Legionella blijft de kop op steken.

6-11-2017

Legionella steekt in de media de laatste maanden steeds vaker de kop op. Televisie presentator Andries Knevel liep een ernstige besmetting op, het RIVM meldde in juni van dit jaar een toename van het aantal besmettingen, en nog maar kort geleden bleek dat er van alles mis gaat bij de aanleg van nieuwbouw. Drie weken geleden brachten diverse mediakanalen nieuws naar buiten over een dode en 18 besmettingen op het Spaanse eiland Mallorca. Een juiste aanleg of deugdelijk beheer hoeft niet ingewikkeld te zijn. De vraag is dan ook waarom er anno 2017 nog zo veel misgaat op het gebied van legionellapreventie en beheer.

legionella kraan

Legionella! Waar ging het fout?!

Wij worden veelvuldig geconfronteerd met installaties waar veel is mis gegaan tijdens de ontwerpfase c.q. tijdens de bouwfase. We spreken dan van zowel nieuwbouw als van renovatie. Zijn het nu de ontwerpers van de installatie waar het mis gaat, of zijn het de installateurs die hun werk niet goed uitvoeren?; deze vraag werd ons vorige week nog gesteld door de redactie van het Vakblad Legionella.

Kennis, kunde, kosten!

Een eenduidig antwoord op die vraag kan niet gegeven worden. Wij zien een zeer wisselend beeld in de markt; ja, we zien in praktijk aannemers, ontwerpers en beheerders verkeerde keuzes en afwegingen maken, maar we zien ook installateurs de fout in gaan. Vanuit onze expertise worden we vaak betrokken bij nieuwbouw en renovatie. Onze rol bestaat dan uit het schrijven van het bestek (o.a. welke materialen dienen te worden gebruikt en op wat voor manier dient de installatie te worden aangelegd met het oog op drinkwaterveiligheid). We voeren tijdens elke bouwfase inspecties uit zodat de opdrachtgever er zeker van kan zijn dat er conform het bestek wordt gewerkt.

Toch zien we tijdens deze inspecties met enige regelmaat voorbeelden voorbij komen waarin we moeten constateren dat er gepoogd wordt om niet conform de eisen aan te leggen. Soms gebeurt dit onbewust omdat het de uitvoerder of diens onderaannemer ontbreekt aan relevante kennis en kunde, maar we zien ook voorbeelden waarin kosten een belangrijke rol spelen. Dit argument is natuurlijk verwerpelijk in de eerste plaats omdat we hier spreken van het nemen van onverantwoorde risico’s met de gezondheid van eindgebruikers. Op de tweede plaats behoeft een verkeerd aangelegde installatie vaak veel meer beheer in de gebruiksfase waardoor de eigenaar van de drinkwaterinstallatie te kampen krijgt met onnodig hoge beheerskosten.

We zien in de markt ook veel partijen (zowel aannemers als ontwerpers, beheerders en installateurs) waar drinkwaterveiligheid hoog op de agenda staat en waar men goed en verantwoord werk levert. Ook dat moet gezegd worden, maar helaas is dat niet de standaard zo moeten wij dagelijks constateren.

Aandacht voor preventie en beheer

Naast nieuw aan te leggen installaties komen we ook veelvuldig in aanraking met bestaande bouw.  Wie al een tijd meeloopt in ons vak kent de talloze voorbeelden van douches waar waterdruk op staat, maar welke worden gebruikt als opslag. Ook kennen we allemaal de voorbeelden van meterslange afgedopte leidingen of de schoonmaker die tijdens zijn of haar schoonmaakwerkzaamheden “meteen even diverse tappunten spoelt”.

Effectieve risicobeperking start (na een deugdelijk BRL6010 beheersplan en een risico-inventarisatie)  dan ook bij aandacht. Volgens de drinkwaterwet is het de eigenaar van de installatie die verantwoordelijk is voor deugdelijk beheer en preventie, maar hier schuilt ook een belangrijke taak voor BRL6010 adviesbedrijven. Van ons mag verwacht worden dat wij wetgeving vertalen naar een overzichtelijke en effectieve aanpak en dat we opdrachtgevers wijzen op reële gevaren en risico’s. Het is vervolgens een taak voor de eigenaar / beheerder van de installatie om deze aanpak in praktijk toe te passen waarbij wij graag regelmatig een vinger aan de pols houden en pro actief bijspringen wanneer dat noodzakelijk blijkt. U vind meer over onze aanpak onder het hoofdstuk ‘Totaal Ontzorging’.

 

ISSO heeft onlangs geconcludeerd dat er nog steeds te weinig aandacht is voor de gevaren in de koudwaterleidingen. Lees hier het complete rapport.

Wilt u meer informatie over onze diensten en/of producten? Neem dan contact op met onze Customer Serivce. 

Aqua Assistance BV  –  Weg op den Heuvel 9 – 5701 NV Helmond – (T) 0492 66 00 00

www.aquaassistance.nl      info@aquaassistance.nl

 

 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. meer informatie

De website van Aqua Assistance maakt gebruikt van cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Bij het gebruik van onze website zonder een voorkeur aan te geven, gaat u akkoord met de cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze - cookie verklaring -

Sluiten