Legionellapreventie certificering (BRL 6010) naar hogere standaard

7 februari 2019

Legionellapreventie maakt een vast onderdeel uit van de dagelijkse routine van onze opdrachtgevers. Elke prioritaire installatie dient aan de hand van beheersmaatregelen welke zijn benoemd in het BRL 6010 legionellabeheersplan de kans op legionellabesmettingen te minimaliseren. Een dergelijk legionellabeheersplan dient te zijn opgesteld door een BRL 6010 gecertificeerde organisatie. Per 1 augustus 2020 wordt een aantal wijzigingen van kracht met betrekking tot de certificatie eisen waarvan we u graag op de hoogte brengen.

legionellapreventie

Opleiding adviseur

Elke organisatie die zich bezighoudt met het opstellen van legionellabeheersplannen en het opstellen risicoanalyses dient te beschikken over een actueel en geldig BRL 6010 certificaat. Aan de individuele adviseur echter werden onvoldoende specifieke eigen gesteld. Uiteraard werd de vakbekwaamheid in praktijk getoetst door de certificeringsinstantie, maar een voorgeschreven scholingseis ontbrak. Met ingang van de nieuwe BRL 6010 verandert dat. Elke legionellapreventie adviseur dient te zijn gediplomeerd.

Inhoud legionellabeheersplan

 In de BRL 6010 voorschriften wordt uitgewerkt welke onderdelen minimaal dienen te worden benoemd in het legionellabeheersplan en in de risicoanalyse. Evenwel was er ruimte voor een bedrijfseigen volgorde en indeling. Het ontbrak hierdoor soms aan overzicht voor de eindgebruiker. Een vaste hoofdstukindeling en een centrale componentenlijst moet zorgen voor meer uniformiteit en moet bijdragen aan meer gebruikersgemak voor degene die is belast met onder meer de uitvoering van de beheerstaken.

 

Vastlegging en controle

Elk legionellabeheersplan dient in de nieuwe BRL 6010 te worden geregistreerd als ook de betrokken legionellapreventie adviseur door wie het beheersplan is opgesteld. Door deze registratie wordt een steekproefsgewijze controle door de certificeringsinstantie gemakkelijker.

 

Kwaliteitsstandaard

Als één van de grotere spelers op het gebied van legionellapreventie geloven wij dat we het verschil kunnen maken door de lat hoog te leggen. We stellen daarom hoge eisen aan onze collega’s. We doen dat onder meer door eisen te stellen aan relevante opleiding, maar ook door bijscholing en competentiegerichte ontwikkelplannen. Ook zijn we vertegenwoordigt in diverse nationale platforms zodat we enerzijds altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en anderzijds behartigen we de belangen van onze opdrachtgevers en van de eindgebruiker. De nieuwe BRL 6010 wordt door ons dan ook aangemoedigd

 

Heeft u vragen over de inhoud van dit blog of wilt u meer informatie over de aanstaande wijzigingen in de BRL 6010, neemt u dan contact om met een van onze medewerkers. De nieuwe BRL 6010 wordt van kracht op 1 augustus 2020.

Relevante links:

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten