Legionella versus warm weer

Warm weer versus legionella

3 augustus 2018

Legionella versus warm weer

Het kan niemand zijn ontgaan; het is al weken zeer warm in Nederland! De temperatuur buiten piekt met regelmaat boven de 30 graden, maar ook in gebouwen stijgt de temperatuur en dat kan een verhoogd risico op legionella in het drinkwatersysteem opleveren. Wij adviseren daarom extra aandacht voor beheersmaatregelen.

Snellere vermenigvuldiging legionellabacteriën 

De meeste mensen weten inmiddels dat koud watertemperaturen van 25 tot circa 50 graden Celsius een verhoogd risico geven op snellere vermenigvuldiging van eventueel aanwezige legionellabacteriën. Legionellabeheer is er onder meer op geënt om de temperatuur van de koud waterleiding in gebouwen beneden de 25 graden Celsius te houden. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke opwarming in het pand, isolatie van waterleidingen, gebruiksfrequentie etc.

Verhoogd risico

Het zal niemand verbazen dat wanneer het buiten warm is, de warmte op enig moment ook voelbaar is in de woning of in een gebouw. Sommige gebouwen krijgen dan te maken met een verhoogd risico op snellere vermenigvuldiging van aanwezige legionellabacteriën. Denk onder meer aan laagbouw panden waar koud waterleidingen boven het verlaagd plafond lopen, of panden waarvan de koud waterleiding niet of minder goed is geïsoleerd.

Risico’s wegnemen, beheer tijdelijk intensiveren

In de praktijk komen wij nog altijd panden tegen waar bij de aanleg dan wel tijdens de gebruiksfase afwegingen zijn gemaakt ten aanzien van het drinkwatersysteem, welke op zichzelf al leiden tot een verhoogd risico, laat staan tijdens een periode van extreme hitte. Tijdens de opname van een risicoanalyse deze week in de provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld werd een koud water temperatuur geconstateerd van boven de 25 graden Celsius. Ons advies is daarom ook, laat u allereerst bijstaan en adviseren door een deskundig BRL 6010 bureau. Daarnaast kan het raadzaam zijn om uw beheer tijdens de warmte tijdelijk te intensiveren:

  • Meet bijvoorbeeld meer frequent de temperatuur op diverse tappunten
  • Ben extra alert op de gebruiksfrequentie, zeker wanneer veel gebruikers van (collectieve) drinkwatersystemen langere tijd op vakantie zijn
  • Pas eventueel de spoelfrequentie aan, zeker wanneer sprake is van een lagere gebruiksfrequentie door afwezigheid van cliënten, bewoners etc.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust en vrijblijvend contact op met onze Customer Service. Wij staan graag voor u klaar!

Gerelateerde artikelen:

Legionellapreventie op vakantie

Legionella voorkomen (enkele praktische tips!)

Tekst: Aqua Assistance BV.    Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Legionellapreventie maatregelen tijdens uw vakantie

Legionellapreventie maatregelen tijdens vakantie. Geef onaangename souvenirs geen kans!

25 juni 2018

vakantie legionella

Nog enkele weken en dan reizen vele Nederlanders weer massaal af naar hun vakantiebestemmingen. Het nemen van legionellapreventie maatregelen verkleint eventuele risico’s op een legionella infectie. Ook dit jaar zetten we weer enkele tips voor u uiteen.

Spoelen

Eenmaal ingecheckt kan de vakantiepret beginnen. En wat is er nu prettiger dan een frisse douche na een lange (vlieg)reis naar uw vakantiebestemming. Toch verdient het de aandacht om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo doet u er goed aan alvorens de douche te gebruiken op uw hotelkamer, deze circa 5 minuten te laten spoelen. Vergeet daarbij niet eerst de douchekop los te draaien en neem ook overige tappunten zoals het toilet en de wastafelkraan mee. Heeft u een bad, vul dan het bad met een laagje water en leg de douchekop onder water. Laat deze vervolgens 5 minuten onder water sproeien.

Legionellavrije douchekop

Wilt u geen enkel risico nemen dan kunt u ervoor kiezen een legionellavrije douchekop mee te nemen op reis. Deze douchekop is eenvoudig te monteren. Eventuele legionellabacteriën blijven achter in het filter van de douchekop waardoor u geen enkel risico loopt.

Spoelen bij terugkomst

Ook bij thuiskomst verdient het aanbeveling om de huisinstallatie te spoelen. Immers, de installatie is enige tijd niet gebruikt waardoor sprake is van stilstaand water. Het spoelen van uw huisinstallatie voert u op dezelfde manier uit zoals u te werk bent gegaan bij aankomst op uw vakantieadres. U doet er tevens goed aan een eventuele tuinslang los te koppelen van de gevelkraan alvorens u op reis gaat. Niet alleen is dit aan te bevelen wanneer u voor langere tijd de tuinslang niet gebruikt, maar wij adviseren u om hiervan een vast gebruik te maken na het sproeien van de tuin. Immers, tijdens warme dagen kan de buitentemperatuur dan wel direct zonlicht het achtergebleven water in de tuinslang verwarmen tot temperaturen welke voor de groei van legionella ideaal zijn. Koppel dus de slang af en laat deze leeglopen. Heeft u het loskoppelen over het hoofd gezien? Geen paniek. Zorg dat u het sproeistuk verwijdert en spoel de gevelkraan met daaraan de gekoppelde tuinslang gedurende 5 tot 10 minuten. 

Heeft u vragen over legionellarisico’s of heeft u behoefte aan meer praktische tips? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor u klaar!

Tekst: Aqua Assistance BV.    Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Henk Westbroek getroffen door legionella infectie

Henk Westbroek getroffen door Legionella infectie

24 mei 2018 (update 30 mei 2018)

Henk Westbroek legionella infectie

“Ik was dodelijk ziek” zo waren de woorden van Andries Knevel in februari 2017. Een ernstige Legionella infectie -opgelopen in het buitenland- was de aanleiding dat Knevel in kritieke toestand op de intensive care terecht kwam. Ook Henk Westbroek (o.a. zanger en radio DJ) is recentelijk getroffen door een legionella infectie (legionellose) zo maakte Westbroek onlangs zelf bekend.

Besmet tijdens vakantie in het buitenland

Henk Westbroek bracht onlangs samen met zijn vrouw een vakantie door op het Italiaanse eiland Sicilië. “Longontsteking in de legionella variant (…) Ik twitter even niet” zo meldt de Westbroek op zijn eigen twitter account. 

Henk Westbroek legionella

De legionellabacterie, ook wel veteranenziekte genoemd, maakt in Nederland nog altijd te veel slachtoffers. Toch lijkt het grootste gedeelte van de slachtoffers net als Westbroek zijn of haar besmetting op te lopen in het buitenland. In Nederland kennen we specifieke regelgeving en speelt drinkwaterveiligheid een belangrijke rol in onze maatschappij. In het buitenland is dat vaak anders en wordt hier in verhouding weinig aandacht aan besteed. 

Besmet water probleemloos drinken; het risico zit in de verneveling 

Het consumeren van met Legionella besmet water heeft geen gevolgen voor de gezondheid. Problemen kunnen zich voordoen wanneer met legionella besmet water wordt verneveld en vervolgens door de longen wordt ingeademd. 

Herstel na een besmetting

Legionella is in de meeste gevallen goed te behandelen vermits tijdig gediagnosticeerd. Een verwaarloosde of niet tijdig geconstateerde besmetting biedt vaak een minder rooskleurig perspectief.  Met name rokers of mensen met een verminderde weerstand lopen een verhoogd risico. Statistisch gezien lopen mannen een hoger risico dan vrouwen. Klachten als hoofdpijn, concentratieproblemen, depressiviteit, vermoeidheid; het zijn klachten die vaak lange tijd aanhouden, zo heeft ook Andries Knevel ondervonden. Nog altijd is de presentator niet volledig hersteld. 

Aan de betere hand (update 30 mei 2018)

Westbroek laat via twitter weten niet langer in levensgevaar te zijn. “Als gevolg van een knappe analyse van longartsen (…) ben ik niet langer in levensgevaar door besmetting met een legionella bacterie (…).

legionella infectie henk westbroek

 

Tekst: Aqua Assistance BV.    Foto: ANP

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Aangepaste openingstijden i.v.m. Hemelvaartsdag

aangepaste openingstijden

Aangepaste openingstijden i.v.m. Hemelvaart

9-5-2018

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

‘Legionella update maart 2018’

badeend legionella

Legionella update maart 2018

29-3-2018

‘Legionella in badeendjes!’, ‘Kamervragen over risico’s legionella in Amsterdam’,  ‘Legionella aangetroffen bij waterzuiveringsinstallatie’ en ‘Aqua Assistance vertegenwoordigd tijdens Ontario Water Conference’. Legionella was in maart 2018 weer volop in het nieuws. We zetten een aantal nieuwsitems voor u onder elkaar. 

Badeendjes het paard van Troje voor legionellabacteriën?

In de laatste week van maart verscheen in diverse media berichtgeving over bacteriën in badeendjes. Ook de legionellabacterie werd genoemd als mogelijke ziekteverwekker welke zich kan schuilhouden in de plastic eendjes. Wij ontvingen hierover zelfs diverse vragen van ongeruste ouders.

Risico’s op een legionellabesmetting zijn er nagenoeg niet bij normaal gebruik van een badeendje. Het is welliswaar mogelijk dat er water achterblijft in een badeendje. Als zich in dit water legionellabacteriën bevinden, dan zouden bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen in het badeendje en bij volgend gebruik zou men dan kunnen spreken van een fors aantal bacteriën.

Alle badeendjes in de plastic container? Nee, dat lijkt wat overdreven. De kans op legionella infecties via het badeendje is namelijk nihil. Immers, men loopt pas reëel risico wanneer de bacteriën worden ingeademd. Water dat tijdens het spelen met een badeendje onbedoeld wordt genuttigd en wordt doorgeslikt levert geen risico op een infectie op.   

Opmerkelijk meer legionella aangetroffen in de regio Eindhoven

Gedurende de afgelopen jaren werden er in de omgeving Eindhoven meer legionella besmettingen gemeld bij de GGD dan het landelijk gemiddelde. Dit was aanleiding voor een onderzoek. De GGD onderzocht diverse mogelijke bronnen waaronder koeltorens, maar daarin werd geen legionella aangetroffen.

Eind 2017 werd legionella geconstateerd bij een afvalzuiveringsinstallatie in de omgeving. De GGD besloot daarop vergelijkbare zuiveringsinstallaties te onderwerpen aan een brononderzoek. In maart werd duidelijk dat de waterzuiveringsinstallatie van Rendac besmet is met legionellabacteriën. Doordat micro organismen het afvalwater zuiveren en biogassen produceren is het mogelijk dat legionellabacteriën via waterdruppels in de omgeving terecht komen en zorgen voor verspreiding. De GGD heeft een vervolgonderzoek aangekondigd waarbij ook het RIVM zal worden betrokken.

Kamervragen over legionellabesmetting in Wooncomplex Zuid Oost

Bij Wooncomplex Zuid Oost (Amsterdam) werd onlangs legionella aangetroffen. Eigenaar Rochdale heeft legionellavrije douchekoppen laten installeren. De drinkwaterinstallatie zal worden gereinigd, maar dit gebeurt pas over 3 weken. PvdA kamerlid Henk Nijboer maakt zich zorgen en heeft de Minister gevraagd “of hier niet met mensenlevens wordt gespeeld”.

Het is goed dat er aandacht wordt besteed aan het onderwerp legionella en de mogelijke gevaren die hiermee gepaard gaan. Echter, het plaatsen van legionellavrije douchekoppen biedt voldoende bescherming vermits deze op alle vernevelende tappunten zijn geplaatst. Deze douchekoppen nemen de besmetting namelijk niet weg, maar ze filteren legionellabacteriën uit het water. Deze blijven achter in het filter waardoor het water veilig te gebruiken is. Let wel, legionellavrije douchekoppen dienen als tijdelijke oplossing. Het is in alle gevallen zaak dat de bron wordt weggenomen. Een periode van 3 weken tussen de constatering van een besmetting en een reiniging hoeft dus geen verhoogd risico op te leveren voor eindgebruikers, vermits consistent op alle vernevelende tappunten toegepast.

Aqua Assistance vertegenwoordigd op Ontario Water Conference

In mei zal Aqua Assistance voor het tweede jaar op rij deelnemen aan het Ontario Water Conference in Toronto (Canada). Aqua Assistance deelt tijdens dit event haar expertise (meer info volgt later).

 

Gerelateerde onderwerpen:

Gevaarlijke bacterien in badeendjes 

Legionella aangetroffen bij waterzuiveringsinsallatie Son

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

‘Record aantal legionella pneumophila in 2017 sinds Bovenkarspel’

legionella meldingen 2017

‘Record aantal legionella pneumophila in 2017 sinds Bovenkarspel’

29-1-2018

‘Met terugwerkende kracht kunnen we 2017 het jaar van Legionella pneumophila noemen’ zo stelt dr. Van der Wielen van KWR Water vorige week in zijn column. Nog nooit werden zo veel besmettingen gemeld bij het RIVM sinds de grote uitbraak in Bovenkarspel en dat is een zorgelijke trend.

Aantal legionella meldingen 2017 (voorlopig)
bron: RIVM

Legionella pneumophila

We kennen inmiddels meer dan 42 soorten Legionella. Hierbij wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen 2 groepen. Allereerst is er de groep non-pneumophila. Hoewel deze groep, voor zover we hebben kunnen vaststellen, voor de volksgezondheid niet schadelijk is, willen we deze categorie evenwel niet in ons drinkwater constateren. De tweede groep bestaat uit (potentiele) ziekmakers. We hebben het dan over Legionella pneumophila. Deze categorie kan zorgen voor ernstige, soms levenslange gezondheidsproblemen of kan zelfs de dood tot gevolg hebben. TV presentator Andries Knevel raakte besmet met Legionella pneumophila en kroop door het oog van de naald. Nog dagelijks heeft Knevel te kampen met gezondheidsproblemen als gevolg van zijn legionellabesmetting.

Record aantal meldingen Legionella pneumophila

Hoewel de definitieve cijfers van het RIVM over 2017 nog op zich laten wachten is een duidelijke toename van de categorie Legionella pneumophila geconstateerd en dat is dan ook reden tot zorg. Over de oorzaak van het record aantal meldingen sinds de uitbraak in Bovenkarspel kan voor alsnog geen eenduidig antwoord worden gegeven. Zijn het de koeltorens waarvan we niet precies weten waar ze staan? Komt legionella in algemene zin vaker voor, bijvoorbeeld als gevolg van een jaar met meer neerslag? Gaat er iets mis met beheer, toezicht of handhaving? In oktober van het vorige jaar rapporteerde het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) dat ruim 15% van de gecontroleerde bedrijven niet voldeed aan de wet- en regelgeving.  Of leiden misstanden (waarover  ISSO onlangs rapporteerde) bij nieuwbouw en renovatie tot problemen?

Verantwoordelijkheid nemen

Een eenduidige oorzaak voor de toename van het aantal meldingen lijkt -voor alsnog- niet te formuleren. Mogelijkerwijs komt dat omdat meerdere factoren een bijdrage leveren in deze negatieve trend. Van belang is dat elke betrokken partij in de keten zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de overheid bijvoorbeeld op het gebied van koeltorens door enerzijds in kaart te brengen waar ze staan, maar anderzijds door een beleid vast te stellen. Voor aannemers en ontwerpers van drinkwaterinstallaties is het zaak dat er conform de water werkbladen wordt aangelegd. Een veilig aangelegde installatie behoeft logischerwijs minder uitvoerig beheer in de gebruiksfase. Voor huurders c.q. eigenaren van vastgoed geldt dat een correcte naleving van de beheersmaatregelen dient te worden geborgd. Gebeurt dit niet dan mag van de controlerende instanties worden verwacht dat zij (binnen de juiste proporties) optreden. Tot slot mag van BRL6010 gecertificeerde organisaties worden verwacht dat zij excellente kwaliteit leveren zodat de verantwoordelijke van de (drink)waterinstallatie optimaal wordt geïnformeerd en ondersteund.

keten legionella

Schoon drinkwater zonder zorgen!

Een deugdelijk legionellabeleid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Aqua Assistance levert maatwerk. Schoon drinkwater zonder zorgen, dat is ons motto! Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs.

Vragen over dit artikel? Neem contact op met onze customer service!

 

Misschien zijn onderstaande (gerelateerde) artikelen ook interessant voor u: 

Legionellapreventie in de bouwsector ‘Nog altijd veel mis’

RTL Nieuws: ‘Honderden bedrijven hebben lak aan legionellaregels’

Dodelijk ziek door legionella: het overkwam Andries Knevel

KWR Water

 

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Legionella veilig beheer – partnership DeMeeuw en Aqua Assistance

legionella

Veilig legionellabeheer: DEMEEUW en Aqua Assistance partners in schoon drinkwater

16-1-2018

Schoon en deugdelijk drinkwater zonder schadelijke micro organismen en ziektekiemen zoals legionella. Of een pand nu een prioritaire status heeft of de status zorgplicht; deugdelijk drinkwater voor de eindgebruiker moet zijn geborgd. DEMEEUW en AQUA ASSISTANCE sluiten een unieke samenwerking om verantwoordelijken van drinkwaterinstallaties te ontzorgen waarbij de gezondheid van de eindgebruiker is geborgd.

Ruimte voor partnership

Als marktleider op het gebied van modulaire bouwoplossingen heeft DEMEEUW oog voor de behoefte van haar eindgebruiker. Het (soort) gebruik van de opdrachtgever staat centraal. De oplossingen van DEMEEUW zijn duurzaam en circulair. Ruimte voor de toekomst zonder uit het oog te verliezen wat vandaag belangrijk is.

Schoon drinkwater zonder zorgen

Één van de zaken die vandaag én in de toekomst belangrijk zijn is schoon en veilig drinkwater. Een goed ontwerp waarbij wordt nagedacht over toekomstig gebruik, kan veel problemen met bijvoorbeeld legionellabesmettingen in de gebruiksfase voorkomen. Het belang van een deugdelijk en doordacht ontwerp werd onlangs nog onderschreven door ISSO waarbij een van de belangrijkste conclusies was dat er veel mis is met het ontwerp en de aanleg van drinkwaterinstallaties. Een gebrekkig ontwerp c.q. ondeskundige aanleg vergroot de risico’s op bijvoorbeeld legionellabesmettingen in de gebruiksfase aanzienlijk.

Ontzorgen

Aqua Assistance is een toonaangevend expertisebureau op het gebied van drinkwaterveiligheid. Legionellapreventie en beheer vormen haar core business. Samen met DEMEEUW staat Aqua Assistance voor kwaliteit vanuit de basis. Onze opdrachtgevers zijn veelal actief in sectoren als de zorg, woningbouw, onderwijs, bedrijfsleven en overheid.  Schoon drinkwater is een basisbehoefte. DEMEEUW en Aqua Assistance ontzorgen zodat u zich kunt focussen op uw kerntaken.

legionella

DEMEEUW LEGIONELLA

DEMEEUW levert haar opdrachtgevers een overzichtelijk pakket samengevat in de module ‘LEGIONELLA’. Deze module omvat een risicoanalyse en beheersplan (BRL6010). In het beheersplan worden alle beheerstaken gedetailleerd beschreven. Jaarlijks vindt een audit plaats zodat onder meer kan worden vastgesteld of alle beheerstaken nog steeds optimaal aansluiten bij het daadwerkelijke gebruik. In de online applicatie ‘Management Check’ worden alle beheerstaken en acties bijgehouden zodat de drinkwaterinstallatie altijd onder controle is. De uitvoering van beheerstaken ligt primair bij de gebruiker. Aqua Assistance en DEMEEUW bieden diverse oplossingen om u deze werkzaamheden uit handen te nemen, bijvoorbeeld door het gebruik van slimme sensoren.

Wilt u meer weten over ‘DEMEEUW LEGIONELLA’, klik dan hier voor de productsheets of kijk op www.demeeuw.com/services/legionella.

 DEMEEUW en Aqua Assistance: partners in veilig drinkwater!

 Misschien zijn onderstaande (gerelateerde) artikelen ook interessant voor u: 

Meer meldingen van legionella; weinig aandacht tijdens de bouwfase. Een vicieuze circkel?

Legionellapreventie in de bouwsector ‘Nog altijd veel mis’

DeMEEUW Legionella

 

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Aqua Assistance en Senzer; samen bewust van mens en maatschappij

senzer aqua assistance

Aqua Assistance en Senzer; samen bewust van mens en maatschappij

12-1-2018

Mensen met bijvoorbeeld een handicap hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het is voor hen lastig om een leuke en uitdagende baan te vinden. Ondanks het gegeven dat iemand met een arbeidshandicap wellicht de beste papieren heeft wordt vaak toch de voorkeur gegeven aan iemand met een klinkend CV. Bij Aqua Assistance zoeken wij naar de beste kandidaat. Soms is dat iemand met een klinkend CV, maar bovenal zoeken we mensen die gedreven en gemotiveerd zijn waarbij we niemand uitsluiten.

Onze samenwerking met Senzer (o.a. arbeidsbemiddeling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) is een bijzondere. In december 2017 bezocht Linda Koolhaas (account manager bij Senzer) ons bedrijf en verzorgde zij een uitgebreide lunch voor een interessant vraaggesprek onder het mom van ‘Bij de klant aan tafel’. Hieronder treft u het volledige interview met Roderick van Kortenhof (Commercieel Directeur), Ron van Zantvoort (Algemeen Directeur) en Lianthe van de Kerkhof (Manager HR / Finance). 
 

 

Aqua Assistance BV  –  Weg op den Heuvel 9 – 5701 NV Helmond – (T) 0492 66 00 00

www.aquaassistance.nl      info@aquaassistance.nl

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Fijne Feestdagen!

Fijne Feestdagen!

24-12-2017

Aqua Assistance BV  –  Weg op den Heuvel 9 – 5701 NV Helmond – (T) 0492 66 00 00

www.aquaassistance.nl      info@aquaassistance.nl

 

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Legionellapreventie in de bouwsector

Legionellapreventie in de bouwsector 'nog altijd veel mis'

20-11-2017

In de derde editie van het tijdschrift ‘Legionella vakblad’ werd aandacht besteed aan een recentelijk onderzoek uitgevoerd door ISSO. Een van de voornaamste conclusies uit het onderzoek was dat er nog altijd veel mis gaat tijdens de aanleg van drinkwaterinstallaties. Het vakblad vroeg aan onder meer Aqua Assistance wat haar ervaringen zijn met onder meer installateurs. 

Hieronder treft u een passage uit het artikel waarin Algemeen Directeur Ron van Zantvoort zijn visie over het onderwerp deelt. Klik hier voor het volledige artikel.
 
legionella vakblad bouwsector
 
Geïnteresseerd in de volledige derde editie van het Vakblad Legionella, klik dan hier.
 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten