Legionella toename in Belgische stad Gent geconstateerd

8 augustus 2017

In juni rapporteerde het RIVM over een significante toename van het aantal legionella infecties in Nederland. Recentelijk informeerde het Belgische Agentschap Zorg & Gezondheid huisartsen over een stijging van het aantal besmettingen in de regio Gent. Het agentschap vraagt huisartsen onder andere om waakzaam te zijn op de symptomen onder patiënten.

Toename Legionella

Een drietal verschillende ziekenhuizen in de regio Gent meldden bij het Agentschap Zorg & Gezondheid een stijging van het aantal geconstateerde legionella infecties. Reden voor het agentschap om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke oorzaak en huisartsen te vragen waakzaam te zijn (klik hier voor de brief Agentschap Zorg & Gezondheid). Mogelijk is een gemeenschappelijke bron zoals bijvoorbeeld een fontein de veroorzaker. 

Onderzoek legionellabesmettingen in Nederland

Legionellabesmettingen worden in Nederland door artsen gemeld bij de GGD instanties. Naar aanleiding van een melding stelt de GGD een bronopsporing in met als doel de besmettingshaard te achterhalen zodat acute gevaren kunnen worden weggenomen. Een van de problemen bij het vinden van de bron waar de instanties mee te maken hebben, is dat lang niet alle legionellabesmettingen worden gemeld. Daarnaast wordt een legionellabesmetting te vaak niet geconstateerd. Volgens Monique Bastmeijer (Juridisch adviseur legionellapreventie) zijn huisartsen vaak niet voldoende waakzaam wanneer mensen met klachten als griepverschijnselen naar de huisarts gaan. Het is dan ook aannemelijk dat het werkelijke aantal legionellabesmettingen in Nederland hoger is dan de stijgende cijfers zoals recentelijk door het RIVM gerapporteerd. Ook de Stichting Veteranenziekte onderstreept dat vermoeden.

Klimaatverandering of andere oorzaken?

Klimaatverandering wordt genoemd als een mogelijke oorzaak van de toename in het aantal legionellameldingen. Epidemiologen hebben een duidelijk verband vastgesteld tussen het aantal legionellabesmettingen en weersomstandigheden. Als legionella-expertisebureau bezoeken wij jaarlijks duizenden panden waar we onder meer beheersplannen en risicoanalyses opstellen, maar ook voor het uitvoeren van brononderzoeken. We constateren daarbij nog steeds veel tekortkomingen in de aanleg van drinkwaterinstallaties welke de risico’s op legionella vergroten en waardoor eindgebruikers onnodig in gevaar worden gebracht. Een ander gevolg van tekortkomingen in de aanlegfase van de drinkwaterinstallatie, is dat gebouweigenaren in de gebruiksfase worden geconfronteerd met onnodige kosten om de installatie aan te passen. Om dit te voorkomen begeleiden wij bij veel van onze klanten en partners nieuwbouw -en renovatieprojecten. We stellen niet alleen een bestek op, maar we begeleiden en controleren de installatie bij elke bouw of renovatiefase. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze diensten en/of producten? Neem dan contact op met onze Customer Serivce. 

Gerelateerde artikelen: https://www.aquaassistance.nl/stijging-aantal-legionellabesmettingen/

Aqua Assistance BV  –  Weg op den Heuvel 9 – 5701 NV Helmond – (T) 0492 66 00 00

www.aquaassistance.nl

info@aquaassistance.nl

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten