Hoe om te gaan met de warmtewet?

Hoe om te gaan met de warmtewet?

14 Februari 2014

Per 1 januari heeft een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgehad voor woningbouwcorporaties welke faciliteren in stadsverwarming, blokverwarming of koudeopslag. Deze wijzigingen worden benoemd in de Warmtewet. De Warmtewet is van toepassing op aansluitingen van maximaal 100 Kilowatt. 

De rol van de woningbouwcorporatie verandert als gevolg van de invoering van de warmtewet wanneer sprake is van levering van warmte via een collectief systeem of middels een warmtenet. Vanaf 1 januari 2014 kan de woningbouwcorporatie de inkoopkosten voor energie niet doorbelasten aan de huishoudens. Warmteverlies komt dus voor rekening van de corporatie. Daarnaast geldt een compensatievergoeding voor consumenten. Deze compensatievergoeding houdt in dat in geval van ernstige storing in de levering van warmte een terugbetalingsregeling geldt. De corporatie loopt als gevolg van deze regeling grotere (financiële) risico’s. De hoogte van de compensatievergoeding wordt ministeriele regeling vastgelegd.

Veelal kiezen woningbouwcorporaties er dan ook voor om deze verantwoordelijkheid te leggen bij de warmteleverancier of bij de installateur aan wie het reguliere onderhoud is uitbesteed aan de hand van een prestatie-eis. Deze prestatie-eis omschrijft de voorwaarden waaraan de warmteleverancier/ installateur zich dient te houden. Afspraken over de prestatie van deze toeleverancier worden doorgaans vastgelegd in een prestatiecontract waarbij de warmteleverancier/installateur de verantwoordelijkheid draagt dat de temperatuur binnen een bepaalde periode weer wordt gewaarborgd. Blijkt in praktijk dat de toeleverancier de storing niet binnen het gestelde termijn oplost dan berekent de corporatie aan de toeleverancier een boete.

Centraal probleem in deze is echter de controleerbaarheid. Met andere woorden, wanneer u als corporatie van uw leverancier/installateur eist dat deze een storing 24 uur per dag binnen 4 uur dient op te lossen, dan is het van wezenlijk belang dat de toeleverancier direct een alarmmelding ontvangt in geval zich een storing voordoet zodat deze ook daadwerkelijk in de gelegenheid wordt gesteld om aan zijn prestatieverplichting te voldoen. Voor u als corporatie is het van belang om deze prestatie te kunnen monitoren.

Monitoring

Aqua Assistance is al jarenlang een belangrijke speler op de markt van sensoring en monitoring. De sensoren worden in eigen beheer ontwikkeld, geproduceerd in Nederland en beschikken over het CE®-keurmerk. Veelal worden de sensoren ingezet om temperaturen van waterleidingen te monitoren in het kader van de drinkwaterwet. Denk onder meer aan slechtbereikbare deelringen.

Doordat de sensoren een zeer breed spectrum aan temperaturen kunnen meten worden zij tevens veelal ingezet om temperaturen van koelinstallaties te borgen. Bijvoorbeeld om op correcte wijze opvolging te geven aan de HACCP richtlijnen. Doordat de sensoren aan de hand van vooraf ingegeven parameters direct kunnen terug melden wanneer een beheersmaatregel wordt overschreden dan wel niet wordt behaald, geven zij direct alarm aan de installateur (en desgewenst aan de belanghebbende binnen de corporatie) wanneer een afwijking wordt geconstateerd. Op die manier kan de installateur vroegtijdig in actie komen en voorkomt u ongewenste situaties.

Indien u meer informatie wenst over onze diensten en/of producten dan zijn we graag voor u beschikbaar!

Aqua Assistance B.V.
Weg op den Heuvel 9
5701 NV Helmond
T. 0492 66 00 00
E. info@aquaassistance.nl
I. www.aquaassistance.nl

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten