Risicoanalyse en beheersplan (BRL 6010)

Risicoanalyse-en-beheersplan-wit

Het veilig beheer van uw drinkwaterinstallatie begint bij een betrouwbare risicoanalyse en een effectief legionella beheersplan, vanzelfsprekend onder BRL 6010 certificatie. In een dergelijk rapport wordt de drinkwaterinstallatie grondig beschreven. Alle risico's worden nauwkeurig in kaart gebracht en u ontvangt een vakkundig advies hoe deze risico's te beperken. Zo kan de gezondheid van de eindgebruikers worden geborgd.

Uw installatie veilig in kaart

Nederlandse drinkwaterinstallaties met een verhoogde kans op legionellabesmetting, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, kampeerterreinen, hotelaccommodaties en penitentiaire inrichtingen, zijn verplicht om een risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen. Alle collectieve drinkwaterinstallaties binnen deze instellingen worden geschaard onder de zogeheten prioritaire installaties. Vanzelfsprekend stelt Aqua Assistance zowel risicoanalyses op voor prioritaire installaties als voor locaties waarvoor zorgplicht geldt, natuurlijk conform de nieuwe NEN 1006.

Er is een analyse… en dan?

Na grondig onderzoek op locatie ontvangt u een risicoanalyse met onze bevindingen. Naar aanleiding hiervan stelt Aqua Assistance een beheersplan op. In dit plan beschrijven we welke handelingen leiden tot het correct beheer van de installatie. Ook vindt u hierin de benodigde registratielijsten en het logboek dat u bij een inspectie van de Inspectie Leefomgeving en Transport kunt overleggen. Desgewenst voeren wij alle in het beheersplan genoemde acties uit, zoals spoelen en temperatuurmetingen. Ook kunnen wij als beheerder optreden – meer informatie hierover vindt u in het productblad Totaalontzorging.

Betrouwbare waterpartner

Aqua Assistance is gecertificeerd door Kiwa (BRL 6010). Door periodieke audits toetst deze onafhankelijke organisatie of we blijven voldoen aan de landelijk gestelde eisen

Wie de risicoanalyse van onze vakspecialisten ter harte neemt en de maatregelen uit het beheersplan opvolgt, verhoogt de kans op een legionellavrije toekomst aanzienlijk. Vanzelfsprekend  staan we graag voor u klaar om u te ondersteunen bij het implementeren van de beheersmaatregelen of het (laten) uitvoeren van eventuele correctieve maatregelen! Veilig drinkwater zonder zorgen; daar maken we ons samen sterk voor!

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie