MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aqua Assistance BV is zich bewust van het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij leveren op diverse manieren een bijdrage omdat we huidige en toekomstige generaties een leefbaar milieu gunnen.

Mensen met een handicap hebben vaak een achterstand op de arbeidsmarkt. Bij Aqua Assistance BV echter hanteren we een beleid waarin we een leuke en interessante baan voor niemand uitsluiten. Wij zijn in 2015 de samenwerking aangegaan met Senzer (arbeidsbemiddeling voor mindervaliden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Elke vacature binnen ons bedrijf wordt daarom naast alle reguliere kanalen tevens aangeboden aan Senzer, en niet zonder succes!

Investeren in de toekomst vinden we belangrijk, ook als het gaat om nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Aqua Assistance BV staat als erkend leerbedrijf voortdurend in contact met opleidingsinstituten en stelt gedurende het hele jaar stageplaatsen beschikbaar voor diverse niveaus. 

Een ander belangrijk speerpunt van ons MVO beleid is handhaven en zo mogelijk reduceren van ons ziekteverzuimpercentage. Het ziekteverzuim percentage binnen ons bedrijf ligt met 0,8% ruimschoots onder het landelijk gemiddelde en daar zijn we trots op!

Omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen en omdat lichaamsbeweging een belangrijk onderdeel is van een gezond leefpatroon, kunnen al onze collega’s gebruik maken van een onbeperkt sportschoolabonnement tegen een sterk gereduceerd tarief. Mocht er dan toch iemand ziek worden dan zorgen we samen met onze verzuimcoach voor de juiste en verantwoorde begeleiding.

Aqua Assistance staat sinds jaar en dag bekend als een van de meest innovatieve spelers binnen de markt, onder meer door de ontwikkeling van een digitaal platform als ook slimme sensoren en spoelsystemen. In januari 2017 werd onze nieuwe generatie slimme sensoren en spoelsystemen gepresenteerd. Deze nieuwe technologieën geven gedetailleerde inzichten in de conditie van uw drinkwatersysteem waardoor een meer gerichte aanpak ter optimalisatie van de drinkwaterkwaliteit mogelijk wordt. Geautomatiseerde spoelactiviteiten kunnen dusdanig worden ingesteld dat zij enkel spoelen wanneer de temperatuurhuishouding daartoe aanleiding geeft; een doelgerichte aanpak zonder verspilling van water!

Sensoren en spoelautomaten wisselen informatie uit met een zogenaamde gateway. Deze gateway communiceert vervolgens met de servers van Aqua Assistance. De nieuwe generatie draadloze sensoren en spoelsystemen werken op basis van het LoRa netwerk waardoor significant grotere afstanden kunnen worden overbrugt en waardoor meerdere sensornetwerken op slechts één enkele gateway data kunnen uitwisseling. Hierdoor zijn aanzienlijk minder modems nodig en wat niet nodig is hoeft ook niet te worden geproduceerd. Ook is de nieuwe generatie aanzienlijk efficiënter en vele malen zuiniger.

Aqua Assistance BV is een van de grootste aanbieders van watermonsters in Nederland. Hier gaan de nodige monsterrapporten en adviesbrieven mee gepaard. In het laatste kwartaal van 2014 besloten wij nagenoeg alle monsterrapporten en adviesbrieven enkel nog digitaal aan onze opdrachtgevers aan te bieden, tenzij uitdrukkelijk anders gewenst. Dit leverde in 2014 een besparing van ruim 115 kilogram briefpapier en enveloppen op. In 2015 werd het benodigd aantal kilogram aan briefpapier en enveloppen benodigd voor monsterrapporten en adviesbrieven teruggebracht naar 11 kilogram en 16 kilogram in 2016.

Veel van onze collega’s zijn gedurende de dag onderweg en daar gaat op jaarbasis het nodige aantal kilometers mee gepaard. In 2013 zijn daarom de eerste maatregelen genomen om de CO2 uitstoot op jaarbasis terug te dringen. Zo werden een aantal bedrijfsauto’s vervangen door elektrische en hybride auto’s. Ook werd vastgelegd dat collega’s met een leaseauto enkel nog binnen het segment A of B (zuinig of zeer zuinig) kunnen kiezen. Het resultaat van deze maatregelen wordt zichtbaar in deze grafiek. Zo bedroeg de totale CO2 uitstoot in kg op het hoogte punt (2013) nagenoeg 87.000 kg. In 2016 was de totale CO2 uitstoot in kg reeds teruggebracht naar ca. 61.500 kg ondanks toename in het aantal auto’s.

Ronald McDonald kinderfonds

Je moet er niet aan denken dat je kind ernstig ziek wordt en moet worden opgenomen in een ziekenhuis ver van huis. Zó ver dat je niet elke dag op bezoek kunt gaan. Gelukkig is er voor ouders in deze situatie een Ronald McDonald Huis. Een “thuis ver van huis” een plek waar ouders dichtbij hun kind kunnen zijn.

Aqua Assistance is sinds 2005 zeer actief betrokken bij het Ronald McDonald kinderfonds en steunt dit doel zeer fanatiek.

Nancy Haanappel (Ronald McDonald huis Leiden): “Al jaren geleden heeft Aqua Assistance gekozen om de Ronald McDonald Huis Huizen in Nederland te steunen in een prachtige vorm, sponsoring in natura. En zorgen hiermee voor een ‘veilig’ Ronald McDonald Huis, want over legionella in het Huis hoeven we ons in ieder geval géén zorgen te maken!”

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten