‘Record aantal legionella pneumophila in 2017 sinds Bovenkarspel’

29-1-2018

‘Met terugwerkende kracht kunnen we 2017 het jaar van Legionella pneumophila noemen’ zo stelt dr. Van der Wielen van KWR Water vorige week in zijn column. Nog nooit werden zo veel besmettingen gemeld bij het RIVM sinds de grote uitbraak in Bovenkarspel en dat is een zorgelijke trend.

Aantal legionella meldingen 2017 (voorlopig)
bron: RIVM

Legionella pneumophila

We kennen inmiddels meer dan 42 soorten Legionella. Hierbij wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen 2 groepen. Allereerst is er de groep non-pneumophila. Hoewel deze groep, voor zover we hebben kunnen vaststellen, voor de volksgezondheid niet schadelijk is, willen we deze categorie evenwel niet in ons drinkwater constateren. De tweede groep bestaat uit (potentiele) ziekmakers. We hebben het dan over Legionella pneumophila. Deze categorie kan zorgen voor ernstige, soms levenslange gezondheidsproblemen of kan zelfs de dood tot gevolg hebben. TV presentator Andries Knevel raakte besmet met Legionella pneumophila en kroop door het oog van de naald. Nog dagelijks heeft Knevel te kampen met gezondheidsproblemen als gevolg van zijn legionellabesmetting.

Record aantal meldingen Legionella pneumophila

Hoewel de definitieve cijfers van het RIVM over 2017 nog op zich laten wachten is een duidelijke toename van de categorie Legionella pneumophila geconstateerd en dat is dan ook reden tot zorg. Over de oorzaak van het record aantal meldingen sinds de uitbraak in Bovenkarspel kan voor alsnog geen eenduidig antwoord worden gegeven. Zijn het de koeltorens waarvan we niet precies weten waar ze staan? Komt legionella in algemene zin vaker voor, bijvoorbeeld als gevolg van een jaar met meer neerslag? Gaat er iets mis met beheer, toezicht of handhaving? In oktober van het vorige jaar rapporteerde het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) dat ruim 15% van de gecontroleerde bedrijven niet voldeed aan de wet- en regelgeving.  Of leiden misstanden (waarover  ISSO onlangs rapporteerde) bij nieuwbouw en renovatie tot problemen?

Verantwoordelijkheid nemen

Een eenduidige oorzaak voor de toename van het aantal meldingen lijkt -voor alsnog- niet te formuleren. Mogelijkerwijs komt dat omdat meerdere factoren een bijdrage leveren in deze negatieve trend. Van belang is dat elke betrokken partij in de keten zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de overheid bijvoorbeeld op het gebied van koeltorens door enerzijds in kaart te brengen waar ze staan, maar anderzijds door een beleid vast te stellen. Voor aannemers en ontwerpers van drinkwaterinstallaties is het zaak dat er conform de water werkbladen wordt aangelegd. Een veilig aangelegde installatie behoeft logischerwijs minder uitvoerig beheer in de gebruiksfase. Voor huurders c.q. eigenaren van vastgoed geldt dat een correcte naleving van de beheersmaatregelen dient te worden geborgd. Gebeurt dit niet dan mag van de controlerende instanties worden verwacht dat zij (binnen de juiste proporties) optreden. Tot slot mag van BRL6010 gecertificeerde organisaties worden verwacht dat zij excellente kwaliteit leveren zodat de verantwoordelijke van de (drink)waterinstallatie optimaal wordt geïnformeerd en ondersteund.

keten legionella

Schoon drinkwater zonder zorgen!

Een deugdelijk legionellabeleid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Aqua Assistance levert maatwerk. Schoon drinkwater zonder zorgen, dat is ons motto! Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs.

Vragen over dit artikel? Neem contact op met onze customer service!

 

Misschien zijn onderstaande (gerelateerde) artikelen ook interessant voor u: 

Legionellapreventie in de bouwsector ‘Nog altijd veel mis’

RTL Nieuws: ‘Honderden bedrijven hebben lak aan legionellaregels’

Dodelijk ziek door legionella: het overkwam Andries Knevel

KWR Water

 

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten