BRL 6010 audit 100% score voor Aqua Assistance

BRL 6010 audit 100% score voor Aqua Assistance

12 februari 2019

BRL 6010 expertisebureaus ondergaan jaarlijks diverse audits. Enerzijds staat een kantooraudit op het programma en anderzijds diverse praktijkaudits. Het aantal praktijk audits is afhankelijk van het aantal legionellapreventie-adviseurs. Aqua Assistance behaalt sinds haar oprichting in 2005 voor zowel de kantooraudit als voor alle praktijkaudits al een score van 100% en ook in 2019 hebben we deze trendlijn weer doorgetrokken.

legionellapreventie

BRL 6010 voor legionellapreventie en adviesdiensten

De BRL 6010 is een verplichte certificering voor alle organisaties die zich bezighouden met legionellapreventie en advisering. Aqua Assistance behoorde samen met 8 concullega’s tot de eerste 9 bedrijven met een BRL 6010 certificaat. In de drinkwaterwet is bepaald dat elke organisatie welke zich bezighoudt met legionellapreventie, advisering en met het opstellen van risicoanalyses en beheersplannen verplicht is te beschikken over een actief certificaat.

Aqua Assistance

Afb. Hoofdvestiging Aqua Assistance BV. in Helmond

Maximale score praktijk- en kantooraudits

Scholing, bijscholing en persoonlijke ontwikkeling; we stellen zeer hoge eisen aan onszelf en aan elkaar. We leggen de lat hoog omdat we geloven dat kwantiteit is ondergeschikt aan kwaliteit. En juist op dat vlak maken we het verschil. Het feit dat elke audit traditiegetrouw wordt afgesloten met een 100% score is voor ons dan ook een mooie opsteker.

Wijzigingen BRL 6010 aanstaande

Voor 2020 staan diverse wijzigingen op rol voor de BRL 6010 (legionellapreventie en advisering). Deze wijzigingen slaan onder meer terug op het kwaliteitsniveau van de individuele adviseur. Aqua Assistance is reeds op alle fronten ingericht op de aangekondigde wijzigingen. Wij kijken er dan ook met recht naar uit om onze 100% score door te trekken naar het volgende jaar.

Meer informatie over dit bericht, of bent u geïnteresseerd in onze BRL 6010 legionellapreventie en  adviesdiensten? Neem vrijblijvend contact op met onze customer service collega’s!        

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Aqua Assistance

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Legionellapreventie certificering (BRL 6010) naar hogere standaard

Legionellapreventie certificering (BRL 6010) naar hogere standaard

7 februari 2019

Legionellapreventie maakt een vast onderdeel uit van de dagelijkse routine van onze opdrachtgevers. Elke prioritaire installatie dient aan de hand van beheersmaatregelen welke zijn benoemd in het BRL 6010 legionellabeheersplan de kans op legionellabesmettingen te minimaliseren. Een dergelijk legionellabeheersplan dient te zijn opgesteld door een BRL 6010 gecertificeerde organisatie. Per 1 augustus 2020 wordt een aantal wijzigingen van kracht met betrekking tot de certificatie eisen waarvan we u graag op de hoogte brengen.

legionellapreventie

Opleiding adviseur

Elke organisatie die zich bezighoudt met het opstellen van legionellabeheersplannen en het opstellen risicoanalyses dient te beschikken over een actueel en geldig BRL 6010 certificaat. Aan de individuele adviseur echter werden onvoldoende specifieke eigen gesteld. Uiteraard werd de vakbekwaamheid in praktijk getoetst door de certificeringsinstantie, maar een voorgeschreven scholingseis ontbrak. Met ingang van de nieuwe BRL 6010 verandert dat. Elke legionellapreventie adviseur dient te zijn gediplomeerd.

Inhoud legionellabeheersplan

 In de BRL 6010 voorschriften wordt uitgewerkt welke onderdelen minimaal dienen te worden benoemd in het legionellabeheersplan en in de risicoanalyse. Evenwel was er ruimte voor een bedrijfseigen volgorde en indeling. Het ontbrak hierdoor soms aan overzicht voor de eindgebruiker. Een vaste hoofdstukindeling en een centrale componentenlijst moet zorgen voor meer uniformiteit en moet bijdragen aan meer gebruikersgemak voor degene die is belast met onder meer de uitvoering van de beheerstaken.

 

Vastlegging en controle

Elk legionellabeheersplan dient in de nieuwe BRL 6010 te worden geregistreerd als ook de betrokken legionellapreventie adviseur door wie het beheersplan is opgesteld. Door deze registratie wordt een steekproefsgewijze controle door de certificeringsinstantie gemakkelijker.

 

Kwaliteitsstandaard

Als één van de grotere spelers op het gebied van legionellapreventie geloven wij dat we het verschil kunnen maken door de lat hoog te leggen. We stellen daarom hoge eisen aan onze collega’s. We doen dat onder meer door eisen te stellen aan relevante opleiding, maar ook door bijscholing en competentiegerichte ontwikkelplannen. Ook zijn we vertegenwoordigt in diverse nationale platforms zodat we enerzijds altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en anderzijds behartigen we de belangen van onze opdrachtgevers en van de eindgebruiker. De nieuwe BRL 6010 wordt door ons dan ook aangemoedigd

 

Heeft u vragen over de inhoud van dit blog of wilt u meer informatie over de aanstaande wijzigingen in de BRL 6010, neemt u dan contact om met een van onze medewerkers. De nieuwe BRL 6010 wordt van kracht op 1 augustus 2020.

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Minister kondigt uitbreiding legionellabeheer aan voor specifieke woonvormen

Minister kondigt uitbreiding legionellabeheer aan voor specifieke woonvormen

2 februari 2019

Een appartementencomplex waar senioren woonachtig zijn of een serviceflat met aanhoudende legionellaproblematiek waar als gevolg van belemmering in wetgeving luttele tonnen moeten worden geïnvesteerd om installatieaanpassingen te verrichten; het zijn voorbeelden uit de praktijk waarmee wij met enige regelmaat te maken hebben. Maar dit beleid gaat veranderen en dat is goed nieuws voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico en voor eigenaren met een problematische installatie.

prioritaire installaties

Waar wringt de schoen?

Voor ouderen en mensen met verminderde weerstand of een zwakker gestel vormt de legionellabacterie een groter risico dan voor mensen met een goede conditie. Toch geldt voor veel van deze mensen dat zij ongewenst kampen met verhoogde gezondheidsrisico’s als gevolg van de status van hun woonomgeving. Veel van deze mensen  blijven in de hedendaagse praktijk langer thuis wonen en ontvangen veelal gepaste zorg aan huis.

In 2011 is de drinkwaterwet van kracht geworden. In deze wet wordt een aantal soorten installaties gekenmerkt met de status ‘prioritair’. Eigenaren van prioritair vastgoed zijn verplicht gesteld actief beheer te voeren. Zij dienen in het bezit te zijn van een actuele risicoanalyse en beheersplan. Naast de wettelijk voorgeschreven beheersmaatregelen (o.a. temperatuurmeting van tappunten, monstername, spoelprogramma’s) geldt voor deze prioritaire installaties ook dat zij alternatieve middelen mogen inzetten zoals koperzilverionisatie; een bewezen techniek welke legionella in de drinkwaterinstallatie in veel gevallen elimineert.

Voor bewoners van seniorencomplexen of serviceflats geldt dat zij op basis van de huidige drinkwaterwet niet beschermd worden door de regelgeving zoals die geldt voor prioritaire installaties. Dit terwijl de doelgroep in praktijk vaak niet afwijkt dan die van bewoners of gebruikers van prioritair vastgoed. Deze specifieke groep loopt hiermee dus een potentieel groter risico.

 Minister grijpt in

De minister heeft na roering in de markt en in de media besloten dat de regelgeving ruimte laat voor ongewenste gezondheidsrisico’s. Het is daarom noodzakelijk dat de regelgeving op dit punt wordt aangepast. De Minister laat in haar brief van 29 januari 2019 weten dat zij maatregelen gaat treffen. Deze maatregelen komen neer op verbreding van de prioritaire doelgroep met als doel het borgen van de volksgezondheid.

Minister van Nieuwenhuizen
Minister van Nieuwenhuizen

Koperzilverionisatie

Het geniet onze voorkeur als adviseur om legionellaproblematiek op te lossen door de besmettingshaard(en)  weg te nemen. In praktijk wil dat vaak zeggen het uitvoeren van correctieve maatregelen aan de installatie. Soms echter heeft dat in bijvoorbeeld financieel opzicht dermate verstrekkende gevolgen, dat investeren in een koperzilverionisatie installatie vele malen goedkoper is en in de meeste gevallen even doeltreffend. Aan ons de taak om onze opdrachtgevers hierin optimaal te adviseren.

Veel artikelen in de media over dit onderwerp zoomen in op het gebruik van koperzilverionisatie. Het gebruik van deze techniek is enkel voorbehouden aan prioritair vastgoed. Door complexen waar senioren woonachtig zijn als ook serviceflats toe te voegen aan deze groep, wordt het toepassen van koperzilverionisatie dus ook voor deze complexen toegestaan. Als leverancier van het bewezen ICA-systeem (koperzilverionisatie) moedigen wij het gebruik van deze alternatieve techniek in bepaalde situaties aldus aan als ook de beslissing van de Minister om haar beleid op dit punt te wijzigen.

Koperzilverionisatie installaties zijn gebonden aan strenge toelatingseisen en mogen niet zonder meer geproduceerd of geleverd worden. CTGB-toelating (Collega voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is vereist als ook een BRL K14010-2 certificaat. Het ICA-systeem voldoet uiteraard aan deze toelatingseisen.

Wilt u weten wat de wijziging in de regelgeving voor uw installatie betekent dan komen we graag vrijblijvend naar u toe. Klik hier voor het maken van een afspraak met een adviseur of neem contact op met onze Customer service: 0492 66 00 00.

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay / Rijksoverheid

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Aqua Assistance wenst u fijne Feestdagen!

Aqua Assistance wenst u fijne Feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019!

20-12-2018

Namens alle collega’s wensen we u fijne Feestdagen toe en een gezond en voorspoedig 2019!

Aangepaste openingstijden in verband met de Feestdagen

Ons kantoor is op 24, 25 en 26 december en op 1 januari collectief gesloten. 

 

 

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Nieuwe NEN norm monstername en analyse legionella

Nieuwe NEN norm monstername en analyse NEN-EN-ISO-11731

13-12-2018

legionellapreventie

Al enige tijd wordt er gesproken over een nieuwe NEN norm voor monstername en analyse, de NEN-EN-ISO 11731. Nadat in mei 2017 het Europese comité voor normalisatie de nieuwe norm overnam geldt dat deze norm voor Nederland van kracht wordt op 1 januari 2019.

Waarom een wijziging?

Met de wijziging van de NEN 6265 naar de nieuwe norm, de NEN-EN-ISO 11731, wordt een internationale norm vastgesteld. Deze norm werd in mei 2017 door het Europese comité voor normalisatie overgenomen, en wordt op 1 januari 2019 ingevoerd in Nederland. Het doel van de wijziging is meer standaardisatie over de manier waarop legionella in water moet worden geteld.

Wat houdt de wijziging precies in?

  1. Er dient een groter volume water te worden genomen, te weten 500 ml in plaats van de huidige 250 ml. De monsterpotten zullen logischerwijs dan ook dubbel zo groot worden.
  2. Onder de huidige norm dient elk legionellamonster binnen 24 uur te worden ingezet. We hebben het dan over de tijd van monstername en de aanvang van het analyseproces op het laboratorium. Onder de nieuwe norm wordt dat termijn 48 uur.
  3. Het aantal vergelijkingsvarianten wordt uitgebreid van 2 naar 3. Deze derde stap betreft een zuurbehandeling. Het effect van deze extra stap betekent voor de laborant een arbeidsintensieve extra stap welke invloed heeft op het proces, maar ook op het maximale volume.
  4. Het aantal benodigde platen voor drinkwatermonsters wordt verminderd. Voor proceswater en water van koeltorens geldt dat er extra platen dienen te worden ingezet.
  5. De laborant is verplicht om een tussentijdse beoordeling uit te voeren. Het doel van deze extra beoordeling is om vast te stellen of er op de plaat stoorflora worden geconstateerd. Alle platen dienen hiervoor uit de stoof te worden gehaald en individueel te worden beoordeeld.

Wat zijn de gevolgen voor de accreditatie van het laboratorium?

Het gevolg van deze normwijziging is dat elk laboratorium per 1 januari 2019 haar accreditatie dient te hebben uitgebreid. Het was daarom noodzakelijk dat het laboratorium vóór 1 juli 2018 een uitbreidingsaanvraag had ingediend bij de Raad van Accreditatie. Daarnaast dient deze uitbreiding te zijn verkregen vóór 1 januari 2019. Alle watermonsters welke door Aqua Assistance worden aangeboden worden uiteraard conform de NEN-EN-ISO 11731 genomen en geanalyseerd. Ook de accreditatie is uitgebreid. 

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay

Relevante links:

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Workshop Legionellabestrijding en drukverhoging succes

Workshop Legionellabestrijding en drukverhoging Aqua Assistance en Grundfos succes

26 oktober 2018

Grundfos Aqua Assistance

‘Met welke facetten moet ik rekening houden bij de aanleg van een drinkwaterinstallatie? Aan welke eisen moet ik voldoen in het kader van legionellapreventie? Welke materialen kan ik het beste toepassen en welke juist niet?’; zo maar enkele vragen die regelmatig bij ons binnenkomen. Samen met onze partner Grundfos organiseerde we deze week een Workshop ‘Legionellabestrijding en drukverhoging’.

Legionellapreventie ketenpartners

Grundfos en Aqua Assistance stellen zich in hun dagelijks werk als doel om meer kennis en kunde over te brengen op ketenpartners. Deze ketenpartners spelen een belangrijke rol bij legionellapreventie. Zij zijn immers belast met de fysieke aanleg van de drinkwaterinstallatie. Eind vorig jaar nog publiceerde ISSO een kritisch rapport waarin de conclusie werd getrokken dat er veel mis was in de bouwsector bij de aanleg van drinkwaterinstallaties. Een gevolg daarvan is onder meer grotere risico’s voor eindgebruikers van drinkwaterinstallaties.

Inzicht

Dat er veel mis gaat bij de aanleg van drinkwaterinstallaties is een gegeven dat wij nog altijd dagelijks ondervinden bij zowel oudere panden als bij nieuwbouw. Die laatste is natuurlijk opmerkelijk. De voorschriften voor een correcte en legionella-veilige aanleg van drinkwaterinstallaties zijn immers zeer duidelijk uiteengezet in zowel de NEN 1006 als in de Waterwerkbladen. Over de oorzaken valt te speculeren: Gebrek aan specifieke kennis? Is drinkwaterveiligheid ondergeschikt aan kostenreductie? 

Wat de oorzaak ook is, het is aan de ketenpartners om zich te beseffen dat de eindgebruiker de rekening betaalt en dat een neveneffect van een niet correct aangelegde installatie, voor de partij die wordt belast met legionellapreventie en beheer, resulteert in onnodig hoge beheerskosten. 

Installatiewerkzaamheden

Kennisoverdracht

Ontwerpers van de drinkwaterinstallatie en installateurs vormen een cruciale rol bij de aanleg van de drinkwaterinstallatie. In ons dagelijks werk begeleiden wij deze partijen met specifieke kennis en kunde. Dat begint aan te tekentafel bij het opstellen of controleren van de bestekken. Tijdens de fysieke aanleg van de installatie inspecteren we op diverse momenten of er conform voorschrift wordt gewerkt. Het resultaat van deze aanpak leidt tot daadwerkelijk minder risico’s en de inspanning alsook de kosten welke gemoeid gaan met dagelijks beheer blijven in verhouding.

Aqua Assistance en Grundfos kondigde eerder dit jaar aan de handen in één te slaan op het gebied van kennisoverdracht door middel van onder meer workshops. De aftrap was deze week met de workshop ‘Legionellabestrijding en drukverhoging’. Deelname aan de workshop was laagdrempelig en bovendien kosteloos. 

Workshops legionellabestrijding en drukverhoging

Ook komend jaar zullen Grundfos en Aqua Assistance zich inzetten voor kennisoverdracht op het gebied van legionellabestrijding door middel van een aantal kennissessies op diverse locaties in het land. Interesse in deelname aan de volgende sessie? Laat het ons weten, dan houden we u op de hoogte! 

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Grundfos en Pixabay

Relevante links:

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Waterzuiveringsinstallaties Brabant – Legionella infecties hadden kunnen worden voorkomen

Waterzuiveringsinstallaties Brabant - "Legionella infecties hadden kunnen worden voorkomen".

1 oktober 2018

Die conclusie trekt Zembla (BNNVara) op 29 september na onderzoek. Wetenschappelijke studies over mogelijke gevaren bij waterzuiveringsinstallaties waren bij de GGD niet bekend. Tussen 2013 en december 2017 werden 22 mensen ziek en één persoon kwam te overlijden.

waterzuiveringsinstallaties legionella

Oorzaak legionellainfecties

Legionellabacteriën kunnen probleemloos worden geconsumeerd. Risico loopt de gebruiker alleen wanneer waternevel wordt ingeademd waarin zich legionellabacteriën bevinden. Via de luchtwegen komen de bacteriën de longen binnen waarna ze ernstige schade kunnen berokkenen. Wanneer iemand met legionella besmet raakt wordt de GGD daarover geïnformeerd. Wat volgt is een onderzoek naar de oorzaak van de besmetting, oftewel de bron. Juist daar lijkt het fout te zijn gegaan.

In Brabant bleek een tweetal waterzuiveringsinstallaties de oorzaak, namelijk een installatie van een vleesverwerker in Boxtel en die van een destructiebedrijf in Son. In totaal werden 22 mensen besmet en één persoon overleed aan de gevolgen. De infectiearts van de GGD stelt dat de waterzuiveringsinstallaties buiten beeld gebleven zijn als mogelijke oorzaak, omdat de GGD -of althans de infectiearts- niet op de hoogte was van het gegeven dat nevel uit een dergelijk bassin in de lucht terecht komt om vervolgens een risico te vormen voor de volksgezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek waterzuiveringsinstallaties versus legionella risico

Televisieprogramma Zembla spreekt een professor uit Australië. Professor Faisal Hai stelt al langere tijd bekend te zijn met waterzuiveringsinstallaties als bron van legionellabesmettingen. Ook in Finland en Noorwegen zijn in 2010 wetenschappelijke onderzoeken gedaan welke deze conclusie ondersteunen.

Het RIVM bevestigde in een reactie aan Zembla wel bekend te zijn met legionellarisico’s gerelateerd aan waterzuiveringsinstallaties, maar aanvankelijk kwamen de installaties in Boxtel en Son niet in beeld omwille van het brede verspreidingsgebied.

Hoe groot zijn de risico’s?

Hoe groot de risico’s zijn naar aanleiding van de constatering dat waterzuiveringsinstallaties een potentieel gevaar vormen is nog onvoldoende duidelijk. Wel weten we dat er in Nederland ruim 200 van deze (biologische) waterzuiveringsinstallaties staan (bron: CBS). De twee besmettingen in de waterzuiveringsinstallaties in Son en in Boxtel lijken in elk geval geen incidenten. In Duitsland kwam afvalwater van een bierbrouwerij in een rivier terecht om vervolgens via een koeltoren legionella te verspreiden. Een potentieel risico ligt dus op de loer zolang waterzuiveringsinstallaties buiten de reikwijdte van toezicht vallen. Daarnaast is aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Gerelateerde artikelen:

-Artikel Zembla 29 september 2018

-Legionella update maart 2018

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Grundfos en Aqua Assistance organiseren workshops legionella bestrijding & drukverhoging

Grundfos en Aqua Assistance organiseren workshops legionellabestrijding & drukverhoging

18 september 2018

Grundfos, een professionele speler binnen de markt van pomptechnieken en drukverhogers. Met ruim 1.600 werknemers en een jaarlijkse productie van meer dan 16 miljoen pompen mag met recht worden gezegd dat Grundfos marktleider is binnen de markt van pompenfabrikanten. Aqua Assistance heeft zich in haar 13 jarig bestaan ontpopt tot een van de toonaangevende leveranciers van kennis en expertise op het gebied van schoon drinkwater met als core business legionella beheer en preventie. Samen slaan zij de handen ineen om installateurs optimaal te ondersteunen bij de aanleg en onderhoud van installaties.

Aqua Assistance Grundfos

Ruimte voor verbetering

Legionella bacteriën leveren nog dagelijks veel gezondheidsrisico’s op. Recente cijfers van het RIVM bevestigen jaar op jaar een toename van het aantal meldingen. Aqua Assistance en Grundfos zien elk binnen hun eigen werkgebied dat er nog altijd veel ruimte is voor verbetering in beheer, maar ook bij het ontwerp en de aanleg van de installatie.

Bewustwording en handvaten voor installateurs

Veilig gebruik begint bij een veilig ontwerp en een dito aanleg. Kort gezegd kan worden gesteld dat het ontwerp moet voldoen aan de NEN1006. Toch blijkt in praktijk dat de begeleiding van vak-experts van grote toegevoegde waarde is. Bijvoorbeeld als het gaat om materiaalkeuze, maar ook om productkeuze of capaciteit. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen van over-dimensionering? Grundfos en Aqua Assistance zien een belangrijke behoefte vanuit de markt aan kennis en ondersteuning en dat heeft de bedrijven gezamenlijk tot het initiatief gebracht om de Workshop ‘Legionella bestrijding & drukverhoging’ te organiseren.

Voor wie?

De workshop Legionella bestrijding & drukverhogers’ is bedoeld voor eigenaren, directieleden, projectleiders en engineers van kleine en middelgrote installateurs binnen de Domestic en Commercial Building markt.

Programma

De workshop staat gepland op 24 oktober 2018 en start om 12.30 uur. In geval de workshop vol ziten bij voldoende animo wordt overwogen om op een extra ochtendsessie in te plannen. Dit zal als dan worden gecommuniceerd. 

Lunch workshop

12:30 ontvangst met lunch

13:00 Introductie Grundfos Koud Water (Grundfos – Harold van Herreveld)

13:15 Grundfos drukverhogers (Grundfos – Michel Kraak)

13:30 Legionella do’s en don’ts door Aqua Assistance

14:30 Grundfos Service offerings (Grundfos – Maarten Hoogstraten)

14:45 Producten hands-on en netwerk drankje

15:00 einde

Locatie en inschrijving

De workshops zullen worden gehouden in het Grundfos Experience Center in Almere. Deelname aan de workshops is kosteloos. U kunt zich inschrijven door te klikken. Let op: tijdige inschrijving wordt geadviseerd in verband met de te verwachten drukte en een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

Tekst: Aqua Assistance BV. 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Aqua Assistance op de Installatie Vakbeurs

Aqua Assistance op de Installatie Vakbeurs

13 september 2018

Ook dit jaar is Aqua Assistance weer aanwezig met een stand op de Installatie Vakbeurs in Hardenberg. Op de beurs vertellen we u graag meer over alle expertise die wij in huis hebben op het gebied van legionella preventie. Ook kunt u kennismaken met onze nieuwste generatie draadloze sensoren en innovatieve spoelsystemen. U kunt ons vinden onder stand nummer 432.

De Installatie Vakbeurs wordt gehouden in de Evenementenhal van HardenbergEnergieweg 2, 7772 TV Hardenberg.
 
 

Installatie Vakbeurs

 

Tekst & Foto: Aqua Assistance BV. 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Recordaantal mensen met legionella

Recordaantal mensen met legionella

5 september 2018

Vorig jaar rapporteerde het RIVM al over een geleidelijke jaarlijkse toename van het aantal legionella infecties in Nederland. In 2016 stond het record op 324 mensen die besmet raakte met de legionellabacterie. Dertien mensen overleden aan de gevolgen van deze infectie. Deze cijfers werden achteraf omhoog bijgesteld naar respectievelijk 454 mensen die de veteranenziekte kregen en 20 sterfgevallen. De cijfers van 2017 bleken onlangs de records van het voorgaande jaar te overstijgen.

Recordaantal mensen met legionella

Recordaantal besmettingen in 2017

Onlangs maakte het RIVM bekend dat het aantal gerapporteerde besmettingen over 2017 staat op 561. In datzelfde jaar vonden 31 mensen de dood als gevolg van een legionellabesmetting. Wat opvalt is dat het gros van de geregistreerde besmettingen in Nederland werd opgelopen. Het aantal besmettingen dat buiten Nederland wordt opgelopen is de laatste tien jaren ongeveer gelijk. 

Meer onderzoek is noodzakelijk zo stelt het RIVM, maar een van de oorzaken zou kunnen zijn het warme weer in 2017. Bij warm weer kan eerder sprake zijn van opwarming in met name slecht geïsoleerde gebouwen. Ook kan een intensiever gebruik van koeltorens bij warmer weer mogelijk een negatieve bijdrage leveren. Als warmer weer inderdaad een prominente rol blijkt te spelen dan ligt het in de lijn der verwachting dat de trend in geleidelijke toename van het aantal besmettingen zich zal voortzetten gezien de hitterecords van 2018. De eerste 6 maanden van 2018 laten maar liefst een stijging van 35% zien. In 2017 werden 190 besmettingen gemeld. In 2018 waren dat er respectievelijk al 260.

Aandacht

Enkel het benoemen van externe factoren lijkt overigens wat kort door de bocht. In 2017 bracht ISSO een rapport naar buiten waarin de conclusie werd getrokken dat er veel te weinig aandacht is voor legionellarisico’s in de bouwwereld. Van ontwerp tot aanleg; het ging vaak fout .

https://isso.nl/updates/nieuws/nieuwsitem/news/installatie-en-advieswereld-heeft-nog-te-weinig-aandacht-voor-gevaar-in-koudwaterleidingen/

De eindgebruiker betaalt hier uiteindelijk vaak de rekening voor, en de eigenaar van de drinkwaterinstallatie wordt geconfronteerd met hoge kosten als gevolg van besmettingen, niet gebudgetteerde noodzakelijke aanpassingen in de drinkwaterinstallatie c.q. meer intensief beheer. Aqua Assistance pleit dan ook al jaren voor meer aandacht tijdens de ontwerpfase, maar ook tijdens de bouwfase. Immers, een correct ontworpen en aangelegd drinkwatersysteem reduceert de kans op gezondheidsrisico’s als gevolg van legionella aanzienlijk.

Handhaving

Natuurlijk is er ook een grote rol weggelegd voor de eigenaar van de drinkwaterinstallatie. Niet voor niets kleven er belangrijke verplichtingen aan eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties om een juiste invulling te geven aan het beheer.

Wanneer de eigenaar onvoldoende verantwoordelijkheid neemt of onvoldoende toeziet op een correcte uitvoer van de noodzakelijke beheersmaatregelen, kan uiteindelijk ILenT (inspectie Leefomgeving en Transport) in actie komen. In 2017 werden met name hotels, jachthavens en zorginstellingen (exclusief ziekenhuizen) berispt door ILenT.

Berispingen ILT per sector

Afbeelding: Aantal berispingen ILenT per sector

Wat zegt dit record nu eigenlijk echt?

Wat dit record nu eigenlijk echt betekent dat is maar zeer de vraag. Nog altijd is het vermoeden dat veel huisartsen een legionellabesmetting niet melden waardoor de cijfers een vertekend beeld van de werkelijkheid zouden kunnen geven. Daarnaast is het maar zeer de vraag of een legionellabesmetting wel altijd wordt geconstateerd, met name bij het overlijden van ouderen. Immers, de symptomen van een longontsteking of griep lijken veel op die van een legionella infectie.

Aqua Assistance maakt zich al jaren sterk om meer besef en draagvlak te creëren in de gehele keten. Meer kennis en aandacht voor legionella in de ontwerpfase leidt tot minder risico’s tijdens de uiteindelijke gebruiksfase. Voorwaarden is dan wel dat er ook conform ontwerp wordt aangelegd. Een deugdelijk beheer tijdens de gebruiksfase leidt tot minder risico’s voor de eindgebruiker. Het trekken van de juiste conclusies op basis van eenduidige cijfers is daarnaast noodzakelijk. Tot slot is meer onderzoek van belang, bijvoorbeeld naar de relatie tussen warme temperaturen versus gebruik van koeltorens.

Vragen over dit blog? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen:

Recordaantal aantal legionella pneumophila in 2017

Te weinig aandacht voor legionellapreventie bij nieuwbouw

Tekst: Aqua Assistance BV.   

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten