Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit

U bent eigenaar van een drinkwaterinstallatie. Dat neemt een aantal verplichtingen met zich mee. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de drinkwaterwet en in het drinkwaterbesluit.

De drinkwaterwet dateert van 1 juli 2011 en werd op deze datum gepubliceerd in de Staatscourant:(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-370.html).

Na de grootschalige legionella uitbraak in de Westfriese Flora in 1999 kwamen er al snel diverse tijdelijke regelingen zoals het Waterleidingbesluit. De drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit vervangen aldus deze tijdelijke regelingen en beschrijven waaraan eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties en drinkwaterbedrijven moeten voldoen.

Het drinkwaterbesluit is een zogenaamde onderligger van de drinkwaterwet. Het drinkwaterbesluit is gepubliceerd op de website wetten.overheid.nl en te raadplegen via de volgende link: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/2018-07-01.

De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit vormen samen dus de basis. Diverse normbepalingen gelden als verdieping op de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Deze normbepalingen vindt u terug onder ‘Aanleg, onderhoud en beheer’.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten