Aanleg, onderhoud en beheer

De drinkwaterwet en het daaruit voortvloeiende drinkwaterbesluit vormen de basis wat betreft aanleg onderhoud en beheer. Inhoudelijk verwijzen zij deze twee weer naar de NEN1006, Waterwerkbladen (voorheen Vewin werkbladen), ISSO 55.5 en de BRL 6000-8 (installatie en onderhoud). Deze normbepalingen schrijven voor hoe de installatie dient te worden aangelegd.

De Waterwerkbladen geven een verdieping op de NEN1006 welke zich meer beperkt tot de hoofdlijnen. Waterwerkblad 1.4G schrijft het periodiek beheer voor. Beheer van de drinkwaterinstallatie wordt gedetailleerd weergegeven in de ISSO 55.5. Het is dus van groot belang dat tijdens de ontwerpfase wordt nagedacht over het uiteindelijke gebruik. Vervolgens dient de installatie logischerwijs te worden aangelegd conform ontwerp dat dan weer dient te zijn gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de voorgenoemde verwijzingen. Toekomstig onderhoud, renovatie en reparatie dient te geschieden conform de reeds genoemde richtlijnen.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten