Legionellabeheersmaatregelen op campings vaak niet op orde. ILT intensiveert controles.

Legionellabeheersmaatregelen op campings vaak niet op orde. ILT intensiveert controles.

20 april 2017

Legionella campings

Op 19 april maakte het ILT (Inspectie leefomgeving en Transport) kenbaar meer controles te gaan uitvoeren bij campings. Directe aanleiding zou zijn dat campings hun legionellabeheer vaak niet op orde hebben. Het ILT maakt zich zorgen over de risico’s ten aanzien van de drinkwaterveiligheid.

Legionellabeheersmaatregelen

Het ILT (voormalig VROM) is belast met de uitvoering van controles op wet –en regelgeving, onder meer op het gebied van legionella. In situaties van tekortkoming waarbij de volksgezondheid risico’s loopt, kan de inspectiedienst overgaan tot handhaving. De eigenaar van de drinkwaterinstallatie loopt daarbij onder meer het risico op (tijdelijke) sluiting van de onderneming of op een boete.

Volgens cijfers van ILT voldoet ongeveer de helft van alle campings in Nederland aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in onder meer de drinkwaterwet. De andere helft scoort slecht en deze campings zullen hun beheer dus per omgaande op orde moeten brengen.

Welke campings zullen worden onderworpen aan een controle wordt door het ILT bepaald aan de hand van een vragenlijst welke naar waarheid dient te worden ingevuld. Eventueel incomplete vragenlijsten geven volgens het ILT directe aanleiding tot een inspectie.

Waar dient u aan te voldoen als eigenaar van een prioritaire drinkwaterinstallatie?

Allereerst is het zaak dat de eigenaar c.q. de uitbater een risicoanalyse en een legionellabeheersplan laat opstellen. Deze documenten mogen enkel worden opgesteld door een bedrijf dat beschikt over een geldig BRL 6010 certificaat. Vervolgens is het zaak dat u het beheersplan integreert in uw dagelijkse bedrijfsvoering en dat u de beheersmaatregelen uitvoert c.q. laat uitvoeren. Denk daarbij aan periodieke monstername, keerklepcontrole, temperatuurneming, spoelactiviteiten etc. Alle uitgevoerde beheersmaatregelen dienen aantoonbaar te kunnen worden gemaakt tijdens een inspectie van zowel het drinkwaterbedrijf als een inspectie door ILT. Hiervoor dient het logboek te worden bijgehouden.

Mogelijk adviseert uw BRL 6010 adviseur (eenmalige) aanpassingen aan de drinkwaterinstallatie. Vaak gaat het hierbij om het verwijderen van zogenaamde dode leidingen, het (ver)plaatsen van keerkleppen etc. Zorgt u ervoor dat u deze adviezen ter harte neemt.

Voorkomen beter dan genezen

In Nederland kennen we een strikt beleid op het gebied van drinkwaterveiligheid. Niet voor niets behoort onze drinkwaterkwaliteit tot de beste ter wereld. Legionella kan onder meer voorkomen in drinkwater en kan leiden tot (ernstige) gezondheidsklachten. Volledig herstel is lang niet altijd gegarandeerd. Voorkoming valt dan ook te prefereren boven genezing.

Heeft u vragen over veilig beheer van uw drinkwaterinstallatie, neem dan contact op met onze servicedesk of kijk op onze website:

Onze diensten en producten

Tekst: Aqua Assistance    Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Legionellapreventie in het voorjaar en tijdens de zomermaanden

Legionellapreventie tijdens de lente en in de zomermaanden

5 april 2017

Legionella preventie

Legionellapreventie – De eerste warme dagen van dit jaar zijn een feit. Massaal trekken mensen erop uit en tuinierend Nederland steekt de groene vingers weer gretig in de aarde. Ook tellen velen alweer af naar de aanstaande vakantieperiode. Graag voorzien we u van een aantal nuttige tips om gezondheidsrisico’s met het oog op legionellabesmettingen te beperken.

Gevelkranen en legionellapreventie

Of het nu gaat om het beregenen van de tuin of om speelplezier van kinderen onder een bewegende sproei installatie; tijdens de warme dagen maken de meeste mensen veelvuldig gebruik van water in de tuin. Veelal wordt dit water afgenomen van de gevelkraan waarop de tuinslang is aangesloten. Wat zijn de risico’s en hoe kunt u de risico’s verkleinen?

In het najaar en tijdens de winter wordt de gevelkraan in principe niet gebruikt. Om bevriezing van de leiding te voorkomen zetten veel mensen de afsluiter aan de binnenkant van de woning dicht. Wat vaak wordt vergeten, is om de leiding leeg te laten lopen. Het gevolg hiervan is stilstand in het leidingdeel tussen de aftapper en de gevelkraan wat de groei van eventueel aanwezige legionellabacteriën kan bevorderen.

Advies: Wanneer u gedurende een langere periode geen verbruik creëert op een gevelkraan, zorg er dan voor dat u na het dichtzetten van de afsluiter het leidingstuk tot aan de gevelkraan laat leeglopen. Let er hierbij op dat de afsluiter met aftapper bij voorkeur meteen aan het begin bij de aftakking is geplaatst. Mocht dat niet het geval zijn dan is het raadzaam om de afsluiter met aftapper alsnog te laten verplaatsen.

Legionellapreventie

Gebruik van de tuinslang met sproeikop

In de regel geldt dat alles wat water krijgt groeit. Tijdens de warme dagen is het dan ook zaak om planten regelmatig te voorzien van water. Veel mensen kiezen ervoor om de tuin te beregenen met een tuinslang met sproeikop, maar realiseren zich daarbij niet dat tijdens het sproeien aërosolen vrijkomen. Aërosolen zijn minuscuul kleine waterdruppels en worden ook wel ‘nevel’ genoemd.

Tijdens de warme dagen blijft de tuinslang vaak aan de gevelkraan gekoppeld, ook na het sproeien van de tuin. Wanneer u de sproeikop na het sproeien als eerste uitzet en pas daarna de gevelkraan dicht zet, blijft er water achter in de tuinslang. Temperaturen van 25°C zijn in de zomerperiode niet ongewoon. Eventuele legionellabacteriën welke zich in het water kunnen bevinden –en dus ook in de tuinslang- vermenigvuldigen zich bij temperaturen vanaf 25°C in hoog tempo.

Advies: Hoewel de risico’s bij dagelijks tot regelmatig verbruik een stuk kleiner zijn is het raadzaam om de tuinslang na gebruik leeg te laten lopen en bij voorkeur af te koppelen. Zo voorkomt u snelle vermenigvuldiging van legionella in de tuinslang.

Gebruik van de douchekop na terugkomst van vakantie

Stelt u zich voor: U komt terug van drie weken vakantie en na een lange autorit of vliegreis kijkt u uit naar een verfrissende douche in uw eigen badkamer. Wat u zich misschien niet direct realiseert is dat uw kranen tijdens uw verblijf in het buitenland niet zijn gebruikt waardoor sprake is geweest van stilstaand water. U stapt niets vermoedend onder de douche en ademt waternevel in waarin zich mogelijk legionellabacteriën bevinden.

Advies: Stilstaand water is een ideaal leefklimaat voor legionella. Na terugkomst van vakantie adviseren we u om de kranen ongeveer 10 á 15 minuten krachtig te spoelen zodat het water wordt ververst en eventueel aanwezige legionellabacteriën zo veel als mogelijk worden uitgespoeld. Het is  raadzaam om mengkranen in het midden open te zetten (38°C) zodat u zowel de koud als warmwaterleidingen ververst. Vernevelende tappunten zoals een douchekop dompelt u onder in een gevulde emmer of in een half gevuld bad waarna u de douchekop 15 minuten laat lopen.

Heeft u vragen over legionellapreventieve en beheer? Neem contact op met onze Servicedesk! Onze collega’s staan graag voor u klaar!

Gerelateerde artikelen: “Verhoogd aantal legionella meldingen in Dubai / Legionella in het buitenland”

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

© 2017. Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden

Klik hier voor de licentievoorwaarden Management Check ©

Lees hier onze privacy statement

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten