ILT controleert hotels Zuid Limburg in het kader van legionella regelgeving

10 Maart 2017

legionella in hotels

Vorige zomer werden in de regio Zuid Limburg 77 hotels gecontroleerd op het adequaat naleven van de beheersmaatregelen. Deze beheersmaatregelen dienen periodiek te worden uitgevoerd om de risico’s op legionella besmettingen te minimaliseren. Van alle 77 gecontroleerde hotels bleek 57 bedrijven haar zaken niet op orde te hebben. De inspectie heeft daarom een gerichte inspectie aangekondigd.

Met deze inspectie controleert het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) of bedrijven zich houden aan de wet –en regelgeving. Tijdens deze gerichte exercitie heeft ILT aangekondigd 122 bedrijven in Zuid Limburg aan een grondige inspectie te onderwerpen. Het betreft bedrijven welke tijdens de controle van vorig jaar niet werden bezocht.

Waarom controleert ILT?

ILT voert net als de diverse drinkwaterbedrijven gerichte inspecties uit. Het doel van deze inspecties is om de eindgebruikers te beschermen tegen de risico’s van een legionella infectie. Tijdens een controle wordt veelal op basis van BRL6010 risicoanalyse en het beheersplan getoetst of de eigenaar van de drinkwaterinstallatie de beheersmaatregelen uitvoert, naleeft en administreert. Het gaat erom dat er actief beheer wordt gevoerd.

Hoe zorg ik voor veilig beheer van mijn drinkwaterinstallatie?

Zorgt u er allereerst voor dat u een vakspecialist inschakelt. In de drinkwaterwet is vastgelegd dat elke prioritaire instelling (branches welke door de overheid zijn aangewezen zoals hotels, zorginstellingen, truckstops, jachthavens, cel inrichtingen, asielzoekerscentra) in bezit moet zijn van een risicoanalyse met beheersplan. Ook stelt de wetgever dat deze documenten dienen te zijn opgesteld door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf zoals Aqua Assistance.

In de risicoanalyse wordt de gehele drinkwaterinstallatie geïnventariseerd en worden alle risico’s gedetailleerd in kaart gebracht. Tevens wordt voorgeschreven welke type beveiligingen op toestelniveau aanwezig dienen te zijn en wordt getoetst of deze op orde zijn. Soms is het noodzakelijk dat (delen van) de installatie worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer sprake is van dode leidingdelen, hotspots (opwarming) of het aanbrengen van de juiste keerklep. Deze eenmalige aanpassingen worden opgesomd zodat de installateur hiermee aan de slag kan. In het beheersplan wordt voorgeschreven welke periodieke taken u moet uitvoeren. Dit alles zodat de risico’s voor uw gasten en gebruikers tot een minimum wordt beperkt.

Ik heb een risicoanalyse / beheersplan. Ben ik nu klaar?

Het is belangrijk om te voldoen aan wet –en regelgeving, maar waar het om gaat is dat u deugdelijk beheer voert. Laat u daarom regelmatig bijstaan door een vakspecialist. Aqua Assistance ondersteunt u bij het veilig beheren van uw installatie. Water zonder zorgen, dat is waar wij voor staan!

Heeft u vragen over veilig beheer van uw drinkwaterinstallatie, neemt u dan contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor u klaar!

legionellapreventie

Tekst: Aqua Assistance BV.    

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie