Waterzuiveringsinstallaties Brabant - "Legionella infecties hadden kunnen worden voorkomen".

1 oktober 2018

Die conclusie trekt Zembla (BNNVara) op 29 september na onderzoek. Wetenschappelijke studies over mogelijke gevaren bij waterzuiveringsinstallaties waren bij de GGD niet bekend. Tussen 2013 en december 2017 werden 22 mensen ziek en één persoon kwam te overlijden.

waterzuiveringsinstallaties legionella

Oorzaak legionellainfecties

Legionellabacteriën kunnen probleemloos worden geconsumeerd. Risico loopt de gebruiker alleen wanneer waternevel wordt ingeademd waarin zich legionellabacteriën bevinden. Via de luchtwegen komen de bacteriën de longen binnen waarna ze ernstige schade kunnen berokkenen. Wanneer iemand met legionella besmet raakt wordt de GGD daarover geïnformeerd. Wat volgt is een onderzoek naar de oorzaak van de besmetting, oftewel de bron. Juist daar lijkt het fout te zijn gegaan.

In Brabant bleek een tweetal waterzuiveringsinstallaties de oorzaak, namelijk een installatie van een vleesverwerker in Boxtel en die van een destructiebedrijf in Son. In totaal werden 22 mensen besmet en één persoon overleed aan de gevolgen. De infectiearts van de GGD stelt dat de waterzuiveringsinstallaties buiten beeld gebleven zijn als mogelijke oorzaak, omdat de GGD -of althans de infectiearts- niet op de hoogte was van het gegeven dat nevel uit een dergelijk bassin in de lucht terecht komt om vervolgens een risico te vormen voor de volksgezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek waterzuiveringsinstallaties versus legionella risico

Televisieprogramma Zembla spreekt een professor uit Australië. Professor Faisal Hai stelt al langere tijd bekend te zijn met waterzuiveringsinstallaties als bron van legionellabesmettingen. Ook in Finland en Noorwegen zijn in 2010 wetenschappelijke onderzoeken gedaan welke deze conclusie ondersteunen.

Het RIVM bevestigde in een reactie aan Zembla wel bekend te zijn met legionellarisico’s gerelateerd aan waterzuiveringsinstallaties, maar aanvankelijk kwamen de installaties in Boxtel en Son niet in beeld omwille van het brede verspreidingsgebied.

Hoe groot zijn de risico’s?

Hoe groot de risico’s zijn naar aanleiding van de constatering dat waterzuiveringsinstallaties een potentieel gevaar vormen is nog onvoldoende duidelijk. Wel weten we dat er in Nederland ruim 200 van deze (biologische) waterzuiveringsinstallaties staan (bron: CBS). De twee besmettingen in de waterzuiveringsinstallaties in Son en in Boxtel lijken in elk geval geen incidenten. In Duitsland kwam afvalwater van een bierbrouwerij in een rivier terecht om vervolgens via een koeltoren legionella te verspreiden. Een potentieel risico ligt dus op de loer zolang waterzuiveringsinstallaties buiten de reikwijdte van toezicht vallen. Daarnaast is aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Gerelateerde artikelen:

-Artikel Zembla 29 september 2018

-Legionella update maart 2018

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten