Wateranalyse

Wateranalyse-wit

Het nemen van de juiste preventieve maatregelen is belangrijk voor het deugdelijk beheren van de drinkwaterinstallatie, maar u wilt ook weten wat de effecten hiervan zijn. Meten is weten. Volgens wet- en regelgeving bent u verplicht een vastgesteld aantal watermonsters periodiek te laten analyseren.

Monstername en analyse

Nadat een deskundig en gecertificeerd monsternemer volgens een strikt protocol zijn werk heeft gedaan worden de genomen monsters uitvoerig geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. De resultaten worden vervolgens teruggekoppeld naar ons bedrijf waarna een bevoegd vakspecialist van Aqua Assistance de analyseresultaten zorgvuldig beoordeeld. We letten daarbij niet alleen op  de aan -of afwezigheid van legionella of andersoortige micro-organismen. Zo kijken we ondermeer naar serotypering, eventuele besmettingshistorie of andersoortige bijzondere omstandigheden. Vervolgens voorzien we u van een gedegen advies. Zo weet u waar u staat en hoe u het besmette tappunt veilig kunt stellen. Afspraak is afspraak!

All-in prijs, gemak en overizicht

Bij Aqua Assistance komt u niet voor verrassingen te staan. Of het nu gaat om legionellamonsters, om zwem -of proceswateranalyses of om bacteriologische monsters; uw analyse is bij ons in veilige handen. Aqua Assistance is met jaarlijks circa 25.000 stuks in Nederland de grootste particuliere aanbieder op het gebied van (legionella)monsters. Wij bieden deze wateranalyse dan ook tegen een uiterst concurrerend all-in tarief aan. Aqua Assistance werkt samen met volledig geaccrediteerde laboratoria in Nederland. Wij streven een hoge mate van kwaliteit na; onze monsternemers en laboratoriumanalisten beantwoorden ruimschoots aan die ambitie.

Voor monstername geldt:

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie