Plan van aanpak drinkwaterinstallaties voor veilige opstart ná Corona-maatregelen

28-4-2020

Na de meivakantie gaan de scholen weer open en ook de rest van Nederland maakt voorzichtig plannen voor het opstarten van sectoren die als gevolg van de Corona-maatregelen stil zijn komen vallen. Zowel de branche als drinkwaterbedrijven en de overheid hebben steeds gewezen op het belang van een goed doordacht plan van aanpak voor het opstarten van drinkwaterinstallaties die compleet of gedeeltelijk zijn komen stil te vallen. Deze installaties moeten op een veilige manier weer worden opgestart zonder gezondheidsrisico’s als gevolg van legionella of andersoortige verontreiniging.

Risico op legionella door Corona-maatregelen

Legionellabacteriën kunnen zich in ideale omstandigheden razendsnel verspreiden en vermenigvuldigen in drinkwatersystemen. Onder ‘ideale omstandigheden’ verstaan we bijvoorbeeld temperatuur en minimale tot geen afname van water. Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn veel  panden gedurende langere tijd gesloten en dat heeft vaak gevolgen voor de waterkwaliteit.

Wanneer versoepeling van de Corona-maatregelen aan de orde komt en panden weer (gedeeltelijk) hun deuren kunnen openen zónder dat daarbij goed is nagedacht over de borging van de drinkwaterkwaliteit, ligt een groot gezondheidsrisico op de loer. Als gevolg van stilstand of sterk verminderde afname van drinkwater gedurende de Corona-maatregelen, kunnen legionellabacteriën zich in hoog tempo hebben vermenigvuldigd. U dient zich hierbij te realiseren dat de aangeduide hoog risico doelgroep in het kader van het Corona-virus, dezelfde doelgroep betreft waarvan is vastgesteld dat zij een verhoogd risico lopen besmet te raken met legionella. We zullen als sector dan ook samen met eigenaren en beheerders van vastgoed (en dus drinkwaterinstallaties) maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het drinkwater geborgd is op het moment dat maatregelen worden versoepeld.

Begin tijdig na te denken over stappenplan

Een stappenplan bestaat uit een aantal te nemen stappen die ervoor moeten zorgen dat de drinkwaterkwaliteit op het moment van in gebruik name voldoet aan de richtlijnen. Meten is weten, en dus is bemonstering van een aantal tactische tappunten een onmiskenbare eerste stap. Bij geconstateerde normoverschrijdingen, dienen  locatie- specifieke vervolgstappen te worden getroffen. Met ons laboratorium zijn protocollen afgestemd over een veilige manier van monstername in een 1,5 meter economie. Ook zijn afspraken gemaakt over beschikbare capaciteit zodat snel en adequaat kan worden bemonsterd.

Indien legionella na de analyse van het watermonster niet wordt aangetroffen, dan adviseren wij uit voorzorg intensief en krachtig te spoelen voordat de locatie wordt opengesteld. Wanneer sprake is van één of meerdere besmettingen, dan dienen specifieke maatregelen te worden genomen welke locatie afhankelijk zijn. Onze adviseurs voorzien u kosteloos van advies over de te nemen stappen zodat snel en adequaat kan worden toegewerkt naar een veilige situatie waarbij de drinkwaterkwaliteit kan worden geborgd. Zorg er ondertussen voor dat het reguliere beheer tegelijkertijd doorgang vindt. Er is geen reden of noodzaak om maatregelen als temperatuurneming, spoelactiviteiten, keerklepcontrole etc. on hold te zetten zolang sprake is van een besmetting.

In onderstaand schema treft u de te nemen stappen:

 

 

Uitvoer vaste beheersmaatregelen

Het Corona-virus heeft wereldwijd vergaande gevolgen welke niemand tot voor kort voor mogelijk hield. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft inmiddels haar standpunt ten aanzien van naleving van de drinkwaterwet gedurende de periode waarin Corona-maatregelen gelden kenbaar gemaakt. De Inspectie adviseert beheersmaatregelen zo veel als mogelijk te blijven uitvoeren of desnoods te verschuiven naar een later moment in het jaar. Eigenaren van drinkwaterinstallaties dienen zich hierbij te realiseren dat beheersmaatregelen (o.a. periodieke bemonstering, temperatuurneming, spoelactiviteiten, keerklepcontrole etc.) eventueel kunnen worden uitgesteld, maar van afstel is geen sprake. De uitvoer van deze beheerstaken zullen dus alsnog moeten plaatsvinden. Dit geldt ook voor de vastlegging van de beheerstaken. 

Dienstverlening en werkzaamheden Aqua Assistance op locatie

Veel van onze gebruikelijke werkzaamheden worden door ons óók gedurende de intelligente lockdown waarin we ons momenteel bevinden uitgevoerd. Uiteraard hebben we strikte voorzorgsmaatregelen getroffen zodat uw en onze collega’s maar ook eindgebruikers van de drinkwaterinstallatie geen gevaar lopen. Toch verwachten we een piek in onze uit te voeren werkzaamheden nadat verdere versoepeling van de maatregelen wordt afgekondigd. Wij maken momenteel dan ook plannen om een te verwachten piek in deze werkzaamheden op te kunnen vangen door onder meer voldoende capaciteit beschikbaar te hebben.

Hulp nodig bij het opstellen van het plan van aanpak?

Schoon drinkwater zonder zorgen, dat is ons motto. We zetten onze expertise in om samen met u te zorgen voor een schone en legionella-veilige omgeving. Dat deden we vóór deze Corona-pandemie en dat zullen we blijven doen tijdens deze periode en daarna. Hulp nodig bij het opstellen van het plan van aanpak, of heeft u gerichte vragen aan onze adviseurs? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd:

Beheersmaatregelen legionella tijdens Corona-crisis

Inspectie Leegomgeving en Transport

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten