Risicoanalyse en beheersplan
conform BRL 6010

Eigenaren van prioritaire installaties zijn verplicht een actuele risicoanalyse en beheersplan te kunnen overleggen. In deze risicoanalyse wordt onder meer de drinkwaterleiding in kaart gebracht. Zowel het verloop van de installatie als alle vernevelende tappunten (aerosolen) worden omschreven en de installatietekeningen worden nagelopen. Risicovorming in het kader van legionellagroei wordt eveneens kritisch in kaart gebracht. Denk hierbij aan leidingdelen waar geen doorstroming plaatsvindt, opwarming of leidingdelen met een lange verblijftijd.

Tijdens de opname van de risicoanalyse worden alle aanwezige en eventueel ontbrekende beveiligingen in kaart gebracht. Beveiligingen die niet op de juiste manier zijn aangebracht worden eveneens opgetekend. Hiervoor wordt Waterwerkblad 3.8 gehanteerd. Dit Waterwerkblad schrijft voor welke verontreinigingsrisico’s gelden en welk type toestelbeveiliging moet worden toegepast. Eventuele risico’s of tekortkomingen worden beschreven als ook de voorgeschreven controle momenten van toestelbeveiligingen.

Naast de risicoanalyse wordt een beheersplan opgesteld. Het beheersplan omschrijft de door de eigenaar te nemen acties met bijhorende frequentie. Een tekening of beschrijving van de installatie maakt deel uit van het beheersplan waarin ook de instructie voor de uitvoering van de beheersmaatregelen wordt toegelicht.

Voorbeelden van deze beheersmaatregelen zijn het wekelijks spoelen of temperatuurmetingen. De resultaten van de beheersmaatregelen dienen te worden bijgehouden in een logboek. Ook eventuele installatieaanpassingen dienen te worden bijgehouden. Dit logboek wordt periodiek gecontroleerd door de inspecteur van het drinkwaterbedrijf.

Het is belangrijk dat de beheersmaatregelen worden nageleefd. Doet de eigenaar van de drinkwaterinstallatie dit niet, dan maakt hij/zij zich schuldig aan een economisch  delict waarvoor boetes kunnen worden opgelegd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook loopt de pleger het risico strafrechtelijk te worden vervolgd.

legionella beheersplanDe risicoanalyse en het beheersplan mogen enkel worden opgesteld door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf (Drinkwaterbesluit hoofdstuk 4.2). Het BRL 6010 certificatietraject wordt door enkele instellingen in Nederland uitgevoerd waaronder Kiwa Nederland. Naast certificatie ziet Kiwa ook toe op de continue borging van kwaliteit door BRL 6010 bedrijven. Dit wordt geborgd door een jaarlijkse kantooraudit. Tijdens deze audit wordt gecontroleerd of het BRL 6010 bedrijf conform de voorschriften werkt. Hiervoor dient bewijslast te worden overlegd. Tijdens de kantooraudit wordt gecontroleerd op welke manier het BRL 6010 bedrijf vakbekwaamheid borgt. Daarnaast wordt het kwaliteitshandboek beoordeeld. Vaste onderdelen zijn geheimhouding, procedures personeelsdossiers, archivering, klachtenbehandeling, registratie van documenten etc.

Naast een kantooraudit worden diverse praktijkaudits uitgevoerd waarbij de inspecteur de adviseur vergezelt tijdens de daadwerkelijke opname van de risicoanalyse. Na afronding worden de risicoanalyse en het beheersplan verstuurd naar de inspecteur welke de aangeleverde documentatie toetst aan de hand van de praktijkopname en aan de hand van de BRL 6010 voorschriften. Het aantal uit te voeren praktijkaudits is afhankelijk van het aantal werkzame adviseurs.

Verwijzing: De ISSO 55.1 schrijft voor waaraan de risicoanalyse voor prioritaire instellingen minimaal dient te voldoen.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten