Legionellabeheersmaatregelen op campings vaak niet op orde. ILT intensiveert controles.

20 april 2017

Legionella campings

Op 19 april maakte het ILT (Inspectie leefomgeving en Transport) kenbaar meer controles te gaan uitvoeren bij campings. Directe aanleiding zou zijn dat campings hun legionellabeheer vaak niet op orde hebben. Het ILT maakt zich zorgen over de risico’s ten aanzien van de drinkwaterveiligheid.

Legionellabeheersmaatregelen

Het ILT (voormalig VROM) is belast met de uitvoering van controles op wet –en regelgeving, onder meer op het gebied van legionella. In situaties van tekortkoming waarbij de volksgezondheid risico’s loopt, kan de inspectiedienst overgaan tot handhaving. De eigenaar van de drinkwaterinstallatie loopt daarbij onder meer het risico op (tijdelijke) sluiting van de onderneming of op een boete.

Volgens cijfers van ILT voldoet ongeveer de helft van alle campings in Nederland aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in onder meer de drinkwaterwet. De andere helft scoort slecht en deze campings zullen hun beheer dus per omgaande op orde moeten brengen.

Welke campings zullen worden onderworpen aan een controle wordt door het ILT bepaald aan de hand van een vragenlijst welke naar waarheid dient te worden ingevuld. Eventueel incomplete vragenlijsten geven volgens het ILT directe aanleiding tot een inspectie.

Waar dient u aan te voldoen als eigenaar van een prioritaire drinkwaterinstallatie?

Allereerst is het zaak dat de eigenaar c.q. de uitbater een risicoanalyse en een legionellabeheersplan laat opstellen. Deze documenten mogen enkel worden opgesteld door een bedrijf dat beschikt over een geldig BRL 6010 certificaat. Vervolgens is het zaak dat u het beheersplan integreert in uw dagelijkse bedrijfsvoering en dat u de beheersmaatregelen uitvoert c.q. laat uitvoeren. Denk daarbij aan periodieke monstername, keerklepcontrole, temperatuurneming, spoelactiviteiten etc. Alle uitgevoerde beheersmaatregelen dienen aantoonbaar te kunnen worden gemaakt tijdens een inspectie van zowel het drinkwaterbedrijf als een inspectie door ILT. Hiervoor dient het logboek te worden bijgehouden.

Mogelijk adviseert uw BRL 6010 adviseur (eenmalige) aanpassingen aan de drinkwaterinstallatie. Vaak gaat het hierbij om het verwijderen van zogenaamde dode leidingen, het (ver)plaatsen van keerkleppen etc. Zorgt u ervoor dat u deze adviezen ter harte neemt.

Voorkomen beter dan genezen

In Nederland kennen we een strikt beleid op het gebied van drinkwaterveiligheid. Niet voor niets behoort onze drinkwaterkwaliteit tot de beste ter wereld. Legionella kan onder meer voorkomen in drinkwater en kan leiden tot (ernstige) gezondheidsklachten. Volledig herstel is lang niet altijd gegarandeerd. Voorkoming valt dan ook te prefereren boven genezing.

Heeft u vragen over veilig beheer van uw drinkwaterinstallatie, neem dan contact op met onze servicedesk of kijk op onze website:

Onze diensten en producten

Tekst: Aqua Assistance    Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten