Aqua Assistance sluit partnership met platform Beyond Eyes.

15-7-2021

Beyond Eyes werd begin dit jaar gelanceerd. Het slimme platform stelt zich als doel een gezonde, veilige en prettige werkomgeving te creëren door technologie, beleving en gebruik op een slimme manier met elkaar te verbinden. Een combinatie van slimme sensoren,  bundeling van data en continue monitoring in combinatie met advies van deskundige specialisten resulteert in een omgeving waar iedereen graag wil verblijven en werken. De AquaSmart technologie van Aqua Assistance sluit naadloos aan bij deze doelstelling en filosofie met als resultaat een mooi en toekomst-proof partnership.

Beyond Eyes

Alle datastromen in één persoonlijk dashboard

Een slim, gezond en veilig gebouw draagt bij aan de doelstellingen van uw organisatie, het geluk van mensen die erin werken en een duurzamere wereld. Het platform Beyond Eyes bestaat uit diverse soorten draadloze sensoren welke de situatie binnen een gebouw continu analyseren. Deze anonieme data wordt gecombineerd met de expertise van specialisten uit diverse gebouw-gebonden segmenten waaronder drinkwaterkwaliteit en legionellapreventie. Het platform brengt eventuele risico’s of  aandachtsgebieden in kaart, maar ook mogelijkheden tot optimalisatie. Op deze manier komt technologie en expertise samen in één platform.

Drinkwaterkwaliteit

Schoon en veilig drinkwater is van essentieel belang voor het welbevinden van mensen. Het is één van onze basisbehoeften. Onveilig drinkwater, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van schadelijke micro-organismen zoals legionella, kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. Het is daarom belangrijk dat we het risico op onveilig drinkwater zo klein mogelijk houden. De drinkwaterwet verplicht daarom gebouweigenaren om inspanning te verrichten zodat onnodige risico’s worden gemeden.

Slimme sensoren en spoelsysteem in één!

Er bestaat een direct verband tussen watertemperatuur, doorstroming van water (gebruik van tappunten) en een verhoogd risico op schadelijke bacteriën zoals legionella. Mogelijk aanwezige legionellabacteriën vermenigvuldigen zich in een drinkwatersysteem vele malen sneller bij een watertemperatuur van 25 graden en hoger. Ook is het belangrijk dat de installatie minstens wekelijks een temperatuur bereikt van 60 graden. Immers, boven de 60 graden reduceert de overlevingskans van deze bacteriën. Voor tappunten en leidingdelen die niet voldoende worden gebruikt geldt eveneens dat legionellabacteriën zich hier sneller vermenigvuldigen. Temperatuurbeheersing en voldoende afname maken dus onlosmakelijk deel uit van een veilig klimaat wanneer het gaat om drinkwater!

AquaSmart

De AquaSmart-sensoren worden op cruciale punten aan de drinkwaterinstallatie gekoppeld en voeren  dag en nacht metingen uit. Deze metingen worden getoond in schaalbare grafieken in het dashboard zodat eventuele risico’s vroegtijdig en doelgericht worden waargenomen. De AquaSmart kan tevens functioneren als spoelautomaat. Dat betekent dat volgens een individueel instelbaar spoelprogramma automatisch verbruik wordt gecreëerd. Ook is de AquaSmart in staat om automatisch spoelingen te verrichten op basis van waargenomen data, bijvoorbeeld wanneer de gemeten temperatuur buiten de bandbreedte valt. Verbruik en doorstroming zorgt voor een temperatuurafname wat een belangrijk onderdeel uitmaakt van het beheer van de drinkwaterinstallatie. De AquaSmart rapporteert volledig automatisch. Hiermee worden dus niet alleen de wettelijk verplichtte beheersmaatregelen uitgevoerd, maar u voldoet tevens aan rapportage verplichting. Op dit moment zijn de AquaSmart sensoren van Aqua Assistance al te vinden in veel ziekenhuizen, overheidsgebouwen, zorgcentra, woningbouw en sportcomplexen.

Beyond Eyes: inzicht in het gebruik en de prestaties van uw gebouw

Het Beyond Eyes platform bestaat uit diverse gebouw-gebonden pijlers:

  • BE Equipped: Slimme sensoren geven inzicht in de bezetting van uw pand, welke zichtbaar zijn in een persoonlijk dashboard. Aan de hand van de data en beleving van gebruikers bepaalt u samen met een expert of aanpassingen van faciliteiten, ruimtes of uw gebouw nodig zijn. Zo zorgt u voor slimme benutting van vierkante meters en een efficiënte, productieve werkomgeving voor gebouwgebruikers.
  • BE Vital: Inzicht in belangrijke zaken als temperatuur, waterkwaliteit, luchtvochtigheid en het CO₂-gehalte in ruimtes. Sensoren monitoren of gebouwgebruikers onder de juiste omstandigheden kunnen verblijven en werken. Inzicht in de data en beleving van gebruikers, tezamen met ondersteuning en aanpassingsvoorstellen van experts, helpen u om het binnenklimaat te verbeteren. On the spot, on demand.
  • BE Energized: BE Energized geeft inzicht in het energieverbruik van gebouw(en). Energie-experts helpen om gegarandeerd besparingen te realiseren en om een comfortabele omgeving in te richten voor pandgebruikers. Dit zorgt voor een toekomstbestendige en verantwoorde omgeving waar iedereen graag verblijft. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • BE Clean: BE Clean geeft inzicht in het schoonmaakproces en in het gebruik van het gebouw, ruimtes en afdelingen. Door middel van opgebouwde historische data wordt duidelijk hoe het gebouw functioneert, waar en wanneer er pieken zijn en hoe de trends zich ontwikkelen. Kortom: een datagedreven kijk op  schoonmaak en schoonhouden.

Marc de Vreede, Directievoorzitter Heijmans, Bouw & Techniek over de partnership tussen Beyond Eyes en Aqua Assistance:  “We zijn erg blij met de toevoeging van Aqua Assistance op het platform van Beyond Eyes. Een gezonde leef- en werkomgeving creëren voor je pandgebruikers is relevanter dan ooit. Doordat veel gebouwen op dit moment minder in gebruik zijn van voorheen, is legionella een erg actueel probleem. Door dit soort zaken te automatiseren, bespaar je tijd, geld en haal je de kennis in huis door middel van data”.

Gerelateerde artikelen:

Meer weten over dit artikel, of heeft u specifieke vragen? Neem dan direct contact met ons op! Schoon drinkwater zonder zorgen, dat is waar we voor staan!

Tekst: Aqua Assistance. Illustratie: Aqua Assistance.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten