Alternatieve technieken hebben de toekomst!

Alternatieve technieken hebben de toekomst!

4 Augustus 2014

Alternatieve technieken

De woorden zeggen het eigenlijk al: alternatieve technieken zijn maatregelen die de problemen rondom legionellabesmettingen elimineren wanneer ‘standaard’ beheersmaatregelen geen of onvoldoende effect hebben. Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarin, ondanks uitgebreide spoelmaatregelen keer op keer legionella wordt gemeten, en er daarbij geen sprake is van dode leidingen en de temperatuur in de installatie buiten de risicoclassificatie valt. In een dergelijke situatie kan een alternatieve techniek zoals Ultrafiltratie of Koper Zilverionisatie uitkomst bieden. 

Ultrafiltratie

Een andere term voor Ultrafiltratie is de noemer ‘poortwachter systeem’. Deze poortwachter wordt aan het begin van de leiding geplaatst en het filtermembraam zorgt ervoor dat nieuwe aanvoer van micro-organismen, waaronder legionella, op basis van filtratie klasse log 5 (99,999% filtratie) wordt tegengehouden. De samenstelling van het water blijft hierbij onveranderd.

In praktijk blijkt Ultrafiltratie op zichzelf vaak voldoende toereikend om een hardnekkig legionellaprobleem op te lossen wanneer de aard van het probleem zich niet bevindt in de drinkwaterinstallatie zelf. Echter, wanneer het probleem zich voordoet in de installatie zelf dan heeft enkel de filtratie van de nieuwe toevoer aan water vaak onvoldoende effect.

Koper Zilverionisatie

Het ioniseren van Koper en Zilver wil niets anders zeggen dan het toevoegen van minuscuul kleine deeltjes van deze twee metalen die vrijkomen na elektrolyse, de ionen. De deeltjes komen terecht in de drinkwaterinstallatie waarna zij onder meer legionella en biofilm opruimen. Waar Ultrafiltratie legionella aan de voorzijde afvangt, maar de installatie zelf ongemoeid laat, werkt het principe van Koper Zilverionisatie precies omgekeerd: de ionen gaan in de installatie aan de slag.

Doorgaans zien wij in praktijk dat onze Koper-zilverionisatie unit binnen één jaar na ingebruikname zijn doel bereikt, namelijk een legionellavrije installatie. Hierna zien we dat de locatie nagenoeg in alle gevallen ook daadwerkelijk legionellavrij blijft, zolang de ionisatie unit in bedrijf is.

Filosofie gecombineerde technieken UF/KZ

Aqua Assistance gelooft in een doelmatige aanpak waarbij beheersing van legionella centraal staat en niet de techniek op zich. Anders gezegd, als een minder ingrijpende techniek afdoende is dan geniet dit onze voorkeur! Bij ons krijgt u het beste advies voor uw specifieke situatie, dit kan per locatie verschillen.

Certificatie

Aqua Assistance is de enige partij met gecertificeerde Ultrafiltratie techniek en gecertificeerde Koper Zilverionisatie techniek. De apparatuur voldoet aan de hoogste standaard en wordt in Nederland geproduceerd.

Aqua Assistance beschikt over de volgende certificaten en toelatingen:

  • BRL6010 (legionella advisering)
  • BRL K14010-1 (Productie en leverantie Ultrafiltratie)
  • BRL K14010-2 (Productie en leverantie Koper Zilver ionisatie
  • Ctgb toelating
  •  

Contact

Indien u meer informatie wil over de producten en/of diensten van Aqua Assistance, neemt u dan contact op met ons kantoor:

Aqua Assistance B.V.
Weg op den Heuvel 9
5701 NV Helmond
T. 0492 66 00 00
E. info@aquaassistance.nl
I. www.aquaassistance.nl

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

BRL K14010/2 certificatie voor Aqua Assistance

BRL K14010/2 certificatie voor Aqua Assistance

23 Oktober 2013

Op 17 oktober 2013 ontving Aqua Assistance haar BRL K14010/2 certificaat. Hiermee is een belangrijke en langverwachte mijlpaal bereikt. Het was geen route zonder obstakels: 

In 2011 werd de Drinkwaterwet alsmede het Drinkwaterbesluit van kracht. Door deze wetgeving werd certificatie verplicht voor onder meer koper-zilver ionisatie apparatuur.

Diverse redenen – waaronder het ontbreken van een overgangstermijn, zoals gebruikelijk wanneer een nieuwe wet of richtlijn wordt ingevoerd en ondercapaciteit bij de certificerende instantie – hebben tot onduidelijkheid geleid. Ongeruste klanten en verhardende concurrentie tussen de aanbiedende partijen was daarvan het gevolg.

In haar brief van 4 september 2013 heeft de minister verschillende knelpunten onderkend en is er alsnog een overgangstermijn ingesteld, welke afloopt op 1 juli 2014. Leveranciers die zich in een lopend BRL K14010/2 traject bevinden hebben tot en met juni 2014 de tijd om hun certificatie tot afronding te brengen. De verkoop van nieuwe koper zilver ionisatie units is voor hen echter stop gelegd. Bestaande units mogen blijven staan, mits voorzien van een leveranciersverklaring waarin de leverancier verklaart dat het lopende BRL- certificatietraject van toepassing is op de betreffende unit.

Aqua Assistance is trots te melden vanaf 17 oktober 2013 bij de gecertificeerde partijen te horen. Samen met de al eerder behaalde Ctgb toelating zijn de werkzaamheid, het beheersplan en het productieproces van onze koper zilver ionisatie goedgekeurd volgens de geldende regelementen. Aqua Assistance is de eerste partij die een BRL K14010/2 certificaat behaalt met een koper-zilver legering.

Alternatieve Techniek

Koper zilver ionisatie is een alternatieve techniek waarmee legionella in drinkwaterinstallaties c.q. proceswaterinstallaties kan worden afgedood. De techniek beschikt over 2 vaste metalen, te weten koper en zilver, waarover een wisselspanning wordt geleid. De metalen laten vervolgens zogenaamde ionen los, welke legionella afdoden en helpen biofilm, een belangrijke voedingsbron voor legionella, op te lossen.

Koper Zilver ionisatie is in veel gevallen de beheersmethodiek die daadwerkelijk leidt tot eliminatie van legionella. Als andere (lichtere vormen van beheersing) niet leiden tot het oplossen van het legionella probleem, adviseren we onze klantrelatie in specifieke gevallen om over te gaan op Koper Zilver ionisatie. Niet voor niets valt deze methodiek onder de Alternatieve Technieken.

Advies

Heeft u te maken met (aanhoudende) legionellaproblematiek, laat u dan vakkundig adviseren. Wij staan graag vrijblijvend voor u klaar om aan de hand van uw specifieke situatie of problematiek te komen tot een gedegen advies.

Wilt u een afspraak maken met een van onze adviseurs? Neemt u dan contact met op met onze Servicedesk. Wij staan graag voor u klaar!

Aqua Assistance B.V.
Weg op den Heuvel 9
5701 NV Helmond
T. 0492 66 00 00
E. info@aquaassistance.nl
I. www.aquaassistance.nl

Aqua Assistance: Schoon drinkwater zonder zorgen!

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten