AquaSmart

Intelligente-spoelautomaten-wit

Als eigenaar van een drinkwaterinstallatie bent u vanuit wet- en regelgeving periodiek belast met het uitvoeren van diverse verplichte beheersmaatregelen zoals temperatuurmetingen en het spoelen van tappunten en leidingdelen. De AquaSmart neemt handmatige beheerstaken uit handen, rapporteert en genereerd een grote hoeveelheid aan data waardoor problemen in de drinkwaterinstallatie vroegtijdig en gericht worden gesignaleerd.

Geautomatiseerd beheer

In praktijk zijn veel van deze meetpunten moeilijk bereikbaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld deelringen, technische ruimtes of schachten. Het wekelijks spoelen van tappunten of leidingdelen, voortvloeiend uit de Risicoanalyse en het beheersplan, is arbeidsintensief en komt in praktijk vaak bovenop de eigenlijke werkzaamheden.

Het is voor u als verantwoordelijke voor legionellabeheer moeilijk vast te stellen of handmatig uitgevoerde temperatuurmetingen en spoelactiviteiten consequent worden uitgevoerd, en op de juiste manier. Handmatig uitgevoerde temperatuurmetingen betreffen een momentopname. Enkele periodieke metingen geven geen volledig beeld van de daadwerkelijke temperatuurhuishouding van uw drinkwaterinstallatie. De verplichte vastlegging in een papieren logboek is tijdrovend, foutgevoelig en bovendien niet altijd overzichtelijk, omdat meetgegevens vaak niet centraal worden vastgelegd.

Volledig draadloos

Aqua Assistance ontwikkelt en levert slimme, draadloze sensoren; de AquaSmart. De AquaSmart is een intelligente datalogger en spoelautomaat in één. De AquaSmart communiceert op basis van het LoRa-protocol met de centrale gateway (modem) naar een beveiligde server. Gegenereerde data wordt vervolgens gevisualiseerd in de portal.

Door 24 uur per dag metingen te verrichten, wordt een grote hoeveelheid aan data gegenereerd. Eventuele temperatuurafwijkingen ten aanzien van de norm, zoals bijvoorbeeld bij dit warmwatertoestel in de technische ruimte, of een vanuit het beheersplan aangewezen tappunt, kunnen sneller worden gesignaleerd. Handmatige metingen en het bijhouden van metingen in een papieren logboek,  behoren definitief tot het verleden.

Automatisch spoelbeheer

De AquaSmart kan worden gekoppeld aan een geselecteerde reeks handbediende dan wel infraroodkranen. De kranen zijn zowel leverbaar als wandkraan, wastafelkraan of keukenkraan. Hiermee wordt een geautomatiseerde spoeling gecreëerd tot en met de uitloop van het tappunt, en worden 24 uur per dag temperatuurmetingen verricht en geregistreerd. Door deze meetfrequentie is het temperatuurverloop van zowel regulier gebruik als het geautomatiseerde gebruik van tappunten inzichtelijk. Op afstand kan het spoelpatroon individueel per tappunt worden ingesteld en aangepast op diverse parameters, zoals temperatuur, tijd en dag.

Anticiperen dankzij grote hoeveelheid data

De gegenereerde data wordt in een schaalbare grafiek getoond in de portal. Door de hoeveelheid verzamelde data is het mogelijk gedetailleerde analyses uit te voeren waarmee eventuele normafwijkingen zoals hotspots, te hoge of te lage watertemperaturen inzichtelijk worden. Leidingdelen waar geen of onvoldoende afname plaatsvindt, worden eveneens inzichtelijk. U bent als verantwoordelijke voor het beheer van de installatie dan ook niet alleen in staat om potentiële risico’s vroegtijdig te signaleren, maar u bent ook in staat daarop sneller en gerichter te anticiperen. Desgewenst is de data volledig te koppelen aan het digitaal beheersysteem. Naast visualisatie van de spoel- en meetactiviteiten, heeft u door gebruik te maken van het digitaal beheersysteem uw volledige legionellabeheer -en preventie onder controle en inzichtelijk.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten