Monstername en analyse

Meten is weten en dat geldt ook voor de aanwezigheid van micro-organismen in drinkwater. Prioritaire installaties dienen dan ook periodiek te worden bemonsterd op de aanwezigheid van Legionella. Voor zorgplicht panden is het (eventueel met lagere frequentie) aan te raden.

Het laten nemen van legionellamonsters is een verplichting voor eigenaren van prioritaire installaties. Deze monsters dienen tweemaal per jaar te worden genomen door een geaccrediteerd laboratorium. Per 1 januari 2019 geldt voor monstername legionella en voor het analyseproces de NEN-EN-ISO 11731. Deze internationale norm heeft als doel internationale standaardisering.  Wanneer sprake is van een positieve monsteruitslag (positief = besmet), dan dient de eigenaar van de installatie maatregelen te treffen welke erop gericht zijn de besmetting weg te nemen. Na de uitvoering van deze maatregelen is de eigenaar vervolgens verplicht om hetzelfde tappunt te laten her-bemonsteren. Alleen op die manier kan worden nagegaan of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad dan wel dat verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

Enkel instellingen en bedrijven welke korter dan 7 maanden per jaar geopend zijn mogen de frequentie aanpassen naar eenmaal per jaar. De werkwijze bij het gehele proces van voorbereiding tot monstername, transport, analyse en rapportage is vastgelegd en wordt getoetst door de Raad van Accreditatie (RVA). Het aantal te nemen watermonsters hangt af van het aantal tappunten.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten