Vacature Installatiemonteur

Vacature Installatiemonteur

9 December 2016

Als installatiemonteur bent u hoofdzakelijk bezig met het in bedrijf stellen van installaties op basis van tekeningen en/of instructies. Verder voert u montagewerkzaamheden uit zoals het bevestigen en opstellen van apparatuur en overige werkzaamheden aan het leidingwerk. Daarnaast zal ook het onderhoud van de geplaatste installaties/apparatuur tot de werkzaamheden behoren. 

U bent verantwoordelijk voor een correcte verslaglegging van de urenregistratie en de opdrachtbonnen en de overige richtlijnen en regels die gelden binnen de organisatie.

Onze nieuwe collega is een teamplayer met passie voor het vak. Werkervaring als installatiemonteur is een pré. U bent in het bezit van een geldig VCA certificaat. Verder bent u communicatief en sociaal vaardig, klantvriendelijk en
klantgericht. Accuratesse, flexibiliteit en zelfstandigheid zijn uw kernkwaliteiten. 

Wat vragen wij:

Vereiste opleiding    MBO opleiding Installatietechniek niveau 3

Rijbewijs                   B (eis)

Gevraagde Competenties:

Onze nieuwe collega is een teamplayer met passie voor het vak. Werkervaring als installatiemonteur is een pré. U bent in het bezit van een geldig VCA certificaat. Verder bent u communicatief en sociaal vaardig, klantvriendelijk en
klantgericht. Accuratesse, flexibiliteit en zelfstandigheid zijn uw kernkwaliteiten. 

Voor meer informatie bekijk de hele vacature hier of neem contact met ons op:

Mevr. L. van de Kerkhof
Lianthevandekerkhof@aquaassistance.nl
0492 – 66 0000

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Interactief Digitaal Beheersplan Legionella – Nieuwe release Management Check

Interactief Digitaal Beheersplan Legionella - Nieuwe release Management Check

5 Augustus 2016

Digitaal Beheersplan Legionella

Interactief Digitaal Beheersplan Legionella- Vorige week vond de release van de nieuwste versie van Management Check plaats. De nieuwe huisstijl van Management Check is in alle drie de modules (Aqua Check, Fire Check en HACCP Check) doorgevoerd. 

Dit betekent een totaal nieuwe ‘look & feel’. De nieuwe vormgeving en aanpassingen zijn er op gericht het hele systeem efficiënter en gebruiksvriendelijker te laten functioneren.

De vertrouwde functionaliteiten van het systeem blijven natuurlijk gewoon actief. Management Check  is een gemakkelijk te hanteren instrument om beheersmaatregelen / beheerstaken te registreren, al dan niet volledig geautomatiseerd. Geen nieuws is goed nieuws; u ontvangt enkel alarmmeldingen wanneer één of meerdere facetten niet conform de voorschriften zijn. Uitvoerders en beheerders kunnen maatregelen invoeren en archiveren, maar het systeem biedt meer. In Vault slaat u documenten op zoals monsteruitslagen, facturen, onderzoeks­rapporten en tekeningen. Zo bewaart u alles op één plek. Dat is overzichtelijk en efficiënt.

Management Check ondersteunt u in het behouden van grip op uw wettelijke verantwoordelijkheden. Medewerkers, uitvoerders, beheerders, cliënten of externe dienstverleners worden per e-mail aangestuurd. Waarden die buiten de norm vallen of niet-opge­volgde beheersmaatregelen; niets kan meer worden ontgaan.

Daarnaast is Management Check uit te breiden met draadloze sensoren en intelligente spoelautomaten.

Nieuwsgierig? Neem voor meer informatie over Management Check contact met ons op via info@aquaassistance.nl of 0492 66 00 00.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

ECHA Artikel 95 lijst

ECHA Artikel 95 lijst

9 Mei 2016

Vanaf 1 september 2015 plaatst Aqua Assistance koper-zilver ionisatie apparatuur van Ateca. Onder druk van veranderende wetgeving geeft het een erg prettig gevoel samen te werken met een productspecialist die aan alle wetten en eisen voldoet. 

ECHA Artikel 95 lijst

ATECA maakt bekend dat zij per 4 april is toegelaten op de ECHA artikel 95 lijst voor koper en zilver. ATECA is de enige Nederlandse producent van koper/zilver-ionisatiesystemen die op de ECHA artikel 95 lijst staat als toegelaten leverancier van koper en zilver. Deze toelating is het resultaat van inzet, kennis en financiële middelen. 

Achtergrond van artikel 95 

Sinds 1 september 2015 mag een biocide in Europa alleen verhandeld worden als de actieve stoffen van een goedgekeurde leverancier afkomstig zijn. Een goedgekeurde leverancier moet zijn toegelaten op de ECHA artikel 95 lijst van de Biocidal Products Regulation (BPR). 

In geval van koper/zilver-ionisatiesystemen moeten de koper- en zilverelektrodes van een goedgekeurde leverancier komen. 

Toelatingsprocedure 

Het is een gecompliceerd proces om voor koper en zilver op de ECHA artikel 95 lijst te worden toegelaten. Met name het vereiste om lid te worden van de Silver Taskforce is een ingewikkelde en financiële uitdaging. “Dat ATECA de toelatingsprocedure met succes heeft doorlopen, toont aan dat wij de benodigde kennis, ervaring en financiële middelen hebben,” aldus Mark Engelenburg, directeur ATECA.

Positie als marktleider versterkt 

ATECA is trots op deze prestatie, aangezien het haar betrouwbaarheid bevestigt en haar positie als marktleider versterkt. Engelenburg zegt hierover:

“Ik ben zeer tevreden dat we in staat zijn geweest deze belangrijke stap te zetten. 15 jaar geleden ben ik met ATECA gestart en nu zijn we de enige Nederlandse goedgekeurde leverancier van koper- en zilverelektrodes. Hiermee heeft ATECA haar onafhankelijkheid weten te behouden en belangrijker: we kunnen onze klanten op elk moment blijven voorzien van de hoogste kwaliteit koper- en zilverelektrodes, die aan de wettelijke eisen voldoen.”

Duurzaam gebruik Biociden

Ook de Europese Commissie heeft onlangs uitspraken gedaan over de veranderende wetgeving. In dit artikel benadrukt ze dat hoe de nieuwe wetgeving moet leiden tot duurzaam gebruik van Biociden, een standpunt waar de producten van Ateca perfect bij passen.  Bekijk het artikel hier.

Aqua Assistance verkoopt, plaatst en onderhoud de koper zilver ionisatie apparatuur zoals u van ons gewend bent. Nieuwsgierig naar de toepassing van koper-zilver ionisatie apparatuur voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op via 0492 66 00 00 of info@aquaassistance.nl

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Legionellabeheer bij leegstaand kantoorvastgoed

Legionellabeheer bij leegstaand kantoorvastgoed

29 April 2016

De economie trekt aan! Hopelijk betekent dat al die leegstaande kantoorpanden in Nederland opnieuw in gebruik worden genomen – of een nieuwe bestemming krijgen. Waar veel gebouweigenaren, kopers, huurders of gebruikers geen rekening mee houden is wat er tijdens de periode van leegstand met de drinkwaterinstallatie gebeurt. 

Wanneer een pand niet gebruikt wordt, denkt men vaak niet meer na over de gevolgen van bacteriegroei in de drinkwaterinstallatie. Juist omdat het water niet of nauwelijks doorstroomt, kan legionella zich gemakkelijk vermenigvuldigen. De mogelijke gevolgen hiervan komen vaak pas na opnieuw ingebruikname van het pand aan het licht. Uit controle of monstername blijkt dat er zich (te) grote concentraties legionella in het water bevinden. Ook kunnen de delen van het gebouw die wél gebruikt worden, te maken krijgen met besmettingen uit het leidingwerk van het deel van het gebouw dat leeg staat. De gevolgen en vereiste aanvullende maatregelen zijn dan mogelijk veel omvangrijker dan wanneer men ten tijde van de leegstand een paar simpele maatregelen toepast.

Legionellabeheer tijdens leegstand is een zaak die Aqua Assistance efficiënt en goedkoop op kan pakken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van slimme spoelautomaten. Zo wordt stilstaand water in de leidingen voorkomen en aan de Zorgplicht worden voldaan. Alle spoelacties worden geregistreerd in Aqua Check, het online digitaal beheersplan. Op die manier kan de nieuwe eigenaar of gebruiker zien dat de overdragende partij ook tijdens de leegstand heeft zorggedragen voor deugdelijk drinkwater en als een goed beheerder met het pand is omgegaan. Ook kan men hoge extra kosten (reiniging of andere nabehandeling van de installatie) na ingebruikname voorkomen.

Op dit moment staat wel 15% van alle kantoorgebouwen in het land leeg. Houd men rekening met verborgen leegstand, dan is zelfs een derde van alle kantoorruimte overbodig. Voor slechts een fractie daarvan is correct leegstandsbeheer op het gebied van legionella geregeld. Loopt u ook tegen deze problematiek aan of heeft u vragen? Aqua Assistance adviseert graag. Neem contact met ons op via info@aquaassistance.nl of 0492 66 00 00.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Vacature Legionella preventie adviseur

Vacature Legionella preventie adviseur

4 April 2016

Als legionella preventie adviseur onderhoudt u nauw contact met een vaste selectie aan key-accounts. U bent uitermate goed in staat om te denken en doen vanuit klantverwachting en perspectief. De legionella preventie adviseur heeft uitstekende kennis en ervaring op het gebied van wet –en regelgeving en is in staat om dit om te zetten naar de praktijk. 

U houdt zich bezig met het bezoeken van locaties en panden ten behoeve van het opstellen van risicoanalyses en het geven van adviezen ten aanzien van de borging van de drinkwaterkwaliteit. 
 
Indien nodig en gevraagd het ter plaatse adviseren en begeleiden van opdrachtgevers inzake vraagstukken op het gebied van legionella preventie beheer. Naast het opstellen van beheersplannen is de adviseur in staat commerciële kansen waar te nemen en te benutten. 

Wat vragen wij:

Vereiste opleiding:     MBO opleiding Installatietechniek of MTS werktuigbouwkunde
 
Rijbewijs:  B (eis)  

Competenties

Onze nieuwe collega is een teamplayer met passie voor het vak. Ervaring als adviseur of inspecteur is een vereiste. U bent communicatief en sociaal vaardig, klantvriendelijk en klantgericht. Accuratesse, flexibiliteit en zelfstandigheid zijn uw kernkwaliteiten. 

Voor meer informatie bekijk de hele vacature hier of neem contact met ons op:

Mevr. L. van de Kerkhof
Lianthevandekerkhof@aquaassistance.nl
0492 – 66 0000

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Herziening NEN 1006 en Waterwerkbladen

Herziening NEN 1006 en Waterwerkbladen

29 Februari 2016

NEN 1006

De NEN 1006 is in 2015 in zijn geheel herzien en afgelopen najaar gepubliceerd. Als gevolg daarvan worden ook de Waterwerkbladen herzien. Een deel is al aangepast, in de loop van 2016 volgen de overige Waterwerkbladen. Bij sommen de belangrijkste wijzigingen – tot nog toe – voor u op:

Alle leidingwaterinstallaties moeten voldoen aan de NEN 1006. Deze norm beschrijft de grondslagen en het beheer van een leidingwaterinstallatie. De wijzigingen houden in dat voor elke installatie (zowel zorgplicht als prioritair) een inventarisatie uitgevoerd dient te worden, waarbij het beheer wordt vastgelegd in een logboek. 

Waterwerkblad 2.7

In het nieuwe werkblad (WB 2.7) wordt de eigenaar/exploitant verplicht gesteld om binnen één maand na oplevering op locatie een dossier te kunnen overleggen met alle relevante informatie. Enkele punten die dit “Installatie-gebonden Dossier” kan bevatten:

– Revisietekeningen;
– Informatie over het leidingmateriaal en appendages;
– Minimale energie index (MEI) van de pompen;
– Uitgangspunten en berekeningsmethoden voor ontwerp van de installatie;
– Afpersrapport;
– Beproevingsrapport installateur, met vermelding beproefde aspecten;
– Gebruikershandleidingen en onderhoud instructies;
– Installatiefoto’s;
– Overzicht van toestellen met locatie en terugstroombeveiliging (zie WB 1.4G);
– Controlelijst met te controleren punten en de frequentie waarmee dit dient    te gebeuren (zie WB 1.4G);
– Risicoanalyse en legionellabeheersplan en (model) logboek;
– Beheerplan en (model) logboek totale leidingwaterinstallatie (zie WB 1.4 G);
– Informatie m.b.t. de meterruimte;
– Informatie over het installatiebedrijf;
– Garantiebepalingen.   

Deze gegevens mogen ook digitaal beschikbaar zijn op locatie.

Waterwerkblad 1.4G

Het Waterwerkblad 1.4G “Beheer van Leidingwaterinstallaties’’ is ook gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– Beheer (zowel voor prioritaire als zorgplicht locaties) moet worden uitgevoerd conform WB 1.4G of de voorschriften van de leverancier, waarbij Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) en de drinkwaterbedrijven de controle uitvoeren;
– Er zijn specifieke eisen voor huishoudwaterinstallaties opgenomen;
– De eisen aan de brandblusinstallaties worden specifiek benoemd;
– Monitoring van alle watertemperaturen, ongeacht of het hier gaat om legionellapreventie-maatregelen;
– De eisen voor het beheer van waterbehandelingsinstallaties (bijv. Koper/zilver Ionisatie units) worden expliciet genoemd.

Aqua Assistance kan u met het doorvoeren van de wijzigingen in de NEN 1006 ondersteunen. Tevens kunnen we u van dienst zijn met het uithanden nemen van het beheer. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact op met ons via 0492 66 00 00 of mail naar info@aquaassistance.nl.

Met vriendelijke groet,

Jan Wolters
Adviseur
 

Bron: Concept Waterwerkbladen & NEN1006 (September 2015)

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Aankondiging samenwerking Aqua Assistance & ATECA

Aankondiging samenwerking Aqua Assistance & ATECA

24 November 2015

We zijn trots de onderlinge samenwerking van Aqua Assistance en ATECA watercare & services op Koper Zilverionisatie apparatuur aan te kondigen. 


Vanaf 1 september 2015 zijn alle Koper Zilverionisatie units die Aqua Assistance op de markt plaatst ICA-systemen, afkomstig van ATECA. We treden daarmee op als één van haar leveranciers.

De kosten van instandhouding van een eigen productlijn zijn de afgelopen jaren onder druk van veranderende Europese wetgeving enorm toegenomen.

Als expert in drinkwaterkwaliteit willen we vasthouden aan onze kernactiviteiten en de beste oplossingen bieden voor legionellaproblematiek; ons advies staat daarbij centraal. Het ICA-systeem staat voor de kwaliteit waar Aqua Assistance naar op zoek is in één van de mogelijke oplossingen om legionella zo effectief mogelijk te bestrijden.

We zien de samenwerking dan ook vol vertrouwen tegemoet.

Mocht u geïnteresseerd in Koper Zilver ionisatie of onze overige dienstverlening, neem dan contact met ons op via info@aquaassistance.nl of 0492 66 00 00.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Legionellabeheer en preventie – Cursusaanbod Aqua Assistance

Legionellabeheer en preventie - Cursusaanbod Aqua Assistance

24 November 2015

Legionellabeheer en preventie maken een belangrijk onderdeel uit van de drinkwaterveiligheid. Vaak resulteert een goed ontwerp in een enorme besparing van kosten en tijd in de gebruikersfase. Wanneer u te maken heeft met een bestaande installatie met al dan niet diverse problemen op gebied van bijvoorbeeld opwarming of constructiefouten, dan kan het maken van strategische keuzes in het beheer eveneens resulteren in een reductie van kosten en besparing van tijd. 

Legionella cursus

Aqua Assistance organiseert in samenwerking met trainingsbureau Obex een drietal 1-daagse cursussen. De cursussen worden gegeven door een praktijkdeskundige. De inhoud is zowel theoretisch als praktisch en tijdens elke cursus worden een aantal actuele praktijk cases behandeld. Ook na de training staat de praktijkdeskundige van Aqua Assistance voor u klaar om vragen te beantwoorden of met u mee te denken. Aqua Assistance en Obex organiseren voor u de volgende cursussen:

Strategisch legionella beheer voor gebouweigenaren

De 1-daagse cursus “Strategisch legionella beheer voor gebouweigenaren” geeft gebouweigenaren en facilitair (eind)verantwoordelijken duidelijkheid op welke manieren invulling gegeven kan worden aan  legionellapreventie en beheer. Hierbij staan doelmatigheid en de total cost of ownership centraal.
Klikt u hier voor alle informatie rondom deze cursus

Drinkwaterinstallaties Legionellavrij ontwerpen en aanleggen

De 1-daagse cursus “Drinkwaterinstallaties Legionellavrij ontwerpen en aanleggen” is gericht op de ontwerp/renovatie fase van een gebouw. (Aanhoudende) legionellaproblematiek kan vaak worden voorkomen door in de ontwerpfase rekening te houden met een juiste aanleg. 
Klikt u hier voor alle informatie rondom deze cursus

Uitvoeringsdeskundige Legionella beheer

De 1-daagse cursus “Uitvoeringsdeskundige Legionella beheer” is gericht op het goed en overzichtelijk beheren van de drinkwaterinstallatie waarbij wordt voldaan aan wet –en regelgeving.
Klikt u hier voor alle informatie rondom deze cursus

Bent u geïnteresseerd in ons cursusaanbod, wilt u weten wanneer de cursussen worden georganiseerd, of heeft u een vraag aan de praktijkdeskundige, neemt u dan contact met ons op. Onze klantenservice is dagelijks telefonisch bereikbaar op telefoonnummer  0492 66 00 00 of per email: info@aquaassistance.nl.

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Veranderende Europese wetgeving september 2015

Veranderende Europese wetgeving september 2015

8 September 2015

Aqua Assistance is al jarenlang uw professionele expert als het gaat om drinkwaterveiligheid. Of het nu gaat om een enkele monstername of om complete ontzorging; u vindt in ons een betrouwbare en deskundige partner. 

Alternatieve technieken
Aqua Assistance is in Nederland de enige partij met zowel een BRL K14010-1 als een BRL K14010-2 certificering én bijbehorende Ctgb-toelating. Dit wil zeggen dat wij alternatieve technieken leveren welke aan de hoogst haalbare kwaliteitsnormen voldoen. Wij geloven niet in een business model dat erop is gericht om zoveel mogelijk alternatieve technieken op de markt plaatsen. We bereiken een maximaal resultaat – namelijk veilig drinkwater – tegen een kostenefficiënte investering. Dit wil zeggen dat wanneer eenzelfde resultaat behaald kan worden met een simpele handeling of ingreep, dat ons advies daarop geënt zal zijn. Dat is wat wij verstaan onder een eerlijk advies!

Soms is uw legionellaprobleem dermate omvangrijk of hardnekkig en bieden relatief simpele oplossingen zoals thermisch beheer (spoelen) geen soelaas. Dit kan het moment zijn om te beslissen over te gaan tot de toepassing van een alternatieve techniek als Koper Zilverionisatie.

Koper Zilverionisatie
Elke installatie is anders en elk legionellaprobleem wordt benaderd als een individueel geval. Zo dient het ladderprincipe van VROM nauwlettend te worden gevolgd. Dit ladderprincipe beschrijft de route die moet worden bewandeld alvorens u kunt overgaan tot Koper Zilverionisatie. Alleen een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf zoals Aqua Assistance mag u hierin adviseren.

Toelatingseisen
Naast een juiste opvolging van het ladderprincipe dient een leverancier/producent te beschikken over een Ctgb-toelating voor de Nederlandse markt. Ook dient de leverancier/producent in het bezit te zijn van een BRL K14010-2 certificaat (KIWA). Daarnaast is het vanaf 1 september 2015 verplicht gesteld dat alle leveranciers/producenten van apparatuur waarmee biociden op de markt wordt gebracht (waaronder Koper en Zilverionisatie) kunnen aantonen dat deze werkzame stoffen:

  1. worden vermeld op de lijst van stoffen die door het Europees Agentschap voor chemische stoffen wordt beheerd, of:
  2. de leverancier van het product, voor de productsoort(en) waartoe het product behoort, wordt vermeld op de lijst van stoffen die door het Europees Agentschap voor chemische stoffen wordt beheerd.


Vanzelfsprekend voldoet Aqua Assistance aan deze voorwaarden, wij nemen ons zilver voor nieuw te plaatsen elektroden af van een goedgekeurde leverancier. Voor wat betreft koper zijn wij zelf opgenomen op bovengenoemde lijst.

Daarnaast mogen elektroden die al in uw bezit zijn worden opgebruikt, deze hoeven voor die tijd niet te worden vervangen.

Controle
ILT is in Nederland belast met de uitvoering van controles op drinkwaterinstallaties. Onderdeel van deze controle kan zijn dat men bij Aqua Assistance de bijbehorende bewijslast opvraagt. Uiteraard zullen wij op verzoek van de inspecterende instanties de juiste documentatie aangaande de herkomst van onze elektroden overleggen. U heeft hier als eindgebruiker dan ook geen omkijken naar.

Meer informatie over de artikel 95 lijst vindt u op:

http://ctgb.nl/biociden/toetsingskader/wet-regelgeving/artikel-95-lijst

https://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/risicovolle_stoffen/biociden/ontwikkelingen/

Mocht u naar aanleiding van de veranderende wetgeving nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via 0492 660000 of info@aquaassistance.nl.

Legionella lossen we samen op!

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Aqua Assistance viert 10-jarig jubileum

Aqua Assistance viert 10-jarig jubileum

28 Juli 2015

Op 1 maart van dit jaar bestond Aqua Assistance BV precies 10 jaar, en dat is reden voor een feest! 

Wat op 1 maart 2005 begon als een onderneming van twee compagnons is inmiddels – met 30 eigen  personeelsleden en 15 externen – uitgegroeid tot een belangrijke speler op gebied van waterkwaliteit en legionellapreventie.

Oprichter Ger van Zantvoort werd eind vorig jaar 60 en is binnen het bedrijf nog steeds zeer actief. Van stoppen wil Ger nog lang niet spreken. Naar eigen zeggen liggen er nog tal van kansen en mogelijkheden op innovatief gebied. Ger is daarnaast zeer betrokken bij het opleiden en coachen van collega’s. “Na de grootschalige uitbraak van legionellabesmettingen in Bovenkarspel dook iedereen  met enigszins verstand van water in de legionellabranche. Booming was het, maar het resulteerde niet alleen in kwalitatief goed beheer en adequate preventie! Dat kon anders, dat MOEST anders! Aqua Assistance was een van de eerste partijen in Nederland met een BRL6010 certificaat. Wij wilden 10 jaar geleden het verschil maken door de hoogst haalbare kwaliteit te leveren. Tegelijkertijd moest deze kwaliteit betaalbaar blijven voor de klant. We zijn inmiddels 10 jaren verder en onze drijfveren zijn ongewijzigd. We hebben een fantastisch bedrijf gebouwd met een stevig fundament waar onze klanten centraal staan, en waar met plezier en respect voor elkaar wordt gewerkt.” aldus Ger van Zantvoort.    

In 2011 kwam Ron van Zantvoort de gelederen versterken. Ron heeft een achtergrond in het hoger management en is één van de directeuren van Aqua Assistance. Tevens is hij leadzanger van Golden Earring Tribute band ‘Bloody Buccaneers’, vernoemd naar een van de albums van de Nederlandse band. Jaarlijks speelt de band ongeveer 20 concerten in Nederland, België en Duitsland. Ter ere van het 10 jarig jubileum van Aqua Assistance heeft Ron met zijn band gespeeld op de Kasteeltuinconcerten in Helmond van 17 juli jl. Een ideale gelegenheid om het 10-jarig bestaan samen met personeelsleden en hun dierbaren te vieren.

De Kasteeltuinconcerten zijn al 15 jaar achtereenvolgens het grootste evenement in Helmond met een bezoekerscapaciteit van 11.000 personen. Het was een gigantisch succes en een enorm feest. Het festivalterrein stond helemaal vol en ook het weer zat mee. Met temperaturen ver boven de 30 graden was er geen mooiere zomeravond denkbaar. Op naar de volgende tien!

http://nieuws.ditisonzewijk.nl/tweede-kasteeltuinconcert-superdruk-bezocht/

http://helmond.nieuws.nl/nieuws/20150718/nog-nooit-ze-druk-tijdens-tweede-kasteeltuinconcert/

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten