Nieuwe NEN norm monstername en analyse NEN-EN-ISO-11731

13-12-2018

legionellapreventie

Al enige tijd wordt er gesproken over een nieuwe NEN norm voor monstername en analyse, de NEN-EN-ISO 11731. Nadat in mei 2017 het Europese comité voor normalisatie de nieuwe norm overnam geldt dat deze norm voor Nederland van kracht wordt op 1 januari 2019.

Waarom een wijziging?

Met de wijziging van de NEN 6265 naar de nieuwe norm, de NEN-EN-ISO 11731, wordt een internationale norm vastgesteld. Deze norm werd in mei 2017 door het Europese comité voor normalisatie overgenomen, en wordt op 1 januari 2019 ingevoerd in Nederland. Het doel van de wijziging is meer standaardisatie over de manier waarop legionella in water moet worden geteld.

Wat houdt de wijziging precies in?

  1. Er dient een groter volume water te worden genomen, te weten 500 ml in plaats van de huidige 250 ml. De monsterpotten zullen logischerwijs dan ook dubbel zo groot worden.
  2. Onder de huidige norm dient elk legionellamonster binnen 24 uur te worden ingezet. We hebben het dan over de tijd van monstername en de aanvang van het analyseproces op het laboratorium. Onder de nieuwe norm wordt dat termijn 48 uur.
  3. Het aantal vergelijkingsvarianten wordt uitgebreid van 2 naar 3. Deze derde stap betreft een zuurbehandeling. Het effect van deze extra stap betekent voor de laborant een arbeidsintensieve extra stap welke invloed heeft op het proces, maar ook op het maximale volume.
  4. Het aantal benodigde platen voor drinkwatermonsters wordt verminderd. Voor proceswater en water van koeltorens geldt dat er extra platen dienen te worden ingezet.
  5. De laborant is verplicht om een tussentijdse beoordeling uit te voeren. Het doel van deze extra beoordeling is om vast te stellen of er op de plaat stoorflora worden geconstateerd. Alle platen dienen hiervoor uit de stoof te worden gehaald en individueel te worden beoordeeld.

Wat zijn de gevolgen voor de accreditatie van het laboratorium?

Het gevolg van deze normwijziging is dat elk laboratorium per 1 januari 2019 haar accreditatie dient te hebben uitgebreid. Het was daarom noodzakelijk dat het laboratorium vóór 1 juli 2018 een uitbreidingsaanvraag had ingediend bij de Raad van Accreditatie. Daarnaast dient deze uitbreiding te zijn verkregen vóór 1 januari 2019. Alle watermonsters welke door Aqua Assistance worden aangeboden worden uiteraard conform de NEN-EN-ISO 11731 genomen en geanalyseerd. Ook de accreditatie is uitgebreid. 

Tekst: Aqua Assistance BV.  Foto: Pixabay

Relevante links:

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten