drinkwaterinstallatie, neem dan contact op met onze servicedesk of kijk op onze website:

Onze diensten en producten

Tekst: Aqua Assistance    Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Legionellapreventie in het voorjaar en tijdens de zomermaanden

Legionellapreventie tijdens de lente en in de zomermaanden

5 april 2017

Legionella preventie

Legionellapreventie – De eerste warme dagen van dit jaar zijn een feit. Massaal trekken mensen erop uit en tuinierend Nederland steekt de groene vingers weer gretig in de aarde. Ook tellen velen alweer af naar de aanstaande vakantieperiode. Graag voorzien we u van een aantal nuttige tips om gezondheidsrisico’s met het oog op legionellabesmettingen te beperken.

Gevelkranen en legionellapreventie

Of het nu gaat om het beregenen van de tuin of om speelplezier van kinderen onder een bewegende sproei installatie; tijdens de warme dagen maken de meeste mensen veelvuldig gebruik van water in de tuin. Veelal wordt dit water afgenomen van de gevelkraan waarop de tuinslang is aangesloten. Wat zijn de risico’s en hoe kunt u de risico’s verkleinen?

In het najaar en tijdens de winter wordt de gevelkraan in principe niet gebruikt. Om bevriezing van de leiding te voorkomen zetten veel mensen de afsluiter aan de binnenkant van de woning dicht. Wat vaak wordt vergeten, is om de leiding leeg te laten lopen. Het gevolg hiervan is stilstand in het leidingdeel tussen de aftapper en de gevelkraan wat de groei van eventueel aanwezige legionellabacteriën kan bevorderen.

Advies: Wanneer u gedurende een langere periode geen verbruik creëert op een gevelkraan, zorg er dan voor dat u na het dichtzetten van de afsluiter het leidingstuk tot aan de gevelkraan laat leeglopen. Let er hierbij op dat de afsluiter met aftapper bij voorkeur meteen aan het begin bij de aftakking is geplaatst. Mocht dat niet het geval zijn dan is het raadzaam om de afsluiter met aftapper alsnog te laten verplaatsen.

Legionellapreventie

Gebruik van de tuinslang met sproeikop

In de regel geldt dat alles wat water krijgt groeit. Tijdens de warme dagen is het dan ook zaak om planten regelmatig te voorzien van water. Veel mensen kiezen ervoor om de tuin te beregenen met een tuinslang met sproeikop, maar realiseren zich daarbij niet dat tijdens het sproeien aërosolen vrijkomen. Aërosolen zijn minuscuul kleine waterdruppels en worden ook wel ‘nevel’ genoemd.

Tijdens de warme dagen blijft de tuinslang vaak aan de gevelkraan gekoppeld, ook na het sproeien van de tuin. Wanneer u de sproeikop na het sproeien als eerste uitzet en pas daarna de gevelkraan dicht zet, blijft er water achter in de tuinslang. Temperaturen van 25°C zijn in de zomerperiode niet ongewoon. Eventuele legionellabacteriën welke zich in het water kunnen bevinden –en dus ook in de tuinslang- vermenigvuldigen zich bij temperaturen vanaf 25°C in hoog tempo.

Advies: Hoewel de risico’s bij dagelijks tot regelmatig verbruik een stuk kleiner zijn is het raadzaam om de tuinslang na gebruik leeg te laten lopen en bij voorkeur af te koppelen. Zo voorkomt u snelle vermenigvuldiging van legionella in de tuinslang.

Gebruik van de douchekop na terugkomst van vakantie

Stelt u zich voor: U komt terug van drie weken vakantie en na een lange autorit of vliegreis kijkt u uit naar een verfrissende douche in uw eigen badkamer. Wat u zich misschien niet direct realiseert is dat uw kranen tijdens uw verblijf in het buitenland niet zijn gebruikt waardoor sprake is geweest van stilstaand water. U stapt niets vermoedend onder de douche en ademt waternevel in waarin zich mogelijk legionellabacteriën bevinden.

Advies: Stilstaand water is een ideaal leefklimaat voor legionella. Na terugkomst van vakantie adviseren we u om de kranen ongeveer 10 á 15 minuten krachtig te spoelen zodat het water wordt ververst en eventueel aanwezige legionellabacteriën zo veel als mogelijk worden uitgespoeld. Het is  raadzaam om mengkranen in het midden open te zetten (38°C) zodat u zowel de koud als warmwaterleidingen ververst. Vernevelende tappunten zoals een douchekop dompelt u onder in een gevulde emmer of in een half gevuld bad waarna u de douchekop 15 minuten laat lopen.

Heeft u vragen over legionellapreventieve en beheer? Neem contact op met onze Servicedesk! Onze collega’s staan graag voor u klaar!

Gerelateerde artikelen: “Verhoogd aantal legionella meldingen in Dubai / Legionella in het buitenland”

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Ultrafiltratie in de strijd tegen legionella

Ultrafiltratie in de strijd tegen legionella

20 Maart 2017

Ultrafiltratie

Ultrafiltratie systemen, ook wel poortwachters genoemd, kunnen bijzonder effectief zijn in de strijd tegen legionella. Aqua Assistance heeft jarenlange ervaring en expertise op het gebied van Ultrafiltratie. Onze eigen productlijn Ultrafiltratiesystemen is duurzaam en voldoet aan de hoogst haalbare standaard.

Aqua Assistance levert reeds twaalf jaar unieke Ultrafiltratie installaties welke exclusief voor haar worden geproduceerd in Nederland. Elke installatie wordt op maat gemaakt waarbij kwaliteit voorop staat. Op de markt zijn diverse systemen verkrijgbaar van zowel Nederlandse makelij als buitenlandse makelij waarbij zowel op kwalitatief vlak als op prijsniveau de standaarden ver uiteenlopen. Veel van de relatief ‘laaggeprijsde’ producten lieten op kwalitatief vlak te wensen over. Ook in het duurdere segment blijkt kwaliteit en duurzaamheid niet vanzelfsprekend. Kortom, dat kon anders en dat moest anders!

Samen met een vaste partner besloot Aqua Assistance een eigen productlijn te gaan ontwerpen. Deze productlijn moest voldoen aan de hoogst haalbare standaard én deze moest betaalbaar blijven. Het is inmiddels twaalf jaar geleden dat de eerste Ultrafiltratie installatie in gebruik werd genomen; een systeem dat nog steeds naar volle tevredenheid bij de eindgebruiker dagelijks zijn werk doet.

Hoe werkt Ultrafiltratie?                               

Ultrafiltratie is een krachtig middel tegen legionellabesmettingen. Het systeem filtreert binnenkomend water direct na de watermeter. De poriegrootte van de membranen is dermate nauw dat 99,999% (ook wel log 5 filtratie genoemd) van de legionellabacteriën wordt afgevangen en dus niet het (drink)watersysteem binnenstroomt, waardoor we ook wel spreken van een ‘poortwachter’.

Waarom Ultrafiltratie?

Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Bacteriën die het systeem niet binnenkomen kunnen ook geen schade aanrichten en hoeven ook niet te worden geëlimineerd. Het toepassen van Ultrafiltratie is een laagdrempelige, maar effectieve manier van borging van de waterinstallatie. Niet voor niets mag deze techniek zowel preventief als reactief worden ingezet. De wetgever maakt daarbij geen onderscheid tussen prioritaire installaties en andersoortige installaties. De chemische samenstelling van het water blijft ongemoeid en naast legionella worden tal van andere micro-organismen, virussen en overige stoffen uit het drinkwater gefiltreerd. Dat komt de drinkwaterkwaliteit ten goede!

Warmwatertemperatuur naar 50 graden

Conform regelgeving wordt het de eigenaar van de drinkwaterinstallatie toegestaan om de warmwatertemperatuur terug te brengen van 60 graden naar 50 graden bij gebruik van Ultrafiltratie.  Daarmee kan aanzienlijk worden bespaard op energiekosten. Aqua Assistance adviseert echter om in elke situatie met gezond verstand naar de installatie te kijken. De ene installatie is immers de andere niet. De vakspecialisten van Aqua Assistance kunnen u voorzien van een gedegen advies dat aansluit op uw specifieke situatie.

Ultrafiltratie
Aqua Assistance Ultrafiltratie (20m3) in bedrijf

KIWA-keur BRL K14010-1

Overweegt u een Ultrafiltratie installatie te plaatsen, laat u zich dan goed adviseren. Of het nu gaat om legionellapreventie of om beheer, een deugdelijk legionellabeleid blijft specialistisch maatwerk. Daarnaast is van belang dat u een systeem aanschaft met een geldige KIWA-keur. We spreken dan over de BRL K14010-1. Deze certificatie ziet toe op een valide productieproces, veilige en goedgekeurde materialen met Kiwa-keur en op een aanvullend beheersplan volgens de juiste standaarden. Aqua Assistance beschikt vanzelfsprekend over een geldig BRL K14010-1 certificaat. Daarnaast wordt zowel onze productiefaciliteit, het productieproces en het aanvullend beheersconcept jaarlijks meermalen getoetst door KIWA.

Vragen over Ultrafiltratie? Neem contact op met een van onze adviseurs. Wij staan graag voor u klaar! 

 

legionellapreventie

    

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

ILT controleert hotels Zuid Limburg in het kader van legionella regelgeving

ILT controleert hotels Zuid Limburg in het kader van legionella regelgeving

10 Maart 2017

legionella in hotels

Vorige zomer werden in de regio Zuid Limburg 77 hotels gecontroleerd op het adequaat naleven van de beheersmaatregelen. Deze beheersmaatregelen dienen periodiek te worden uitgevoerd om de risico’s op legionella besmettingen te minimaliseren. Van alle 77 gecontroleerde hotels bleek 57 bedrijven haar zaken niet op orde te hebben. De inspectie heeft daarom een gerichte inspectie aangekondigd.

Met deze inspectie controleert het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) of bedrijven zich houden aan de wet –en regelgeving. Tijdens deze gerichte exercitie heeft ILT aangekondigd 122 bedrijven in Zuid Limburg aan een grondige inspectie te onderwerpen. Het betreft bedrijven welke tijdens de controle van vorig jaar niet werden bezocht.

Waarom controleert ILT?

ILT voert net als de diverse drinkwaterbedrijven gerichte inspecties uit. Het doel van deze inspecties is om de eindgebruikers te beschermen tegen de risico’s van een legionella infectie. Tijdens een controle wordt veelal op basis van BRL6010 risicoanalyse en het beheersplan getoetst of de eigenaar van de drinkwaterinstallatie de beheersmaatregelen uitvoert, naleeft en administreert. Het gaat erom dat er actief beheer wordt gevoerd.

Hoe zorg ik voor veilig beheer van mijn drinkwaterinstallatie?

Zorgt u er allereerst voor dat u een vakspecialist inschakelt. In de drinkwaterwet is vastgelegd dat elke prioritaire instelling (branches welke door de overheid zijn aangewezen zoals hotels, zorginstellingen, truckstops, jachthavens, cel inrichtingen, asielzoekerscentra) in bezit moet zijn van een risicoanalyse met beheersplan. Ook stelt de wetgever dat deze documenten dienen te zijn opgesteld door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf zoals Aqua Assistance.

In de risicoanalyse wordt de gehele drinkwaterinstallatie geïnventariseerd en worden alle risico’s gedetailleerd in kaart gebracht. Tevens wordt voorgeschreven welke type beveiligingen op toestelniveau aanwezig dienen te zijn en wordt getoetst of deze op orde zijn. Soms is het noodzakelijk dat (delen van) de installatie worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer sprake is van dode leidingdelen, hotspots (opwarming) of het aanbrengen van de juiste keerklep. Deze eenmalige aanpassingen worden opgesomd zodat de installateur hiermee aan de slag kan. In het beheersplan wordt voorgeschreven welke periodieke taken u moet uitvoeren. Dit alles zodat de risico’s voor uw gasten en gebruikers tot een minimum wordt beperkt.

Ik heb een risicoanalyse / beheersplan. Ben ik nu klaar?

Het is belangrijk om te voldoen aan wet –en regelgeving, maar waar het om gaat is dat u deugdelijk beheer voert. Laat u daarom regelmatig bijstaan door een vakspecialist. Aqua Assistance ondersteunt u bij het veilig beheren van uw installatie. Water zonder zorgen, dat is waar wij voor staan!

Heeft u vragen over veilig beheer van uw drinkwaterinstallatie, neemt u dan contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor u klaar!

legionellapreventie

Tekst: Aqua Assistance BV.    

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Dodelijk ziek door een legionella infectie; het overkwam Andries Knevel

Dodelijk ziek door een legionella infectie; het overkwam Andries Knevel

23 Februari 2017

In Bolivia liep EO presentator Andries Knevel een legionellabesmetting op tijdens de opnames voor zijn televisieprogramma ‘Metterdaad’. Op 22 februari 2017 gaf Knevel zijn eerste openbare optreden in vier maanden in het programma Jinek.

Andries Knevel is aan de betere hand, maar ervaart nog dagelijks de gevolgen van de legionella infectie welke hij opliep in Bolivia. “Ik ben op 1 december uit het ziekenhuis ontslagen waar men mij 3 weken op de intensive care heeft gehouden en waar ik 3 dagen kunstmatig in coma ben gehouden. Ik was dodelijk ziek” zo laat Knevel optekenen. Ademnood, last van spieren en vermoeidheid zijn restverschijnselen waar hij nog dagelijks mee te kampen heeft. Hoewel artsen Knevel geen garantie op volledig herstel kunnen geven ziet hij zijn herstel met vertrouwen tegemoet.

Hoe werd de presentator besmet?

Legionella leeft in water en kan probleemloos worden geconsumeerd. Het risico op infectie ontstaat bij inademing van de bacterie bijvoorbeeld in de nevel van een douchekop. We spreken dan over aërosolen; tappunten of toestellen waarbij verneveling vrijkomt. Eenmaal in de longen kan de legionellabacterie grote schade aanrichten, soms met de dood tot gevolg.

Andries Knevel verwacht de bacterie te hebben opgelopen bij een besmette douche of fontein. Omdat Knevel voor zijn programma op meer dan 4.200 meter hoogte is geweest, dacht hij in eerste instantie aan hoogteziekte. Eenmaal op het vliegveld werd hij onwel en viel flauw. Nog altijd werd de link naar legionella niet gelegd. Pas in een Nederlands ziekenhuis kreeg Knevel na diverse onderzoeken de diagnose: legionella infectie.

Besmetting met de legionellabacterie is goed behandelbaar vermits tijdig geconstateerd en behandeld. Met name ouderen, rokers en mensen met een verminderde weerstand zijn vatbaar voor een infectie.

Heeft u vragen over preventieve maatregelen of over andere legionella gerelateerde zaken, neem dan contact op met onze servicedesk! Wij staan u graag te woord!

Tekst: Aqua Assistance BV.    Foto: EO

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten