Beheerstaken tijdens Corona crisis (COVID-19)

23-3-2020

Het Coronavirus grijpt om zich heen, met vergaande gevolgen. Allereerst natuurlijk voor mensen die besmet zijn geraakt en hun naasten, maar ook voor alle anderen die als gevolg van de maatregelen hun leven tijdelijk op een andere manier moeten inrichten. Welke maatregelen hebben wij genomen? Hoe gaat u om met de uitvoering van beheerstaken? Wat is het effect van het tijdelijk buiten gebruik stellen van locaties versus legionellarisico’s? Alle processen stilleggen is geen optie, maar wat dan wel? Lees er meer over in dit artikel.

Voorzorgsmaatregelen

De gezondheid van onze opdrachtgevers en onze collega’s is onze eerste prioriteit. Aqua Assistance volgt het RIVM-beleid dan ook één op één op. Wij schudden geen handen, wassen onze handen frequent en bewaren geruime afstand van elkaar en anderen. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis en vergaderingen zijn voorlopig opgeschort of vinden plaats middels een videoverbinding. Werkzaamheden op locatie voeren we alleen uit als er aan weerszijden geen sprake is van (lichte) symptomen. We verifiëren dit zowel telefonisch bij het maken van afspraken als ter plekke, voorafgaand aan de uitvoering.

Corona legionellabeheerstaken

Beheersmaatregelen tijdens Corona-crisis
Wij begrijpen dat veel organisaties op dit moment hun handen vol hebben aan de impact van het Corona-virus. Veel panden worden in Nederland tijdelijk gesloten. Een begrijpelijke en noodzakelijke maatregel. Het is ook een maatregel die gevolgen heeft voor de drinkwaterkwaliteit. Stilstaand water vormt een optimaal klimaat voor ongewenste en schadelijke micro-organismen zoals legionellabacteriën. 

Het is van belang de gezondheid van eindgebruikers te borgen op alle fronten en de aandacht voor legionellabeheersmaatregelen niet te laten verslappen. Mensen die vallen onder de zogenoemde hoog risicogroep in het kader van het Corona-virus, zijn dezelfde mensen die vallen in de hoog risicogroep in het kader van Legionella; veelal ouderen of mensen met een zwakker gestel.

Ons advies aan al onze opdrachtgevers is dan ook als volgt:

  • Blijf de beheersmaatregelen opvolgen en loop geen extra risico’s;
  • Zorg ervoor dat als gevolg van tijdelijke leegstand afdoende wordt gespoeld. Overleg met ons of aanpassing of uitbreiding van beheerstaken noodzakelijk is;
  • Neem contact met ons op wanneer u over onvoldoende spoelcapaciteit beschikt;
  • Het is raadzaam om na ingebruikname de kwaliteit van het drinkwaterkwaliteit te bemonsteren;

Welke werkzaamheden voeren we uit?
Bij alle werkzaamheden die we uitvoeren staat de gezondheid van onze opdrachtgever en onze collega’s centraal. We voeren werkzaamheden uit in algemene ruimtes en ruimtes waar geen sprake is van direct contact met huurders en / of cliënten. Ook werkzaamheden in gebouwen die momenteel leegstaan, al dan niet als gevolg van de Corona-maatregelen, worden uitgevoerd. Datzelfde geldt voor nieuwbouw. Recentelijk maakte ook Aedes (koepelorganisatie voor veel woningbouwcorporaties) bekend aan haar leden een gelijksoortig advies uit te vaardigen gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.

Schoon drinkwater zonder zorgen, ook in uitdagende tijden
Wij realiseren ons dat we door een lastige tijd gaan met elkaar. We blijven desalniettemin voor u klaarstaan  met inachtneming van de juiste voorzorgsmaatregelen. Heeft u vragen over dit schrijven of wenst u extra ondersteuning bij de uitvoering van beheerstaken, neemt dan contact met ons op.

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten