Aqua Assistance wenst u fijne Feestdagen!

Aqua Assistance wenst u fijne Feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019!

20-12-2018

Namens alle collega’s wensen we u fijne Feestdagen toe en een gezond en voorspoedig 2019!

Aangepaste openingstijden in verband met de Feestdagen

Ons kantoor is op 24, 25 en 26 december en op 1 januari collectief gesloten. 

 

 

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Nieuwe NEN norm monstername en analyse legionella

Nieuwe NEN norm monstername en analyse NEN-EN-ISO-11731

13-12-2018

legionellapreventie

Al enige tijd wordt er gesproken over een nieuwe NEN norm voor monstername en analyse, de NEN-EN-ISO 11731. Nadat in mei 2017 het Europese comité voor normalisatie de nieuwe norm overnam geldt dat deze norm voor Nederland van kracht wordt op 1 januari 2019.

Waarom een wijziging?

Met de wijziging van de NEN 6265 naar de nieuwe norm, de NEN-EN-ISO 11731, wordt een internationale norm vastgesteld. Deze norm werd in mei 2017 door het Europese comité voor normalisatie overgenomen, en wordt op 1 januari 2019 ingevoerd in Nederland. Het doel van de wijziging is meer standaardisatie over de manier waarop legionella in water moet worden geteld.

Wat houdt de wijziging precies in?

  1. Er dient een groter volume water te worden genomen, te weten 500 ml in plaats van de huidige 250 ml. De monsterpotten zullen logischerwijs dan ook dubbel zo groot worden.
  2. Onder de huidige norm dient elk legionellamonster binnen 24 uur te worden ingezet. We hebben het dan over de tijd van monstername en de aanvang van het analyseproces op het laboratorium. Onder de nieuwe norm wordt dat termijn 48 uur.
  3. Het aantal vergelijkingsvarianten wordt uitgebreid van 2 naar 3. Deze derde stap betreft een zuurbehandeling. Het effect van deze extra stap betekent voor de laborant een arbeidsintensieve extra stap welke invloed heeft op het proces, maar ook op het maximale volume.
  4. Het aantal benodigde platen voor drinkwatermonsters wordt verminderd. Voor proceswater en water van koeltorens geldt dat er extra platen dienen te worden ingezet.
  5. De laborant is verplicht om een tussentijdse beoordeling uit te voeren. Het doel van deze extra beoordeling is om vast te stellen of er op de plaat stoorflora worden geconstateerd. Alle platen dienen hiervoor uit de stoof te worden gehaald en individueel te worden beoordeeld.

Wat zijn de gevolgen voor de accreditatie van het laboratorium?

Het gevolg van deze normwijziging is dat elk laboratorium per 1 januari 2019 haar accreditatie dient te hebben uitgebreid. Het was daarom noodzakelijk dat het laboratorium vóór 1 juli 2018 een uitbreidingsaanvraag had ingediend bij de Raad van Accreditatie. Daarnaast dient deze uitbreiding te zijn verkregen vóór 1 januari 2019. Alle watermonsters welke door Aqua Assistance worden aangeboden worden uiteraard conform de NEN-EN-ISO 11731 genomen en geanalyseerd. Ook de accreditatie is uitgebreid. 

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay

Relevante links:

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Workshop Legionellabestrijding en drukverhoging succes

Workshop Legionellabestrijding en drukverhoging Aqua Assistance en Grundfos succes

26 oktober 2018

Grundfos Aqua Assistance

‘Met welke facetten moet ik rekening houden bij de aanleg van een drinkwaterinstallatie? Aan welke eisen moet ik voldoen in het kader van legionellapreventie? Welke materialen kan ik het beste toepassen en welke juist niet?’; zo maar enkele vragen die regelmatig bij ons binnenkomen. Samen met onze partner Grundfos organiseerde we deze week een Workshop ‘Legionellabestrijding en drukverhoging’.

Legionellapreventie ketenpartners

Grundfos en Aqua Assistance stellen zich in hun dagelijks werk als doel om meer kennis en kunde over te brengen op ketenpartners. Deze ketenpartners spelen een belangrijke rol bij legionellapreventie. Zij zijn immers belast met de fysieke aanleg van de drinkwaterinstallatie. Eind vorig jaar nog publiceerde ISSO een kritisch rapport waarin de conclusie werd getrokken dat er veel mis was in de bouwsector bij de aanleg van drinkwaterinstallaties. Een gevolg daarvan is onder meer grotere risico’s voor eindgebruikers van drinkwaterinstallaties.

Inzicht

Dat er veel mis gaat bij de aanleg van drinkwaterinstallaties is een gegeven dat wij nog altijd dagelijks ondervinden bij zowel oudere panden als bij nieuwbouw. Die laatste is natuurlijk opmerkelijk. De voorschriften voor een correcte en legionella-veilige aanleg van drinkwaterinstallaties zijn immers zeer duidelijk uiteengezet in zowel de NEN 1006 als in de Waterwerkbladen. Over de oorzaken valt te speculeren: Gebrek aan specifieke kennis? Is drinkwaterveiligheid ondergeschikt aan kostenreductie? 

Wat de oorzaak ook is, het is aan de ketenpartners om zich te beseffen dat de eindgebruiker de rekening betaalt en dat een neveneffect van een niet correct aangelegde installatie, voor de partij die wordt belast met legionellapreventie en beheer, resulteert in onnodig hoge beheerskosten. 

Installatiewerkzaamheden

Kennisoverdracht

Ontwerpers van de drinkwaterinstallatie en installateurs vormen een cruciale rol bij de aanleg van de drinkwaterinstallatie. In ons dagelijks werk begeleiden wij deze partijen met specifieke kennis en kunde. Dat begint aan te tekentafel bij het opstellen of controleren van de bestekken. Tijdens de fysieke aanleg van de installatie inspecteren we op diverse momenten of er conform voorschrift wordt gewerkt. Het resultaat van deze aanpak leidt tot daadwerkelijk minder risico’s en de inspanning alsook de kosten welke gemoeid gaan met dagelijks beheer blijven in verhouding.

Aqua Assistance en Grundfos kondigde eerder dit jaar aan de handen in één te slaan op het gebied van kennisoverdracht door middel van onder meer workshops. De aftrap was deze week met de workshop ‘Legionellabestrijding en drukverhoging’. Deelname aan de workshop was laagdrempelig en bovendien kosteloos. 

Workshops legionellabestrijding en drukverhoging

Ook komend jaar zullen Grundfos en Aqua Assistance zich inzetten voor kennisoverdracht op het gebied van legionellabestrijding door middel van een aantal kennissessies op diverse locaties in het land. Interesse in deelname aan de volgende sessie? Laat het ons weten, dan houden we u op de hoogte! 

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Grundfos en Pixabay

Relevante links:

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Waterzuiveringsinstallaties Brabant – Legionella infecties hadden kunnen worden voorkomen

Waterzuiveringsinstallaties Brabant - "Legionella infecties hadden kunnen worden voorkomen".

1 oktober 2018

Die conclusie trekt Zembla (BNNVara) op 29 september na onderzoek. Wetenschappelijke studies over mogelijke gevaren bij waterzuiveringsinstallaties waren bij de GGD niet bekend. Tussen 2013 en december 2017 werden 22 mensen ziek en één persoon kwam te overlijden.

waterzuiveringsinstallaties legionella

Oorzaak legionellainfecties

Legionellabacteriën kunnen probleemloos worden geconsumeerd. Risico loopt de gebruiker alleen wanneer waternevel wordt ingeademd waarin zich legionellabacteriën bevinden. Via de luchtwegen komen de bacteriën de longen binnen waarna ze ernstige schade kunnen berokkenen. Wanneer iemand met legionella besmet raakt wordt de GGD daarover geïnformeerd. Wat volgt is een onderzoek naar de oorzaak van de besmetting, oftewel de bron. Juist daar lijkt het fout te zijn gegaan.

In Brabant bleek een tweetal waterzuiveringsinstallaties de oorzaak, namelijk een installatie van een vleesverwerker in Boxtel en die van een destructiebedrijf in Son. In totaal werden 22 mensen besmet en één persoon overleed aan de gevolgen. De infectiearts van de GGD stelt dat de waterzuiveringsinstallaties buiten beeld gebleven zijn als mogelijke oorzaak, omdat de GGD -of althans de infectiearts- niet op de hoogte was van het gegeven dat nevel uit een dergelijk bassin in de lucht terecht komt om vervolgens een risico te vormen voor de volksgezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek waterzuiveringsinstallaties versus legionella risico

Televisieprogramma Zembla spreekt een professor uit Australië. Professor Faisal Hai stelt al langere tijd bekend te zijn met waterzuiveringsinstallaties als bron van legionellabesmettingen. Ook in Finland en Noorwegen zijn in 2010 wetenschappelijke onderzoeken gedaan welke deze conclusie ondersteunen.

Het RIVM bevestigde in een reactie aan Zembla wel bekend te zijn met legionellarisico’s gerelateerd aan waterzuiveringsinstallaties, maar aanvankelijk kwamen de installaties in Boxtel en Son niet in beeld omwille van het brede verspreidingsgebied.

Hoe groot zijn de risico’s?

Hoe groot de risico’s zijn naar aanleiding van de constatering dat waterzuiveringsinstallaties een potentieel gevaar vormen is nog onvoldoende duidelijk. Wel weten we dat er in Nederland ruim 200 van deze (biologische) waterzuiveringsinstallaties staan (bron: CBS). De twee besmettingen in de waterzuiveringsinstallaties in Son en in Boxtel lijken in elk geval geen incidenten. In Duitsland kwam afvalwater van een bierbrouwerij in een rivier terecht om vervolgens via een koeltoren legionella te verspreiden. Een potentieel risico ligt dus op de loer zolang waterzuiveringsinstallaties buiten de reikwijdte van toezicht vallen. Daarnaast is aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Gerelateerde artikelen:

-Artikel Zembla 29 september 2018

-Legionella update maart 2018

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Grundfos en Aqua Assistance organiseren workshops legionella bestrijding & drukverhoging

Grundfos en Aqua Assistance organiseren workshops legionellabestrijding & drukverhoging

18 september 2018

Grundfos, een professionele speler binnen de markt van pomptechnieken en drukverhogers. Met ruim 1.600 werknemers en een jaarlijkse productie van meer dan 16 miljoen pompen mag met recht worden gezegd dat Grundfos marktleider is binnen de markt van pompenfabrikanten. Aqua Assistance heeft zich in haar 13 jarig bestaan ontpopt tot een van de toonaangevende leveranciers van kennis en expertise op het gebied van schoon drinkwater met als core business legionella beheer en preventie. Samen slaan zij de handen ineen om installateurs optimaal te ondersteunen bij de aanleg en onderhoud van installaties.

Aqua Assistance Grundfos

Ruimte voor verbetering

Legionella bacteriën leveren nog dagelijks veel gezondheidsrisico’s op. Recente cijfers van het RIVM bevestigen jaar op jaar een toename van het aantal meldingen. Aqua Assistance en Grundfos zien elk binnen hun eigen werkgebied dat er nog altijd veel ruimte is voor verbetering in beheer, maar ook bij het ontwerp en de aanleg van de installatie.

Bewustwording en handvaten voor installateurs

Veilig gebruik begint bij een veilig ontwerp en een dito aanleg. Kort gezegd kan worden gesteld dat het ontwerp moet voldoen aan de NEN1006. Toch blijkt in praktijk dat de begeleiding van vak-experts van grote toegevoegde waarde is. Bijvoorbeeld als het gaat om materiaalkeuze, maar ook om productkeuze of capaciteit. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen van over-dimensionering? Grundfos en Aqua Assistance zien een belangrijke behoefte vanuit de markt aan kennis en ondersteuning en dat heeft de bedrijven gezamenlijk tot het initiatief gebracht om de Workshop ‘Legionella bestrijding & drukverhoging’ te organiseren.

Voor wie?

De workshop Legionella bestrijding & drukverhogers’ is bedoeld voor eigenaren, directieleden, projectleiders en engineers van kleine en middelgrote installateurs binnen de Domestic en Commercial Building markt.

Programma

De workshop staat gepland op 24 oktober 2018 en start om 12.30 uur. In geval de workshop vol ziten bij voldoende animo wordt overwogen om op een extra ochtendsessie in te plannen. Dit zal als dan worden gecommuniceerd. 

Lunch workshop

12:30 ontvangst met lunch

13:00 Introductie Grundfos Koud Water (Grundfos – Harold van Herreveld)

13:15 Grundfos drukverhogers (Grundfos – Michel Kraak)

13:30 Legionella do’s en don’ts door Aqua Assistance

14:30 Grundfos Service offerings (Grundfos – Maarten Hoogstraten)

14:45 Producten hands-on en netwerk drankje

15:00 einde

Locatie en inschrijving

De workshops zullen worden gehouden in het Grundfos Experience Center in Almere. Deelname aan de workshops is kosteloos. U kunt zich inschrijven door te klikken. Let op: tijdige inschrijving wordt geadviseerd in verband met de te verwachten drukte en een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

Tekst: Aqua Assistance BV. 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Aqua Assistance op de Installatie Vakbeurs

Aqua Assistance op de Installatie Vakbeurs

13 september 2018

Ook dit jaar is Aqua Assistance weer aanwezig met een stand op de Installatie Vakbeurs in Hardenberg. Op de beurs vertellen we u graag meer over alle expertise die wij in huis hebben op het gebied van legionella preventie. Ook kunt u kennismaken met onze nieuwste generatie draadloze sensoren en innovatieve spoelsystemen. U kunt ons vinden onder stand nummer 432.

De Installatie Vakbeurs wordt gehouden in de Evenementenhal van HardenbergEnergieweg 2, 7772 TV Hardenberg.
 
 

Installatie Vakbeurs

 

Tekst & Foto: Aqua Assistance BV. 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Recordaantal mensen met legionella

Recordaantal mensen met legionella

5 september 2018

Vorig jaar rapporteerde het RIVM al over een geleidelijke jaarlijkse toename van het aantal legionella infecties in Nederland. In 2016 stond het record op 324 mensen die besmet raakte met de legionellabacterie. Dertien mensen overleden aan de gevolgen van deze infectie. Deze cijfers werden achteraf omhoog bijgesteld naar respectievelijk 454 mensen die de veteranenziekte kregen en 20 sterfgevallen. De cijfers van 2017 bleken onlangs de records van het voorgaande jaar te overstijgen.

Recordaantal mensen met legionella

Recordaantal besmettingen in 2017

Onlangs maakte het RIVM bekend dat het aantal gerapporteerde besmettingen over 2017 staat op 561. In datzelfde jaar vonden 31 mensen de dood als gevolg van een legionellabesmetting. Wat opvalt is dat het gros van de geregistreerde besmettingen in Nederland werd opgelopen. Het aantal besmettingen dat buiten Nederland wordt opgelopen is de laatste tien jaren ongeveer gelijk. 

Meer onderzoek is noodzakelijk zo stelt het RIVM, maar een van de oorzaken zou kunnen zijn het warme weer in 2017. Bij warm weer kan eerder sprake zijn van opwarming in met name slecht geïsoleerde gebouwen. Ook kan een intensiever gebruik van koeltorens bij warmer weer mogelijk een negatieve bijdrage leveren. Als warmer weer inderdaad een prominente rol blijkt te spelen dan ligt het in de lijn der verwachting dat de trend in geleidelijke toename van het aantal besmettingen zich zal voortzetten gezien de hitterecords van 2018. De eerste 6 maanden van 2018 laten maar liefst een stijging van 35% zien. In 2017 werden 190 besmettingen gemeld. In 2018 waren dat er respectievelijk al 260.

Aandacht

Enkel het benoemen van externe factoren lijkt overigens wat kort door de bocht. In 2017 bracht ISSO een rapport naar buiten waarin de conclusie werd getrokken dat er veel te weinig aandacht is voor legionellarisico’s in de bouwwereld. Van ontwerp tot aanleg; het ging vaak fout .

https://isso.nl/updates/nieuws/nieuwsitem/news/installatie-en-advieswereld-heeft-nog-te-weinig-aandacht-voor-gevaar-in-koudwaterleidingen/

De eindgebruiker betaalt hier uiteindelijk vaak de rekening voor, en de eigenaar van de drinkwaterinstallatie wordt geconfronteerd met hoge kosten als gevolg van besmettingen, niet gebudgetteerde noodzakelijke aanpassingen in de drinkwaterinstallatie c.q. meer intensief beheer. Aqua Assistance pleit dan ook al jaren voor meer aandacht tijdens de ontwerpfase, maar ook tijdens de bouwfase. Immers, een correct ontworpen en aangelegd drinkwatersysteem reduceert de kans op gezondheidsrisico’s als gevolg van legionella aanzienlijk.

Handhaving

Natuurlijk is er ook een grote rol weggelegd voor de eigenaar van de drinkwaterinstallatie. Niet voor niets kleven er belangrijke verplichtingen aan eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties om een juiste invulling te geven aan het beheer.

Wanneer de eigenaar onvoldoende verantwoordelijkheid neemt of onvoldoende toeziet op een correcte uitvoer van de noodzakelijke beheersmaatregelen, kan uiteindelijk ILenT (inspectie Leefomgeving en Transport) in actie komen. In 2017 werden met name hotels, jachthavens en zorginstellingen (exclusief ziekenhuizen) berispt door ILenT.

Berispingen ILT per sector

Afbeelding: Aantal berispingen ILenT per sector

Wat zegt dit record nu eigenlijk echt?

Wat dit record nu eigenlijk echt betekent dat is maar zeer de vraag. Nog altijd is het vermoeden dat veel huisartsen een legionellabesmetting niet melden waardoor de cijfers een vertekend beeld van de werkelijkheid zouden kunnen geven. Daarnaast is het maar zeer de vraag of een legionellabesmetting wel altijd wordt geconstateerd, met name bij het overlijden van ouderen. Immers, de symptomen van een longontsteking of griep lijken veel op die van een legionella infectie.

Aqua Assistance maakt zich al jaren sterk om meer besef en draagvlak te creëren in de gehele keten. Meer kennis en aandacht voor legionella in de ontwerpfase leidt tot minder risico’s tijdens de uiteindelijke gebruiksfase. Voorwaarden is dan wel dat er ook conform ontwerp wordt aangelegd. Een deugdelijk beheer tijdens de gebruiksfase leidt tot minder risico’s voor de eindgebruiker. Het trekken van de juiste conclusies op basis van eenduidige cijfers is daarnaast noodzakelijk. Tot slot is meer onderzoek van belang, bijvoorbeeld naar de relatie tussen warme temperaturen versus gebruik van koeltorens.

Vragen over dit blog? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen:

Recordaantal aantal legionella pneumophila in 2017

Te weinig aandacht voor legionellapreventie bij nieuwbouw

Tekst: Aqua Assistance BV.   

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Legionella versus warm weer

Warm weer versus legionella

3 augustus 2018

Legionella versus warm weer

Het kan niemand zijn ontgaan; het is al weken zeer warm in Nederland! De temperatuur buiten piekt met regelmaat boven de 30 graden, maar ook in gebouwen stijgt de temperatuur en dat kan een verhoogd risico op legionella in het drinkwatersysteem opleveren. Wij adviseren daarom extra aandacht voor beheersmaatregelen.

Snellere vermenigvuldiging legionellabacteriën 

De meeste mensen weten inmiddels dat koud watertemperaturen van 25 tot circa 50 graden Celsius een verhoogd risico geven op snellere vermenigvuldiging van eventueel aanwezige legionellabacteriën. Legionellabeheer is er onder meer op geënt om de temperatuur van de koud waterleiding in gebouwen beneden de 25 graden Celsius te houden. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke opwarming in het pand, isolatie van waterleidingen, gebruiksfrequentie etc.

Verhoogd risico

Het zal niemand verbazen dat wanneer het buiten warm is, de warmte op enig moment ook voelbaar is in de woning of in een gebouw. Sommige gebouwen krijgen dan te maken met een verhoogd risico op snellere vermenigvuldiging van aanwezige legionellabacteriën. Denk onder meer aan laagbouw panden waar koud waterleidingen boven het verlaagd plafond lopen, of panden waarvan de koud waterleiding niet of minder goed is geïsoleerd.

Risico’s wegnemen, beheer tijdelijk intensiveren

In de praktijk komen wij nog altijd panden tegen waar bij de aanleg dan wel tijdens de gebruiksfase afwegingen zijn gemaakt ten aanzien van het drinkwatersysteem, welke op zichzelf al leiden tot een verhoogd risico, laat staan tijdens een periode van extreme hitte. Tijdens de opname van een risicoanalyse deze week in de provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld werd een koud water temperatuur geconstateerd van boven de 25 graden Celsius. Ons advies is daarom ook, laat u allereerst bijstaan en adviseren door een deskundig BRL 6010 bureau. Daarnaast kan het raadzaam zijn om uw beheer tijdens de warmte tijdelijk te intensiveren:

  • Meet bijvoorbeeld meer frequent de temperatuur op diverse tappunten
  • Ben extra alert op de gebruiksfrequentie, zeker wanneer veel gebruikers van (collectieve) drinkwatersystemen langere tijd op vakantie zijn
  • Pas eventueel de spoelfrequentie aan, zeker wanneer sprake is van een lagere gebruiksfrequentie door afwezigheid van cliënten, bewoners etc.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust en vrijblijvend contact op met onze Customer Service. Wij staan graag voor u klaar!

Gerelateerde artikelen:

Legionellapreventie op vakantie

Legionella voorkomen (enkele praktische tips!)

Tekst: Aqua Assistance BV.    Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Legionellapreventie maatregelen tijdens uw vakantie

Legionellapreventie maatregelen tijdens vakantie. Geef onaangename souvenirs geen kans!

25 juni 2018

vakantie legionella

Nog enkele weken en dan reizen vele Nederlanders weer massaal af naar hun vakantiebestemmingen. Het nemen van legionellapreventie maatregelen verkleint eventuele risico’s op een legionella infectie. Ook dit jaar zetten we weer enkele tips voor u uiteen.

Spoelen

Eenmaal ingecheckt kan de vakantiepret beginnen. En wat is er nu prettiger dan een frisse douche na een lange (vlieg)reis naar uw vakantiebestemming. Toch verdient het de aandacht om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo doet u er goed aan alvorens de douche te gebruiken op uw hotelkamer, deze circa 5 minuten te laten spoelen. Vergeet daarbij niet eerst de douchekop los te draaien en neem ook overige tappunten zoals het toilet en de wastafelkraan mee. Heeft u een bad, vul dan het bad met een laagje water en leg de douchekop onder water. Laat deze vervolgens 5 minuten onder water sproeien.

Legionellavrije douchekop

Wilt u geen enkel risico nemen dan kunt u ervoor kiezen een legionellavrije douchekop mee te nemen op reis. Deze douchekop is eenvoudig te monteren. Eventuele legionellabacteriën blijven achter in het filter van de douchekop waardoor u geen enkel risico loopt.

Spoelen bij terugkomst

Ook bij thuiskomst verdient het aanbeveling om de huisinstallatie te spoelen. Immers, de installatie is enige tijd niet gebruikt waardoor sprake is van stilstaand water. Het spoelen van uw huisinstallatie voert u op dezelfde manier uit zoals u te werk bent gegaan bij aankomst op uw vakantieadres. U doet er tevens goed aan een eventuele tuinslang los te koppelen van de gevelkraan alvorens u op reis gaat. Niet alleen is dit aan te bevelen wanneer u voor langere tijd de tuinslang niet gebruikt, maar wij adviseren u om hiervan een vast gebruik te maken na het sproeien van de tuin. Immers, tijdens warme dagen kan de buitentemperatuur dan wel direct zonlicht het achtergebleven water in de tuinslang verwarmen tot temperaturen welke voor de groei van legionella ideaal zijn. Koppel dus de slang af en laat deze leeglopen. Heeft u het loskoppelen over het hoofd gezien? Geen paniek. Zorg dat u het sproeistuk verwijdert en spoel de gevelkraan met daaraan de gekoppelde tuinslang gedurende 5 tot 10 minuten. 

Heeft u vragen over legionellarisico’s of heeft u behoefte aan meer praktische tips? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor u klaar!

Tekst: Aqua Assistance BV.    Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Henk Westbroek getroffen door legionella infectie

Henk Westbroek getroffen door Legionella infectie

24 mei 2018 (update 30 mei 2018)

Henk Westbroek legionella infectie

“Ik was dodelijk ziek” zo waren de woorden van Andries Knevel in februari 2017. Een ernstige Legionella infectie -opgelopen in het buitenland- was de aanleiding dat Knevel in kritieke toestand op de intensive care terecht kwam. Ook Henk Westbroek (o.a. zanger en radio DJ) is recentelijk getroffen door een legionella infectie (legionellose) zo maakte Westbroek onlangs zelf bekend.

Besmet tijdens vakantie in het buitenland

Henk Westbroek bracht onlangs samen met zijn vrouw een vakantie door op het Italiaanse eiland Sicilië. “Longontsteking in de legionella variant (…) Ik twitter even niet” zo meldt de Westbroek op zijn eigen twitter account. 

Henk Westbroek legionella

De legionellabacterie, ook wel veteranenziekte genoemd, maakt in Nederland nog altijd te veel slachtoffers. Toch lijkt het grootste gedeelte van de slachtoffers net als Westbroek zijn of haar besmetting op te lopen in het buitenland. In Nederland kennen we specifieke regelgeving en speelt drinkwaterveiligheid een belangrijke rol in onze maatschappij. In het buitenland is dat vaak anders en wordt hier in verhouding weinig aandacht aan besteed. 

Besmet water probleemloos drinken; het risico zit in de verneveling 

Het consumeren van met Legionella besmet water heeft geen gevolgen voor de gezondheid. Problemen kunnen zich voordoen wanneer met legionella besmet water wordt verneveld en vervolgens door de longen wordt ingeademd. 

Herstel na een besmetting

Legionella is in de meeste gevallen goed te behandelen vermits tijdig gediagnosticeerd. Een verwaarloosde of niet tijdig geconstateerde besmetting biedt vaak een minder rooskleurig perspectief.  Met name rokers of mensen met een verminderde weerstand lopen een verhoogd risico. Statistisch gezien lopen mannen een hoger risico dan vrouwen. Klachten als hoofdpijn, concentratieproblemen, depressiviteit, vermoeidheid; het zijn klachten die vaak lange tijd aanhouden, zo heeft ook Andries Knevel ondervonden. Nog altijd is de presentator niet volledig hersteld. 

Aan de betere hand (update 30 mei 2018)

Westbroek laat via twitter weten niet langer in levensgevaar te zijn. “Als gevolg van een knappe analyse van longartsen (…) ben ik niet langer in levensgevaar door besmetting met een legionella bacterie (…).

legionella infectie henk westbroek

 

Tekst: Aqua Assistance BV.    Foto: ANP

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten