Legionellabeheer bij leegstaand kantoorvastgoed

29 April 2016

De economie trekt aan! Hopelijk betekent dat al die leegstaande kantoorpanden in Nederland opnieuw in gebruik worden genomen – of een nieuwe bestemming krijgen. Waar veel gebouweigenaren, kopers, huurders of gebruikers geen rekening mee houden is wat er tijdens de periode van leegstand met de drinkwaterinstallatie gebeurt. 

Wanneer een pand niet gebruikt wordt, denkt men vaak niet meer na over de gevolgen van bacteriegroei in de drinkwaterinstallatie. Juist omdat het water niet of nauwelijks doorstroomt, kan legionella zich gemakkelijk vermenigvuldigen. De mogelijke gevolgen hiervan komen vaak pas na opnieuw ingebruikname van het pand aan het licht. Uit controle of monstername blijkt dat er zich (te) grote concentraties legionella in het water bevinden. Ook kunnen de delen van het gebouw die wél gebruikt worden, te maken krijgen met besmettingen uit het leidingwerk van het deel van het gebouw dat leeg staat. De gevolgen en vereiste aanvullende maatregelen zijn dan mogelijk veel omvangrijker dan wanneer men ten tijde van de leegstand een paar simpele maatregelen toepast.

Legionellabeheer tijdens leegstand is een zaak die Aqua Assistance efficiënt en goedkoop op kan pakken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van slimme spoelautomaten. Zo wordt stilstaand water in de leidingen voorkomen en aan de Zorgplicht worden voldaan. Alle spoelacties worden geregistreerd in Aqua Check, het online digitaal beheersplan. Op die manier kan de nieuwe eigenaar of gebruiker zien dat de overdragende partij ook tijdens de leegstand heeft zorggedragen voor deugdelijk drinkwater en als een goed beheerder met het pand is omgegaan. Ook kan men hoge extra kosten (reiniging of andere nabehandeling van de installatie) na ingebruikname voorkomen.

Op dit moment staat wel 15% van alle kantoorgebouwen in het land leeg. Houd men rekening met verborgen leegstand, dan is zelfs een derde van alle kantoorruimte overbodig. Voor slechts een fractie daarvan is correct leegstandsbeheer op het gebied van legionella geregeld. Loopt u ook tegen deze problematiek aan of heeft u vragen? Aqua Assistance adviseert graag. Neem contact met ons op via info@aquaassistance.nl of 0492 66 00 00.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten