Legionellabesmetting voorkomen; enkele praktische tips!

15-8-2017

Legionellabesmetting voorkomen – In april wijdden wij al een artikel aan het onderwerp ‘legionellapreventie in de zomermaanden’ waarin we enkele praktische tips gaven om risico’s op een legionellabesmetting zo klein mogelijk te houden. Nu het einde van de vakantieperiode voor de meeste Nederlanders in zicht is zetten we de belangrijkste tips nog eens voor u uiteen. 

Legionellabesmetting vakantie

Wanneer loop ik risico op een legionellabesmetting?

Legionellabacteriën kunnen zich bevinden in ons (drink)water. De bacterie is onschadelijk wanneer deze wordt geconsumeerd. Het risico op een infectie ontstaat echter wanneer de bacterie wordt ingeademd en in de longen terecht komt. Inademing vindt plaats via zogenaamde aerosolvormende tappunten, oftewel tappunten waar verneveling plaatsvindt. Nevel bestaat uit honderdduizenden kleine en zwevende waterdruppels. Via deze minuscuul kleine waterdruppels kunnen legionellabacteriën worden getransporteerd om vervolgens door inademing in de longen terecht te komen. Vernevelende tappunten zijn onder meer een douchekop of een tuinslang, maar denk ook vernevelende tappunten in de openbare ruimten zoals een fontein.

Komt de legionellabacterie voor in al ons drinkwater?

Nee. Legionellabacteriën komen niet standaard voor in ons drinkwater. Legionellabacteriën kunnen worden aangevoerd via de transportleidingen en vervolgens het private drinkwatersysteem binnenstromen. Eenmaal in het drinkwatersysteem kan de bacterie zich onder de juiste omstandigheden zeer snel vermenigvuldigen en een gevaar vormen voor de gebruiker. Collectieve drinkwaterinstallaties dienen daarom te zijn aangelegd volgens de geldende normen en er dient een actuele risicoanalyse en beheersplan te zijn opgesteld door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf zoals Aqua Assistance BV. Op die manier worden risico’s voor eindgebruikers van collectieve drinkwaterinstallaties zo minimaal mogelijk gehouden.

1. Ik ben zojuist teruggekomen van vakantie en wil direct een verfrissende douche nemen. Is dit aan te raden?

U bent enige tijd op vakantie geweest en uw drinkwaterinstallatie is gedurende deze periode niet in gebruik geweest. We spreken dan van stilstaand water. Eventuele legionellabacteriën vermenigvuldigen zich snel in stilstaand water en er is dan ook sprake van een mogelijk gezondheidsrisico. Wij adviseren u om alvorens de douche in gebruik te nemen de drinkwaterinstallatie gedurende 10 á 15 minuten te spoelen zodat het water wordt ververst en eventueel aanwezige legionellabacteriën zo veel als mogelijk worden uitgespoeld. Eventuele mengkranen in het midden open te zetten (ca. 38°C) zodat u zowel de koud als warmwaterleidingen ververst. Vergeet niet toiletten mee te nemen en diverse malen door te spoelen. Aerosolvormende tappunten (er is sprake van verneveling) zoals een douchekop dompelt u onder in een gevulde emmer of in een half gevuld bad waarna u de douchekop 15 minuten laat lopen.

2. Bestaat er enig risico bij het sproeien van de tuin? 

De mate waarin u risico’s loopt hangt grotendeels af van  welke voorzorgsmaatregelen u heeft getroffen. Wij adviseren u in alle gevallen om na het sproeien van de tuin de gevelkraan dicht te draaien, de tuinslang los te koppelen en deze leeg te laten lopen. Immers, wanneer er water in de tuinslang achterblijft is spraken van stilstaand water en mogelijk opwarming. Zou u hierna opnieuw gaan vernevelen dan stelt u zichzelf en mogelijk ook anderen bloot aan een besmettingsrisico. Voordat u op vakantie gaat is het wijs om de afsluiter van de gevelkraan dicht te zetten en de voedingsleiding naar de gevelkraan leeg te laten lopen.

3. Op vakantie geweest met de camper of caravan?

Zorg er in alle gevallen voor dat u eventuele waterreservoirs en leidingen laat leeglopen alvorens u de caravan of camper stalt. 

4. Schuilt er een risico in het gebruik van de plantenspuit?

Gebruik in geen geval een plantenspuit waar stilstaand water in staat. Een plantenspuit heeft veelal als doel verneveling van water en vormt dus een potentieel risico op een eventuele legionellabesmetting. Gebruikt u een plantenspuit, zorg er dan in elk geval voor dat u deze na gebruik laat leeglopen en opnieuw vult bij een volgend gebruik. 

Vragen over risicoclassificatie, beheer en/of preventie?

Wilt u meer weten over eventuele risico’s of wilt u weten hoe u deze kunt voorkomen, neem dan contact met ons op! Wij staan graag voor u klaar!

Gerelateerde artikelen:

Legionellapreventie tijdens de lente en in de zomermaanden 

Legionella, wat is het? 

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten