Minister kondigt uitbreiding legionellabeheer aan voor specifieke woonvormen

2 februari 2019

Een appartementencomplex waar senioren woonachtig zijn of een serviceflat met aanhoudende legionellaproblematiek waar als gevolg van belemmering in wetgeving luttele tonnen moeten worden geïnvesteerd om installatieaanpassingen te verrichten; het zijn voorbeelden uit de praktijk waarmee wij met enige regelmaat te maken hebben. Maar dit beleid gaat veranderen en dat is goed nieuws voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico en voor eigenaren met een problematische installatie.

prioritaire installaties

Waar wringt de schoen?

Voor ouderen en mensen met verminderde weerstand of een zwakker gestel vormt de legionellabacterie een groter risico dan voor mensen met een goede conditie. Toch geldt voor veel van deze mensen dat zij ongewenst kampen met verhoogde gezondheidsrisico’s als gevolg van de status van hun woonomgeving. Veel van deze mensen  blijven in de hedendaagse praktijk langer thuis wonen en ontvangen veelal gepaste zorg aan huis.

In 2011 is de drinkwaterwet van kracht geworden. In deze wet wordt een aantal soorten installaties gekenmerkt met de status ‘prioritair’. Eigenaren van prioritair vastgoed zijn verplicht gesteld actief beheer te voeren. Zij dienen in het bezit te zijn van een actuele risicoanalyse en beheersplan. Naast de wettelijk voorgeschreven beheersmaatregelen (o.a. temperatuurmeting van tappunten, monstername, spoelprogramma’s) geldt voor deze prioritaire installaties ook dat zij alternatieve middelen mogen inzetten zoals koperzilverionisatie; een bewezen techniek welke legionella in de drinkwaterinstallatie in veel gevallen elimineert.

Voor bewoners van seniorencomplexen of serviceflats geldt dat zij op basis van de huidige drinkwaterwet niet beschermd worden door de regelgeving zoals die geldt voor prioritaire installaties. Dit terwijl de doelgroep in praktijk vaak niet afwijkt dan die van bewoners of gebruikers van prioritair vastgoed. Deze specifieke groep loopt hiermee dus een potentieel groter risico.

 Minister grijpt in

De minister heeft na roering in de markt en in de media besloten dat de regelgeving ruimte laat voor ongewenste gezondheidsrisico’s. Het is daarom noodzakelijk dat de regelgeving op dit punt wordt aangepast. De Minister laat in haar brief van 29 januari 2019 weten dat zij maatregelen gaat treffen. Deze maatregelen komen neer op verbreding van de prioritaire doelgroep met als doel het borgen van de volksgezondheid.

Minister van Nieuwenhuizen
Minister van Nieuwenhuizen

Koperzilverionisatie

Het geniet onze voorkeur als adviseur om legionellaproblematiek op te lossen door de besmettingshaard(en)  weg te nemen. In praktijk wil dat vaak zeggen het uitvoeren van correctieve maatregelen aan de installatie. Soms echter heeft dat in bijvoorbeeld financieel opzicht dermate verstrekkende gevolgen, dat investeren in een koperzilverionisatie installatie vele malen goedkoper is en in de meeste gevallen even doeltreffend. Aan ons de taak om onze opdrachtgevers hierin optimaal te adviseren.

Veel artikelen in de media over dit onderwerp zoomen in op het gebruik van koperzilverionisatie. Het gebruik van deze techniek is enkel voorbehouden aan prioritair vastgoed. Door complexen waar senioren woonachtig zijn als ook serviceflats toe te voegen aan deze groep, wordt het toepassen van koperzilverionisatie dus ook voor deze complexen toegestaan. Als leverancier van het bewezen ICA-systeem (koperzilverionisatie) moedigen wij het gebruik van deze alternatieve techniek in bepaalde situaties aldus aan als ook de beslissing van de Minister om haar beleid op dit punt te wijzigen.

Koperzilverionisatie installaties zijn gebonden aan strenge toelatingseisen en mogen niet zonder meer geproduceerd of geleverd worden. CTGB-toelating (Collega voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is vereist als ook een BRL K14010-2 certificaat. Het ICA-systeem voldoet uiteraard aan deze toelatingseisen.

Wilt u weten wat de wijziging in de regelgeving voor uw installatie betekent dan komen we graag vrijblijvend naar u toe. Klik hier voor het maken van een afspraak met een adviseur of neem contact op met onze Customer service: 0492 66 00 00.

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay / Rijksoverheid

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten