Grundfos en Aqua Assistance partners in veilig drinkwater

14 januari 2020

Het Nederlandse leidingwater behoort kwalitatief tot het beste drinkwater ter wereld en daar zijn we trots op. We maken er dan ook gretig gebruik van met een gemiddeld verbruik van 119 liter water per persoon per dag. Toch is schoon en veilig drinkwater niet vanzelfsprekend. Grundfos en Aqua Assistance zetten zich in voor schoon drinkwater zonder zorgen.

Grundfos Aqua Assistance

Krachten bundelen voor een veilig klimaat

Als leverancier en producent van pompen en drukverhogers heeft Grundfos dagelijks te maken met optimalisatie van drinkwatersystemen. Hygiëne en veiligheid spelen hierbij een grote rol. Aqua Assistance richt zich op advisering en veilig beheer van drinkwatersystemen zodat vooropgesteld de gezondheid en veiligheid van de (eind)gebruikers kan worden gegarandeerd, en zodat eigenaren en beheerders van drinkwaterinstallaties voldoen aan alle eisen zoals voorgeschreven in wet- en regelgeving. Door kennis en expertise uit te wisselen en eigenaren / beheerders van drinkwaterinstallaties op gelijke wijzen te begeleiden en te wijzen op risico’s en / of tekortkomingen vormen Aqua Assistance en Grundfos een belangrijke schakel in de keten van veilig drinkwater.

Schadelijke micro-organismen

Schadelijke micro-organismen zoals de Legionellabacterie horen niet thuis in ons drinkwater. We kunnen er ernstig ziek van worden met in sommige situaties zelfs de dood tot gevolg. In gemiddeld 10 tot 15% van alle drinkwaterinstallaties komt echter legionella voor. Een foutieve aanleg van de drinkwaterinstallatie of ondeugdelijk beheer zijn hierop vaak van grote invloed. Onder deze omstandigheden kunnen schadelijke micro-organismen zoals de legionellabacterie zich razendsnel vermenigvuldigen.

Met legionella besmet water kan worden geconsumeerd zonder dat dit risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid van de gebruiker. Een mogelijk gevaar echter kan tot uiting komen wanneer verneveling plaatsvindt, bijvoorbeeld tijdens het douchen of bij het besproeien van de tuin.

Er wordt iets van u verwacht

Om de kwaliteit van ons drinkwater te borgen en om gezondheidsrisico’s voor gebruikers te minimaliseren geldt in Nederland bepaalde wetgeving welke hierop toeziet. Deze wet- en regelgeving zijn vastgelegd in de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit. We maken in ons land onderscheid in twee categorieën: prioritaire installaties en installaties die vallen onder de zorgplicht.

Prioritaire installaties (o.a. zorginstellingen, ziekenhuizen, jachthavens, inrichtingen met logiesfunctie, zwembaden, sauna’s) zijn gebonden aan voorgeschreven niet interpreteerbare regels en beheersmaatregelen. De filosofie hierachter is het gegeven dat gebruikers van prioritaire installaties vaak onder doelgroepen vallen met mogelijk een verhoogd risico (zij zijn meer vatbaar voor legionella infecties. Naast prioritaire installaties kennen we ook installaties met een zorgplicht (o.a. VVE’s, kinderopvangfaciliteiten, horeca etc).

Wat betekent ‘zorgplicht’ voor eigenaren of beheerders

In de wet staat dat u verantwoordelijk bent voor het leveren van deugdelijk drinkwater. U dient zich redelijkerwijs in te spannen zodat gezondheidsrisico’s voor de eindgebruiker zo klein mogelijk zijn. Bij een controle door het drinkwaterbedrijf dient u aan te kunnen tonen dat u voldoende stappen heeft ondernomen om deugdelijk drinkwater te faciliteren. Omgekeerd dient u bij een calamiteit (denk bijvoorbeeld aan een legionellabesmetting bij een eindgebruiker) op verzoek eveneens aan te kunnen tonen dat u voldoende heeft ondernomen om de oorzaak weg te nemen.

Daarnaast bent u verplicht de eventueel aanwezige keerkleppen(*) te laten controleren op een juiste werking. Een rapportage hiervan dient te kunnen worden overlegd en eventuele defecten dienen te worden hersteld of vervangen.

(*) Een keerklep is een fysieke beveiliging in de waterleiding. Deze heeft als doel het voorkomen van terugstroming van water naar de hoofdleiding.  

Levert u deugdelijk drinkwater?

Bij het beantwoorden van deze vraag wordt vaak bevestigend geantwoord. Maar is het ook daadwerkelijk zo? Welke maatregelen heeft u genomen? Is de drinkwaterinstallatie goed in kaart? Is sprake van opwarming of afgedopte leidingen? Worden de keerkleppen jaarlijks gecontroleerd en welke stappen heeft u genomen bij afwijkingen? Slechts enkele vragen die u zich als beheerder of eigenaar van de installatie zou kunnen stellen om een beeld te krijgen bij het beheer van de installatie waarvoor u verantwoording draagt.

Stappenplan

Heeft u onvoldoende inzicht in uw drinkwaterinstallatie of twijfelt u of u voldoet aan de zorgplicht, dan helpen we u graag verder. Voor installaties met een zorgplicht ziet het stappenplan er als volgt uit:

  1. NEN 1006 Keuring
    Keuring van de installatie: we doorlopen de drinkwaterinstallatie en we controleren of deze voldoet aan de gestelde normering. Eventuele tekortkomingen of risico’s worden in kaart gebracht en aan u gerapporteerd. Zo weet u welke aspecten uw aandacht nodig hebben. Tevens brengen we het aantal aanwezige keerkleppen in kaart. Desgewenst voeren we geadviseerde noodzakelijke aanpassingen voor u uit.
  2. Controle
    keerkleppen: We controleren de aanwezige keerkleppen op een juiste werking en verwerken dit in een overzichtelijke rapportage. Ook eventuele defecte keerkleppen worden hierin gerapporteerd. U heeft in één oogopslag inzichtelijk welke acties zijn vereist.
  3. Bemonstering
    (optioneel): Meten is weten. U bent niet verplicht om de drinkwaterinstallatie te bemonsteren, echter kan het toch raadzaam zijn. Afhankelijk van de omvang van de installatie nemen wij één of enkele watermonsters om vast te stellen of sprake is van eventuele ongewenste of schadelijke organismen.

Grundfos

Samen sterk voor schoon drinkwater zonder zorgen!

Grundfos en Aqua Assistance zetten zich samen in voor deugdelijk drinkwater. Als producent en leverancier van pompen maakt een optimale waterhuishouding en hygiëne een belangrijk deel uit van het dagelijkse werk.

Aqua Assistance richt zich op advisering en veilig beheer van drinkwaterinstallaties. Als gecertificeert BRL6010 bedrijf inspecteren wij jaarlijks onder andere tal van woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, VVE’s en hotels of de drinkwaterinstallatie voldoet aan de wettelijke norm. In geval van een geconstateerde tekortkoming wordt geadviseerd hoe deze op te lossen. Enerzijds verkleint u eventuele gezondheidsrisico’s voor de eindgebruiker is geborgd, en anderzijds kunt u tijdens een controle van het drinkwaterbedrijf aantonen dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, of wilt u meer informatie? We staan graag voor u klaar!

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  

 
 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten