Herziening NEN 1006 en Waterwerkbladen

29 Februari 2016

NEN 1006

De NEN 1006 is in 2015 in zijn geheel herzien en afgelopen najaar gepubliceerd. Als gevolg daarvan worden ook de Waterwerkbladen herzien. Een deel is al aangepast, in de loop van 2016 volgen de overige Waterwerkbladen. Bij sommen de belangrijkste wijzigingen – tot nog toe – voor u op:

Alle leidingwaterinstallaties moeten voldoen aan de NEN 1006. Deze norm beschrijft de grondslagen en het beheer van een leidingwaterinstallatie. De wijzigingen houden in dat voor elke installatie (zowel zorgplicht als prioritair) een inventarisatie uitgevoerd dient te worden, waarbij het beheer wordt vastgelegd in een logboek. 

Waterwerkblad 2.7

In het nieuwe werkblad (WB 2.7) wordt de eigenaar/exploitant verplicht gesteld om binnen één maand na oplevering op locatie een dossier te kunnen overleggen met alle relevante informatie. Enkele punten die dit “Installatie-gebonden Dossier” kan bevatten:

– Revisietekeningen;
– Informatie over het leidingmateriaal en appendages;
– Minimale energie index (MEI) van de pompen;
– Uitgangspunten en berekeningsmethoden voor ontwerp van de installatie;
– Afpersrapport;
– Beproevingsrapport installateur, met vermelding beproefde aspecten;
– Gebruikershandleidingen en onderhoud instructies;
– Installatiefoto’s;
– Overzicht van toestellen met locatie en terugstroombeveiliging (zie WB 1.4G);
– Controlelijst met te controleren punten en de frequentie waarmee dit dient    te gebeuren (zie WB 1.4G);
– Risicoanalyse en legionellabeheersplan en (model) logboek;
– Beheerplan en (model) logboek totale leidingwaterinstallatie (zie WB 1.4 G);
– Informatie m.b.t. de meterruimte;
– Informatie over het installatiebedrijf;
– Garantiebepalingen.   

Deze gegevens mogen ook digitaal beschikbaar zijn op locatie.

Waterwerkblad 1.4G

Het Waterwerkblad 1.4G “Beheer van Leidingwaterinstallaties’’ is ook gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– Beheer (zowel voor prioritaire als zorgplicht locaties) moet worden uitgevoerd conform WB 1.4G of de voorschriften van de leverancier, waarbij Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) en de drinkwaterbedrijven de controle uitvoeren;
– Er zijn specifieke eisen voor huishoudwaterinstallaties opgenomen;
– De eisen aan de brandblusinstallaties worden specifiek benoemd;
– Monitoring van alle watertemperaturen, ongeacht of het hier gaat om legionellapreventie-maatregelen;
– De eisen voor het beheer van waterbehandelingsinstallaties (bijv. Koper/zilver Ionisatie units) worden expliciet genoemd.

Aqua Assistance kan u met het doorvoeren van de wijzigingen in de NEN 1006 ondersteunen. Tevens kunnen we u van dienst zijn met het uithanden nemen van het beheer. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact op met ons via 0492 66 00 00 of mail naar info@aquaassistance.nl.

Met vriendelijke groet,

Jan Wolters
Adviseur
 

Bron: Concept Waterwerkbladen & NEN1006 (September 2015)

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten